ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра експлуатації техніки

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

obscheeКафедра "Експлуатації техніки" створена в 2005 році шляхом реформування кафедри "Експлуатації і ремонту машин" та кафедри "Трактори і сільськогосподарські машини".

Саржанов Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри

SarganovНародився 24 листопада 1962 року в Буринському районі Сумської області. З 1970 по 1980 рік навчався в школі.

З 1980 до 1985 року – навчання в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва. З 1987 року – старший викладач Сумського національного аграрного університету.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2005 року – доцент, завідувач кафедри „Експлуатації техніки”.

Основна дисципліна: «Технічне обслуговування машин та обладнання для рослинництва»

Барабаш Григорій Іванович, к.т.н., доцент

BarabashНародився 7 лютого 1945 р. в селі Тернівка Конотопського району Сумської області. До 7 класу навчався в Тернівській семирічній школі, 11 класів закінчив в Чернече-слобідській середній школі в 1963 році. В тому ж році поступив на 1 курс Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), в 1968 році закінчив інститут сільськогосподарського виробництва в м. Москві (МІІСГВ). Після інституту працював в Московській області на Волоколанському авторемонтному заводі, а потім головним інженером колгоспу "Родина" Воскресенського району.

В 1973 році поступив в очну аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію, присвячену вивченню продуктивності зернозбиральних комбайнів в складних умовах роботи. Працював у всесоюзному інституті механізації (ВІМ) на інженерній, а потім на науковій посадах. В 1982 році переїхав на Сумщину, де довгий час працював зав. відділом механізації дослідної станції (тепер Сумський інститут АПВ). З 1995 року працював в Сумському НАУ на посаді доцента кафедри "Трактори та сільськогосподарські машини". 3 2005 року – доцент кафедри „Експлуатація техніки”.

Ярошенко Павло Миколайович, к.т.н., доцент

JaroshenkoНародився 9 червня 1965 року в селі Велика Чернеччина Сумського району Сумської області, Україна.

З 1972 по 1982 рік навчався у Великочернеччинській середній школі, а з 1983 по 1985 рік проходив службу в рядах армії СРСР. В 1986 році поступив на навчання в Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

В 1991 році закінчив із відзнакою Сумський сільськогосподарський інститут за спеціальністю інженер-механік сільськогосподарського виробництва.

З 1991 по 1992 рік працював інженером по експлуатації сільськогосподарської техніки в колгоспі ім. Орджонікідзе Сумського району.

В 1992 році був прийнятий на роботу викладача в Сумський сільськогосподарський інститут по конкурсу на кафедру “Експлуатації машинно-тракторного парку”.

З 1994 по 1998 рік навчався в аспірантурі Харківського державного технічного університету сільського господарства. Після переводу з кафедри ЕМТП працював старшим викладачем кафедри “Проектування технічних систем”.

В даний час працюю старшим викладачем кафедри “Експлуатації техніки”.

Маю декілька виданих наукових праць, в тому числі 5 статтей, більше 8 методичних розробок. Займаюсь науковою роботою по темі “Статичність руху комбінованих машинно-тракторних агрегатів”.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на тему: Підвищення стійкості руху комбінованих посівних агрегатів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Робота присвячена вирішенню проблеми підвищення стійкості руху комбінованих посівних агрегатів на базі орно-просапного трактора тягового класу 30 кН із гідрооб’ємним механізмом рульового керування. Запропоновано методику контролю технічного стану системи керування агрегатом. Результати роботи використані під час модернізації та розробки нових схем комплектування машинно-тракторних агрегатів на базі тракторів, що мають об’єднану гідравлічну систему, а також покладені в основу технологічних процесів по режимах роботи комбінованих посівних агрегатів.

 

Таценко Олександр Володимирович, старший викладач

TacenkoНародився 03 грудня 1971 року в селі Московське, Липово-Долинського району Сумської області в сім'ї робітника.

З вересня 1979 року по червень 1989 року навчався в Московській середній школі Липоводолинського району.

В серпні 1989 року вступив по результатах вступних екзаменів в Сумську філію Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва на факультет механізації с.г.

З вересня 1989 року по липень 1994 року навчався в Сумському сільськогосподарському інституті.

Після закінчення навчання в інституті з липня 1994 року працював навчальним майстром кафедри “Експлуатації машинно-тракторного парку” Сумського сільськогосподарського інституту.

З вересня 1995 року по липень 1996 року навчався на денному відділенні в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті.

По завершенні навчання в магістратурі працював навчальним майстром кафедри “Експлуатації машинно-тракторного парку”, а згодом з вересня 1999 року після реорганізації кафедри, навчальним майстром кафедри “Експлуатації і ремонту машин” Сумського державного аграрного університету.

З вересня 2001 року був переведений з посади навчального майстра на посаду асистента кафедри “Експлуатації і ремонту машин” Сумського національного аграрного університету.

З липня 2005 року в зв’язку з реорганізацією кафедри “Експлуатації і ремонту машин” був переведений на посаду асистента кафедри „Експлуатації техніки”.

З вересня 2008 року і по теперішній час працюю на посаді старшого викладача кафедри „Експлуатації техніки” Сумського Національного Університету.

З листопада 2008 року по листопад 2014 року навчався без відриву від виробництва (заочно) в аспірантурі Сумського Національного Аграрного Університету за спеціальністю 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

У 2009 – 2013 році проводилися наукові дослідження відповідно до умов Договору на проведення науково-дослідної роботи за темою «Дослідження технологічних процесів обробітку грунту під цукрові буряки та обґрунтування технічних засобів для їх реалізації по критерію енергетичних затрат для умов лівобережного лісостепу України (№ держ. реєстру: 0112V001637 Укр ІНТЕІ).

 

Адреса: 40021 м. Суми, вул. Г.Кондратьєва 160, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ, аудиторія 303 м

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладачі і співробітники кафедри „Експлуатація техніки” готові до співробітництва, наукових розробок та обміну досвідом по таких наукових напрямах: 

- організація використання техніки, заощадження матеріальних ресурсів, новітні технології в рослинництві:

- ефективне використання с.-г. техніки в рільництві;

- оптимізація машинних агрегатів та комплексів в рільництві;

- резерви ефективного використання машинних агрегатів;

- ресурсозберігаючі технології в рослинництві.

- забезпечення та підвищення стійкості руху комбінованих машино-тракторних агрегатів, організація їх роботи:

- ефективне використання комбінованих МТА в рільництві;

- підбір та оптимізація параметрів і характеристик сільськогосподарських машин для роботи в комбінованому агрегаті;

- резерви ефективного використання комбінованих МТА.

- планування і організація ефективної роботи і використання сучасних технічних комплексів машин при виробництві сільськогосподарської продукції:

- раціональне та ефективне використання тракторного парку с.-г. підприємств;

- раціональне та ефективне використання автомобільного парку с.-г. підприємств;

- визначення складу ефективних технологічних комплексів машин у землеробстві;

- організація і планування проведення системних заходів по проведенню технічних обслуговувань сучасних технічних комплексів.

- обґрунтування оптимальних технологічних схем збирання не зернової частини врожаю зернових культур по критерію енергетичних затрат для умов Лісостепу Сумської області.

 

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2015
 • 2016
1 Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретичні основи використання машинних агрегатів і обладнання в АПК» підготовки магістрів спеціальності 8.100102 «Механізація сільського господарства», автори: к.т.н., доцент Саржанов О.А., к.т.н., доцент Барабаш Г.І., к.т.н., доцент Ярошенко П.М.  
 2  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Машиновикористання в рослинництві (монтаж і пусконаладка)», на тему: «Обґрунтування раціонального складу машинно-тракторного парку» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.100102 «Процеси, машини та обладнання», ОКР «Магістр», денної та заочної форми навчання, автор к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 3  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Машиновикористання в рослинництві (монтаж і пусконаладка)», на тему: «Обґрунтування режимів використання зернозбиральних комбайнів та визначення погектарної витрати палива при їх роботі» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.100102 «Процеси, машини та обладнання», ОКР «Магістр», денної та заочної форми навчання., автор к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 4  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Транспортний процес в АПК», частина І «Використання мобільного транспорту в АПК», на тему: «Обґрунтування кількості навантажувально-розвантажувальних та транспортних засобів для забезпечення механізованих процесів сівби, садіння та догляду за сільськогосподарськими культурами» для студентів 5-го курсу, спеціальності «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 5  Практикум щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання», розділ І, на тему: «Експлуатаційні властивості та комплектування машинних агрегатів» для студентів 4-го курсу, спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», денної та заочної форми навчання, автори: к.т.н., доцент Барабаш Г.І., ст. викладач Таценко О.В., асистент Бакай Р.Б.
 6  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів 5-го курсу, спеціальності «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 7  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Машиновикористання в рослинництві ( монтаж і пусконаладка)», на тему: «Обґрунтування ефективного використання тягових простих машинних агрегатів» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор: к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 8  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Машиновикористання в рослинництві ( монтаж і пусконаладка)», на тему: «Розрахунок продуктивності машинного агрегату і витрати палива» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор: к.т.н., доцент Ярошенко П.М.
 9  Ярошенко П.М. Використання техногенної енергії для утворення біологічної маси з концентрацією сонячної енергії в продуктах харчування. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. 14 – 18 квітня 2014 р. с.8.
 10  Ярошенко П.М. Статті до міжнародної студентської конференції «Молодь і технічний прогрес в АПК», м. Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 3 – 4 квітня 2014 року. Автори: Мацуєв О.О., Рябоконь О.О.
 11  Практикум щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання», розділ ІІ, на тему: «Використання машин в механізованих технологічних процесах» для студентів 4-го курсу, спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», денної та заочної форми навчання, автори: к.т.н., доцент Барабаш Г.І., ст. викладач Таценко О.В., асистент Бакай Р.Б.
 12  Методичні вказівки до курсового проекту «Процеси аграрного виробництва» з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» для студентів 4-го курсу, спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», денної та заочної форми навчання, автори: к.т.н., доцент Барабаш Г.І., к.т.н., доцент Саржанов О.А., ст. викладач Таценко О.В., асистент Бакай Р.Б., ст. викладач Барабаш О.Г.
 13  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання», частина І «Експлуатаційні властивості та комплектування машинних агрегатів» для студентів 4-го курсу, спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», денної та заочної форми навчання, автори: к.т.н., доцент Барабаш Г.І., ст. викладач Таценко О.В., асистент Бакай Р.Б.
 14  Саржанов О.А. Тези на науковій конференції студентів Сумського НАУ 11 – 15 листопада 2013 року. Том ІІІ. Автори: Єщенко В.В., Шокун Т.І., Корнелюк А.О. та тези на науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. 14 – 18 квітня 2014 р. Том ІІІ. Автори: Золотарьов О.С., Осипенко М.С., Філонов С.М.

 

1  Отримано патент на корисну модель № 86231 «Уловлювач зерна». Барабаш Г.І
 2  Ярошенко П.М. Тези на науковій конференції студентів Сумського НАУ 11 – 15 листопада 2013 року. Том ІІІ. Автори: Пістун В.В., Дубовських Р.Р., Щербак А.В., Рябоконь О.О. та тези на науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. 14 – 18 квітня 2014 р. Том ІІІ. Автори: Мацуєв О.О., Китайгора М.Г., Рябоконь О.О.
 3  Ярошенко П.М. Визначення величини відхилень комбінованого машинного агрегату від прямолінійної траєкторії. – Науковий журнал «Вісник СНАУ», серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 10 (25) – Суми: СНАУ, 2013, с. 101-106.
 4  Ярошенко П.М. Оценка точности движения комбинированного машинно-тракторного агрегата. М 75 Молодежь и инновации – 2013: Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. В 4-х ч. / Гл. ред. А.П. Курдеко. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. – Ч. 2. – с. 312-314.
 5  Барабаш Г.І., Барабаш О.Г. Математичне моделювання технологічних процесів збирання гречки. Науковий журнал «Вісник СНАУ», серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 10 (25) – Суми: СНАУ, 2013, – с.54-57.
 6  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві», на тему: «Енергетична оцінка механізованих технологічних процесів у рослинництві» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автори: к.т.н., доцент Саржанов О.А., ст. викладач Таценко О.В.
 7  Барабаш Г.І. Тези на науковій конференції студентів Сумського НАУ 11 – 15 листопада 2013 року. Том ІІІ. Автори: Кіндя Є.В., Сокол А.М., Подлєсний А.В., Близнюк О.В., Коростель А.В.
 8  Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи», на тему: «Апаратне забезпечення геоінформаційних систем і технологій» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор: к.т.н., доцент Саржанов О.А.
 9  Cаржанов О.В., Таценко О.В. Алгоритм розрахунку показників використання машинних агрегатів //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (15 – 19 квітня 2013 р.) Т. ІІІ, Суми, 2013. - С.71.
 10  Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи», на тему: «Планування ГІС проекту» для студентів 5-го курсу, спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства», денної та заочної форми навчання, автор: к.т.н., доцент Саржанов О.А.
 11  Таценко О.В. Дослідження енергетичних витрат для обробітку грунту під цукрові буряки в Лівобережному Лісостепі. - Науковий журнал «Вісник СНАУ», серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 10 (25) – Суми: СНАУ, 2013, с. 92-96.
 12  Таценко А.В. Исследование твердости почвы в различных видах обработки под сахарную свеклу./ М 75 Молодежь и инновации – 2013: Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. В 4-х ч. / Гл. ред. А.П. Курдеко. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйст-венная академия, 2013. – Ч. 1. – с. 361.
 13  Таценко О.В. Огляд деяких технологій з елементами удосконалення формування оптимальної густоти просапних і не просапних культур // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (15 – 19 квітня 2013 р). Т. ІІІ, Суми, 2013. - С.70.
 14  Розробка науково-дослідної тематики: Дослідження технологічних процесів обробітку ґрунту під цукрові буряки та обґрунтування технічних засобів для їх реалізації по критерію енергетичних затрат для умов Лівобережного Лісостепу. 0112V001637.

 

1  Розробка науково-дослідних тем: Обґрунтування оптимальних технологічних схем збирання не зернової частини врожаю зернових культур по критерію енергетичних затрат для умов Лісостепу Сумської області. 0106V013145. Керівник: Барабаш Г.І.
 2  Таценко О.В. Дослідження показників властивостей ґрунту в різних видах обробітку під цукрові буряки. Науковий журнал «Вісник СНАУ», серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 6 (24) – Суми: СНАУ, 2012 – випуск у редакції.
 3  Таценко О.В. Дослідження Технологічного процесу обробітку ґрунту при вирощуванні цукрових буряків / Сборник материалов 18-й международной научной конференции «Технологии ХХІ века», Алушта, (10-15 сентября 2012г.) – Суми: СНАУ, 2012 – 136с., с. 61-62.
 4  Розробка науково-дослідних тем: Дослідження технологічних процесів обробітку ґрунту під цукрові буряки та обґрунтування технічних засобів для їх реалізації по критерію енергетичних затрат для умов Лівобережного Лісостепу. 0112V001637. Керівник: Барабаш Г.І.
 5  Ярошенко П.М. Про використання комбінованих машинно-тракторних агрегатів з різним способом агрегатування/ Сборник материалов 18-й международной научной конференции «Технологии ХХІ века», Алушта, (10-15 сентября 2012г.) – Суми: СНАУ, 2012 – 136с., с. 60-61.
 6  Ярошенко П.М. Патент на корисну модель №74121 Украї-ни. Спосіб визначення параметрів руху агрега-ту та контролю техніч-ного стану системи ке-рування.-№u201112220. Заявл.18.10.2011 року. Опубліковано 25.10.2012. Бюл. № 20. 2012 рік.
 7  Розробка науково-дослідних тем: Обґрунтування раціональних технологічних процесів та комплексу машин при виробництві та переробці зерна гречки в умовах Лісостепу Лівобережної України. 0112V001638. Керівник: Барабаш Г.І.

 

1  Cаржанов О.В., Навчальний посібник. Підвищення стійкості різального інструменту технологічними методами. Суми : Університетська книга., 2011. – 189 с.

 

1  Барабаш Г.І. Математична модель визначення параметрів машинних агрегатів для обробітку грунту Вісник СНАУ. Випуск 2 (22), 2010 р.
 2  Ярошенко П.М. Математична модель руху комбінованого посівного агрегату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 10. Том 7. - Мелітополь, 2010. – с. 119-125.

 

1 Матеріали науково-практичної конференції викладачів,аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р): обгрунтування технології і комплексу машин для внесення твердих органічних добрив; поліпшення експлуатаційних показників використання обприскувачів; аналіз ущільнюючої дії сільськогосподарських машин на грунт і можливі варіанти зниження цієї дії. Керівник Саржанов О.А. 
 2  Дослідження технологічних процесів збирання зернових колосових культур. Науковий керівник Барабаш Г.І.
 3  Дослідження технологічних процесів при сівбі зернових культур. Науковий керівник Барабаш Г.І.
 4  Дослідження технологічних процесів обробітку грунту в системі грунтозахисного землеробства. Мацкевич В.О. Науковий керівник Барабаш Г.І.