ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Науковий семінар на кафедрі «Технічний сервіс» Інженерно-технологічного факультету до «Дня науки»

14 травня 2019 року, в рамках заходів, присвячених «Дню науки», на базі кафедри «Технічний сервіс» Інженерно-технологічного факультету СНАУ відбувся науковий семінар на тему: «Підвищення ефективності технології виготовлення елементів імпульсних торцевих ущільнень відцентрових насосів».

Семінар проходив за результатами кандидатської дисертації аспіранта кафедри «Технічний сервіс», Головного інженера ПАТ «Сумьске НВО» Жукова Олексія Миколайовича, науковим керівником якого є д.т.н., професор Тарельник В.Б.

Новый рисунок

Кількість насосів, що використовуються тільки в Україні вимірюється багатьма сотнями тисяч агрегатів. Їх робота супроводжується протіканнями, що забруднюють навколишнє середовище, уносячи не тільки мільйони тонн рідини, що перекачується, а й величезну кількість електроенергії. Тому проблеми герметизації обладнання безпосередньо пов'язані з екологічною безпекою і з енерго- та ресурсозбереженням. Однією з найбільш важливих і складних проблем сучасного машинобудування є проблема герметизації роторів відцентрових насосів і компресорів, в яких перекачується рідке або газоподібне середовище, що знаходиться під великим (до 50-100 МПа) тиском, при цьому необхідно запобігти його витіканню через неминучі зазори між обертовим валом і нерухомим корпусом.

Новый рисунок 1

 

Новый рисунок 3

Ущільнення обертових валів - прецизійні вузли, які виготовляються з надтвердих композитів. Допуски на відхилення від площинності складають десяті частки мікрометра, а глибина профільованих серповидних канавок в газових торцевих ущільненнях вимірюється кількома мікрометрами. В процесі виготовлення таких вузлів доводиться вирішувати ряд складних технологічних завдань. Дуже важливою залишається проблема створення зносостійких антифрикційних матеріалів і захисних плівок, здатних зберігати вихідну геометрію поверхонь, що труться, стійких до дії високих силових і температурних навантажень при роботі в різних агресивних середовищах. Так в високооборотних насосах і компресорах великого тиску широко використовуються ущільнення безконтактного типу, які отримали назву - торцеві імпульсні ущільнення (ТІУ). Вартість кілець з цих матеріалів досягає сотень і тисяч доларів США, що служить причиною високої вартості ущільнюючих вузлів в цілому.

Резервом зниження собівартості ТІУ можуть служити технологічні методи, що дозволяють створювати на підкладках з сталей і сплавів нові, дешевші, але не менш надійні композиційні матеріали, типу «основа-покриття», що поєднують в собі захисні властивості покриттів з механічною міцністю основи.

Новый рисунок 4

 

Таким чином, створення надійних ущільнювачів вузлів, таких як ТІУ, що забезпечують герметичність протягом тривалого часу в широкому діапазоні зміни швидкостей, температур і тисків, є актуальною науково-практичною задачею, що виникає при проектуванні насосних і компресорних машин і агрегатів.

У представленій дисертаційній роботі, на основі виконаних теоретичних, експериментальних і дослідно-промислових досліджень, було розроблено науково-методичні та технологічні рекомендації по забезпеченню довговічності торцевих імпульсних ущільнень за рахунок підвищення зносостійкості їх елементів шляхом формування на них спеціальних покриттів.

Результати дисертації були апробовані на низці міжнародних конференцій, в тому числі й за кордоном, висвітлені в публікаціях, з яких 6 в виданнях, що індексуються науковометричною базою SCOPUS, в т.ч. 4 науковометричною базою WebofScience. Технологічні рішення захищені понад 10 патентами. Здійснено впровадження результатів у виробництво та навчальний процес.  

Новый рисунок 5

Дисертаційна робота, що планується до захисту за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування, викликала жвавий інтерес та бурхливе обговорення.

Результатом семінару стало схвальне рішення, робота була рекомендована до представлення у спецраді.