ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Науковий семінар на ІТФ

5 березня 2019 року, на базі кафедри «Технічний сервіс» Інженерно-технологічного факультету СНАУ відбувся науковий семінар на тему: «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв».

Семінар проходив за участі науковців Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету, представників з виробництва. Семінар проведено за результатами докторської дисертації Радіонова О.В., науковим консультантом якого є д.т.н., професор Тарельник В.Б.

Новый рисунок

Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище. Економічна криза, висока ступінь зношеності технологічного обладнання, розташування потенційно небезпечних об'єктів в густонаселених районах, через що стрімке зростання числа і масштабів техногенних катастроф, не можуть не створювати проблем у сфері екологічної безпеки. Екологічна вразливість будь-якої держави різко зросла. За минуле століття більше половини великих аварій сталися в останнє десятиліття. Екологічні наслідки техногенних аварій позначаються нерідко роками, десятками і навіть сотнями років. Знос основних виробничих фондів усіх галузей економіки на кінець 2013 року склав 77,3%, а темп відновлення фондів в цьому ж році всього 2,5.

Новый рисунок 1

Екологічні умови забезпечення техногенної безпеки зводяться в першу чергу до безпечної та безаварійної роботи машин, механізмів і технологічного устаткування. Це узгоджується з основним принципом екологічної безпеки - принципом запобігання екологічної небезпеки до її зародження, що можна прогнозувати через оцінку екологічних ризиків. Спільною рисою техногенних катастроф, викликаних механічним пошкодженням, є початок аварії з відмови допоміжного, незначного елемента з подальшим каскадним розвитком в серйозну аварію.

Новый рисунок 2

Удосконалення існуючих, створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля, є актуальною задачею.

У представленій дисертаційній роботі, на основі виконаних теоретичних, експериментальних і дослідно-промислових досліджень, було розроблено науково-методичні та технологічні основи підвищення рівня техногенної безпеки небезпечних виробництв шляхом застосування магніторідинної герметизації з метою усунення відмов, аварійних ситуацій і загрози травматизму обслуговуючого персоналу при експлуатації обладнання, а також розроблена концепція зменшення ризику техногенних аварій і катастроф для обладнання з широким інтервалом фізичного зносу і морального старіння, реалізація якої забезпечує істотне підвищення рівня техногенної безпеки небезпечних виробництв при раціональному використанні природних ресурсів із забезпеченням нормативів шкідливих викидів і, як наслідок, екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище. Результати дисертації були впроваджені в понад 200 закордонних та українських підприємствах.

        Новый рисунок 3

Дисертаційна робота, що подана до захисту за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, викликала жвавий інтерес та бурхливе обговорення.

Результатом семінару стало схвальне рішення, робота була рекомендована до захисту у спецраді.