ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра енергетики в АПК

 • Викладачі кафедри
 • Лабораторії
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

DSC 0916

У 1987 році на факультеті механізації сільського господарства була заснована кафедра “Механізація тваринництва”. У витоків її створення стояли завідувач кафедрою проф. Курочкін А.О., доценти Комков В.М., Сіренко В.Ф. Під їх керівництвом та при безпосередній участі було створено основу навчально - матеріальної бази кафедри, розпочато наукові дослідження підготовки нетелів до лактації.

У 1994 році кафедру очолив доц. Комков В.М. За чотири роки його керівництва зросла методична робота кафедри, особливо з дипломного проектування. Були розроблені програми моделювання виробничих процесів у тваринництві та їх економічні обгрунтування, а також визначені базові господарства для проходження студентами навчальної та виробничої практик.

Наприкінці 1998 року в результаті об'єднання двох навчальних підрозділів створено кафедру “Механізація виробничих процесів”. Рішення про її заснування було викликане тим, що випускники факультету механізації повинні отримувати знання з питань, які привертають все більшу увагу працівників сільського господарства: енергозабезпечення, технології переробки і зберігання продукції, автоматизація і контроль виробничих процесів та ін.

У 2009 році на базікафедри «механізації виробничих процесів» була створена кафедра «Енергетики в АПК». 

 

Чепіжний Андрій Володимирович, старший викладач кафедри, в.о. завідувача кафедри

 

ChepignuyНародився 17 лютого 1987 року в м. Суми. В 2004 році закінчив загальноосвітню школу 1-3 ступенів №1. В 2007 році закінчив Сумський національний аграрний університет, отримав атестат за напрямком «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію бакалавр. В 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет та отримав атестат за напрямком «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістр. За напрямком підготовки проходив практику в сільськогосподарських підприємствах.

 

Барсукова Ганна Володимирівна, к. т. н., доцент

345

Народилась 2 березня 1983 року в м. Суми. Українка. Заміжня.

 

1990-1996 рр. навчалась в гімназії № 1 м. Суми.

 

1997-2000 рр. навчалась в ЗОШ № 15 м. Суми.

 

2000-2005 рр. навчалась у Сумському державному університеті на інженерному факультеті, закінчила з відзнакою, здобула ступінь магістра екологічного спрямування: «Екологія та охорона навколишнього середовища».

 

Після закінчення Сумського державного університету працювала молодшим науковим співробітником у відділі мінеральних добрив та екстракційної фосфорної кислоти в Сумському державному науково-дослідному інституті мінеральних добрив і пігментів «МінДіП».

 

2012-2015 рр. навчалась в очній аспірантурі у Сумському державному університеті зі спеціальності «Екологічна безпека».

 

З березня 2016 по серпень 2017 року працювала інженером на факультеті технічних систем та енергоефективних технології та за сумісництвом асистентом на кафедрі прикладної екології у Сумському державному університеті.

 

У червні 2017 року захист кандидатської дисертації на тему: «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану», отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

 

З вересня 2017 по грудень 2017 року працювала начальником відділу мінеральних добрив і пігментів в ДП «НДІ «МінДіП».

З квітня 2018 року і по теперішній час працюю на кафедрі.

 

Лобода Валерій Борисович, к. фізико-математичних н., професор

ФОТОНародився 6 серпня 1950 року в селі Марківка Білопільського району Сумської області в родині вчителя, українець.
Після закінчення із золотою медаллю у 1967 р. Марківської середньої школи навчався на фізико-математичному факультеті Сумського державного педагогічного  інституту імені А.С. Макаренка, (зараз СумДПУ імені А.С. Макаренка) який закінчив з відзнакою у 1972 р. і одержав спеціальність учителя фізики і математики. Після закінчення інституту працював   у ньому на кафедрі фізики (науковий співробітник, асистент,  доцент, професор).  
Кандидат фізико-математичних наук. У 1984 р. в спеціалізованій раді Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура і електричні властивості тонких плівок хрому, нікелю, скандію та ренію, отриманих у високому і надвисокому вакуумі» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла (наукові керівники: д.т.н. Смолін М.Д. та к.ф.-м.н. Проценко І.Ю.)

Лобода В.Б. з 1993 р. по 2006 р. працював деканом фізико-математичного факультету.   

З його ініціативи   на фізико-математичному факультеті СумДПУ була розпочата підготовка фізиків-науковців і створена кафедра експериментальної та теоретичної фізики, яку очолював академік НАН України Сторіжко В.Ю. На сьогодні вже 10 випускників цієї кафедри стали кандидатами фізико-математичних наук і працюють за кордоном (Німеччина, Італія, Франція) та в Інституті прикладної фізики НАН України.

  У 1995 р. Лобода В.Б. очолив науково-дослідницьку Лабораторію   фізики тонких плівок, де  багато років здійснював наукове керівництво кафедральною науковою тематикою стосовно дослідження структури та електрофізичних властивостей тонкихнанокристалічних плівок. Тут під його керівництвом   було успішно виконано 4 наукові теми в області сучасних нанотехнологій та спінтроніки, які фінансувалися з державного бюджету МОН України.

У рамках міжнародної освітньої програми центру М. Кюрі "Nanomag-Lab" (Франція) в 2007 р. проф. Лобода В.Б. пройшов стажування в Інституті експериментальної фізики університету м. Білосток (Польща) за програмою «Комбіновані дослідження наноструктурних магнітних матеріалів».

У педагогічному університеті проф. Лобода В.Б. створив наукову школу з фізики тонких металевих плівок. Під його науковим керівництвом на кафедрі фізики СумДПУв   лабораторії фізики тонких плівок було виконано   і успішно захищені 4 кандидатські дисертації з фізико-математичних наук.

Областями наукових інтересів Лободи В.Б. є фізика тонких металевих плівок (він є  автором більше 130-ти наукових праць (16 з них включені до науко-метричної бази SCOPUS) та 2-х наукових монографій), а також розробка електрофізичних безмасляних вакуумних насосів - як форвакуумних, так і надвисоковакуумних  (у вакуумних системах всіх вітчизняних (виробництва ВАТ “SELMI”) ізотопних мас-спектрометрів випусків останніх років використовувалися  вакуумні насоси розроблені під керівництвом проф. Лободи В.Б.).

Науково-методичний  доробок проф. Лободи В.Б. складають 4 навчальні посібники з грифом МОН для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

Одним із досягнень науково-методичної роботи наукової школи під керівництвом Лободи В.Б. стала практична розробка, яка не має світових аналогів і на яку отримано Свідоцтво МОН України «Про визнання відповідності педагогічним вимогам» (№06/029 від 24 червня 2014 р.)- «Плівкові об'єкти для демонстрації і вивчення явища гігантського магнітоопору» для навчального процесу в ВНЗ України. Розробка дозволяє демонструвати і вивчати ефект гігантського магнітоопору (відкриття ефекту відзначене Нобелівською премією з фізики за 2007 р.).  

 За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність проф.Лобода В.Б. нагороджений пам'ятним знаком «За видатні заслуги перед колективом педагогічного університету»  (2012 р.) нагороджувався Почесними грамотами університету, Почесною грамотою Сумського обласного управління освіти і науки (2005 р.), Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (2009 р.),  Почесною грамотою МОН України  (2005 р.) та нагрудним знаком  МОН України «За наукові та освітні досягнення»  (2015 р.), має почесне звання «Відмінник освіти України» (1994 р.).

З 2016 року Лобода В.Б. працює професором кафедри енергетики в АПК Сумського Національного аграрного університету.

 

Кравченко Володимир Олексійович, к. фізико-математичних н., доцент

IMG 70811Народився 16 червня 1972 р. в с.Бакирівка Охтирського району Сумської обл. Після закінчення Охтирської середньої школи-інтернату у 1989 р. вступив на фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту. Після закінчення навчання у 1994 р. одержав диплом спеціаліста вчителя математики та фізики. З вересня 1994 по жовтень 1995 р. працював вчителем фізики в Малопавлівській ЗОШ Охтирського району.

У 1995-1998 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізики Сумського державного педагогічного інституту. З 1998 р. по 2010 р. працював завідувачем лабораторіями кафедри фізики Сумського державного педагогічного університету. У 2010-2015 рр. займав посади викладача  та старшого викладача кафедри експериментальної та теоретичної фізики СДПУ, у 2015-2016 рр. - доцент кафедри фізики та методики навчання фізики СДПУ.

З вересня 2016 р. - на посаді доцента кафедри енергетики в АПК Сумського національного аграрного університету.

У 2011 р. під керівництвом к.ф.-м.н, професора Лободи В.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла". Тема дисертації "Фазовий і елементний склад та електрофізичні і магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі Co, Fe та Ni".

Сіренко Віктор Федорович, к. т. н., доцент

SirenkoДата народження - 25.11.1948 р. У 1966 р. закінчив Сумську с.ш. №8.

У 1966 р. поступив, і закінчив в 1971 р. Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю “Машини та апарати хімічних виробництв”. З 1971 р. по 1979 р. працював в цьому ж інституті в науково-дослідному відділі на посадах ст. інженер, ст. науковий співробітник.

З 1979 р. працює в СНАУ ст. науковим співробітником.

1981-1984 р.р. - навчання в очній аспірантурі Московського інституту хімічного машинобудування, по закінченню - захист кандидатської дисертації.

З 1985 р. і до цього часу - робота на кафедрах ”Механізація тваринництва” та “Механізація виробничих процесів”. Доцент з 1991 р.

 

Бойко Микола Анатолійович, старший викладач

BoykoЯ, Бойко М.А. народився у 1975 році в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської обл. У 1992 році після закінчення Тернівської загальноосвітньої школи вступив на 1 курс Сумського сільськогосподарського інституту за спеціальністю “Механізація сільського господарства”.

У 1997 році закінчив Сумський сільськогосподарський інститут, отримав спеціальність інженер-механік за фахом “ Механізація с.г. ”, та поступив на роботу на кафедру “Надійність та ремонт машин”, паралельно навчаючись у магістратурі за спеціальністю “Механізація с.г.” СДАУ.

У 2000 році з посади лаборанта кафедри “Експлуатація та ремонт машин” був переведений асистентом цієї кафедри. У 2001 році переведений асистентом кафедри “Теоретична та прикладна механіка”.

У 2002 році внаслідок реорганізації кафедр переведений асистентом кафедри “Проектування технічних систем”.  З 200­­5 року працюю на посаді старшого викладача кафедри «Проектування технічних систем»

Основні дисципліни: «Підйомно-транспортні машини». Наукова робота, основні напрямки:  Дослідження щодо удосконалення технології та технічних засобів мийки та дезінфекції доїльного обладнання різних типів.

 

 

 

Савойський Олександр Юрійович, старший викладач

СавойськийНародився 7 грудня 1991 року в с. Діброва Роменського району Сумської області. Протягом 1997-2008 р.р навчався в Дібрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. В 2008 році вступив до Сумського національного аграрного університету на інженерно – технологічний факультет. В 2012 році закінчив Сумський національний аграрний університет, отримав атестат за напрямком «Енергетика та електротехнічні системи АПК» та здобув кваліфікацію бакалавр. В 2013 році закінчив Сумський національний аграрний університет та отримав атестат за напрямком «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію спеціаліст. За напрямком підготовки проходив практику на підприємствах «Сумиобленерго». З 2013 року працює на посаді асистента кафедри «Енергетики в АПК» Сумського НАУ.

Сіренко Юлія Володимирівна, старший викладач

Sirenko2Сіренко Юлія Володимирівна народилася 25 квітня 1980 року у м. Миколаєві. У 1997 році закінчила Українську педагогічну гімназію. З 1997 року до 2004 навчалася у Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова і отримала вищу повну освіту за спеціальністю «Кораблі та океанотехніка» та здобула кваліфікацію інженера-кораблебудівника. З вересня 2005 року працювала ст. лаборантом на кафедрі тракторів та сільськогосподарських машин Сумського національного аграрного університету. З 2007 до 2014 р.р. асистент кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини». З 2014 р. ст. викладач і до теперішнього часу працює на цій кафедрі.

 

 

 

Василенко Микола Веніамінович, завідувач лабораторії

VasilenkoНародився 22 липня 1959 р. у с. Михайлівка Лебединського района Сумського області. Після закінчення школи навчався в Сумському машинобудівному технікумі та служив у лавах Радянської Армії.

Після закінчення служби працював у племзаводі “Колосся” Переяслав-Хмельницького району Київської області. З 1982 р. по даний час працює в Сумському національному аграрному університеті на посаді учбового майстра. Заочно закінчив Сумський сільськогосподарський інститут по спеціальності “Механізація сільського господарства”.

Лисенко Віта Василівна, зав. навчально-методичним кабінетом

Lysenko-VVНародилася 29 вересня 1987 року в м. Суми. В 2003 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 9. В 2005 році закінчила Сумський гуманітарно-економічний колледж, де отримала диплом молодшого спеціаліста та здобула кваіліфікацію «Економіст».В 2009 році закінчила Сумський державний університет,економічний факультет ,за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста. З 2007 – 2009 рр. працювала АКБ «Правекс-Банк» за посадою менеджер споживчого кредитування. З 2014 року працює старшим лаборантом кафедри «Енергетики в АПК» Сумського НАУ.

 

Лабораторія «Енергозберігаючих технологій та альтернативної енергетики»

DSC 0943

Мета діяльності. Забезпечення опанування студентами інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» практичних вмінь та навичок з енергозбереження та альтернативних джерел енергії.

DSC 0939Завдання. Проведення лабораторно – практичних занять з дисциплін «Основ енергозбереження» та «Енергозабезпечення та використання поновлюваних джерел енергії».

Лабораторія «Основ електропостачання та монтажу електрообладнання»

laboratorija-2-foto-1Мета діяльності. Забезпечення опанування студентами інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» практичних вмінь та навичок з основ електропостачання та монтажу електрообладнання.laboratorija-2-foto-2

Завдання. Проведення лабораторно – практичних занять з монтажу, перевірки, та випробування енергообладнання та систем електропостачання.

Лабораторія «Контрольно-вимірювальних приладів та автоматики»

laboratorija-3-foto-1Мета діяльності. Забезпечення опанування студентами інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» практичних вмінь та навичок в області контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.laboratorija-3-foto-2

Завдання. Проведення лабораторно – практичних занять під час яких розглядаються питання вибору, монтажу, повірки, та випробування контрольно-вимірювальних приладів.

Лабораторія «Теоретичних основ електротехніки та електроніки»

laboratorija-4-foto-1Мета діяльності. Забезпечення опанування студентами інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» теоретичних та практичних вмінь та навичок з теоретичних основ електротехніки.laboratorija-4-foto-2

Завдання. Проведення лабораторно – практичних занять з основ електротехніки, метою яких є формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення послідуючих профільних дисциплін.

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондрат'єва 160, корпус інженерно-технологічного факультету СНА, кімната 207

Телефон: (0542) 70-11-84

Наукова тематика кафедри: «Дослідження впливу фізичних та хімічних факторів на удосконалення виробничих процесів в сільському господарстві».

Робота кафедри ведеться за такими напрямками:

1. Дослідження гідравлічних і пневматичних трактів існуючих котельних установок.

2. Дослідження гідравлічних схем для систем теплопостачання та гідравлічних режимів тепловикористовуючих пристроїв з рідкими і газоподібними теплоносіями.

3. Вивчення впливу конструктивних рішень на перехідні процеси в гідроприводах.

4. Дослідження методів пошуку місць пошкоджень кабельних ліній, впливу якості технічного обслуговування і ремонту на показники надійності роботи систем енергопостачання.

5. Дослідження орієнтування та кутів встановлення сонячних панелей та інших геліосистем.

6. Вивчення виходу біогазу з різноманітності сировини для біогазових установок.

7. Дослідження методів повірки контрольно-вимірювальних приладів, інформаційних управляючих систем для потреб виробництва та систем автоматики.

8. Технологічний супровід тваринницьких та зернопереробних комплексів в розрахунках теплоенергетичних систем.

9. Вивчення параметрів та характеристик електричних кіл з зосередженими та разподіленими параметрами. Моделювання процесів в електричних колах. Розробка приладів та пристроїв для визначення параметрів електротехнічних кіл. Діагностика електричних кіл і електротехнічних пристроїв. Контроль технічного стану електричних установок. Дослідження електрофізичних властивостей електротехнічних матеріалів. Дослідження впливу якості електричної енергії на режими роботи електротехнічного устаткування.

Результати досліджень співробітників кафедри постійно представляються на міжнародних і інших науково-практичних конференціях, а також висвітлені у збірниках статей, тез.

Чекаємо на Ваші пропозиції! ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

 • SCOPUS
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 

Перелік статей викладачів кафедри у журналах, що входять до наукометричної бази даних SCOPUS

 

2017 рік

1. Loboda V.B., Shkurdoda Y.O., Chornous A.M., Shabelnyk Y.M.The influence of the concentration of components in magnetic layers on the magnetoresistive properties of three-layer film systems based on FexNi1−xand Cu. Journal of Magnetism and Magnetic Materia 2017.

2. Loboda V.B., Shkurdoda Y.O., Chornous A.M., Kolomiets V.M.Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films.Ukrainian Journal of Physics 2017.

3. Dobrozhan O.A., Loboda V.B., Znamenshchykov Y.V., Opanasyuk A.S., Cheong H.Structural and optical properties of Cu2ZnSnS4 films obtained by pulsed spray pyrolysis.Journal of Nano- and Electronic Physics 2017.

4. Shkurdoda Y.O., Loboda, V.B., Chornous A.M., Shabelnyk Y.M., Kravchenko V.O.Influence of the surface morphology on the magnetoresistance of ultrathin films of ferromagnetic metals and their alloys.European Physical Journal Plus 2017.

5. Kuzema O.S. Effect of the duration of car engine operation on the mechanical contaminants in its lubricant. Наукова стаття в базі даних«Scopus» 2017.

2016 рік

1. ShkurdodaYu.O., Chornous A.M., Loboda V.B., Saltykov D.I., Kovalenko O.V.Influence of annealing temperature on magnetoresistance of ultrathin Fe and Co films.Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016.

2. Kravchenko Y., Maksakova O., Drodziel P., Loboda V.Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta.High Temperature Material Processes 2016.

3. Shkurdoda Yu.O., Chornous A.M., Kravchenko V.O., Loboda V.B.Magnetoresistance properties of nanocrystalline films of cobalt.Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2016.

4. Shkurdoda Y.O., Chornous A.M., Loboda V.B., Kravchenko V.O., Dekhtyaruk L.V.Structure and magnetoresistive properties of thee-layer film systems based on permalloy and copper.Journal of Nano- and Electronic Physics 2016.

5. O.S. Kuzema. Mass Spectrometers with Magnetic Focusing Prisms/ O.S. Kuzema, P.O.Kuzema // Стаття в «Scopus» 02 september 2016.- Vol. 5 – No 1 – С. 01PISERE03(3pp).

2015 рік

1. O.S. Kuzema Main Stages of Development and Recent Advances of Mass Spectrometry./ O.S. Kuzema, M.Ya. Dovzhyk, P.O.Kuzema // Стаття в «Scopus» 29 augyst 2015.- Vol. 4 – No 1 – С. 01MAN03-1-01MAN03-4.

2014 рік

1. Loboda V.B.,Kolomiets, V.M.,Khursenko, S.M.,Shkurdoda, Y.O.The electrical conductivity of the three-layer polycrystalline films Co/Ag(Cu)/Fe in the conditions of atoms interdiffusion. Journal of Nano- and Electronic Physics 2014.

2. Kuzema О.S. Prism Magnetik Mass Analyzer with Parallel Lon Beam / О.S. Kuzema, P. O. Kuzema // Стаття в «Scopus» - 2014.- Vol. 3 – No 1 – С. 01001 – 01003.

2013 рік

1. Кузема О.С. Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора /
О.С. Кузема, П.О. Кузема // Научный журнал «Журнал нано- и электронной физики», Т.5, №3.-СумДУ - 2013.- С. 03045-1 – 03045-5.

2. Кузема А.С. Ионный зонд с призменным масс- сепаратором / А.С. Кузема, П.А. Кузема // Материалы 3 международной конференции «Наноматериалы: применение и свойства» - 2013.-Т2, № 3,-С.-03 АЕТОЧ-1-4.

2012 рік

1. Loboda V.B.,Kolomiets V.M.,Shkurdoda,Y.O.,Kravchenko, V.A.,Kopanets E.G. Magnetoresistive effect and the magnetic parameters of nanocrystalline films based on co, fe, ag and cu. Journal of Nano- and Electronic Physics 2012.

2. Loboda V.B.,KolomietsV.M.,Shkurdoda Yu.O.,Kravchenko V.O.,Dekhtyaruk, L.V. Structure and magnetoresistive properties of nanocrystalline film systems based on Co, Fe, Ag, and Cu.MetallofizikaiNoveishieTekhnologii 2012.

2011 рік

1. LobodaV.B., ShkurdodaY.O., KolomietsV.N., DekhtyarukL.V. Influence of the additional Ni layers on structure and magnetoresistive properties of thin film systems based on Co and Cu. Journal of Nano- and Electronic Physics2011.

2. Loboda V.B.,Shkurdoda Yu.O.,Kravchenko V.O.,Khursenko S.M.,Kolomiets', V.M.Structure and magnetoresistive properties of polycrystalline Co/Cu/Co films. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 2011.

3. Loboda V.B.,Kravchenko V.O.,Shkurdoda Yu.O.Phase composition and structure of nanocrystalline film CoNi alloys. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 2011.

4. Кузема А.С., Кузема П.А. Расчет системы фокусировки електронного пучка в ионном источнике масс-спектрометра а ионизацией електронным ударом.// Научный журнал «Журнал нано- и электронной физики», т.2, №3.-СумДУ, 2011.-С.86-90.

5. Кузема А.С., Кузема П.А..Устранение агрегирования феромагнитных частиц при електронно-микроскопических измерениях // Научный журнал «Журнал нано- и электронной физики», т.3, №4.-СумДУ, 2011.-С.55-59.

2010 рік

1. Loboda V.B.,Kravchenko V.O., Shkurdoda Yu.O., Kolomiets V.M. Structure and conductivity of CoNi alloy ultrathin films. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 2010.

2009 рік

1. Loboda V.B.,Kravchenko V.O.,Shkurdoda Y.O.Structure and magnetoresistive properties of Three-layer film systems coni/Ag(Cu)/FeNi. Journal of Nano- and Electronic Physics 2009.

2. Loboda V.B.,Kravchenko V.O.,Shkurdoda Y.O.Structure and electroconductivity of the nanocrystalline CoNi thin film alloys. Journal of Nano- and Electronic Physics 2009.

3. Гобачев Л.А., Погребняк А.Д., Кузема А.С. Формирование новых фаз и локальных высоких температур в наноразмерных участках при циклическом разрушении стали. // Научный журнал «Журнал нано- и електронной физики», Т.1, № 4. – Сум ДУ, 2009. – с. 87-89.

2008 рік

1. Shkurdoda, Yu.O.,Loboda, V.B.,Dekhtyaruk, L.V. Specific conductivity of three-layer polycrystalline films. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 2008.

2007 рік

1. Loboda V.B.,Shkurdoda Yu.O.,Kravchenko V.O.Influence of annealing on structure, magnetoresistance and magnetic parameters of three-layer films on the base of a 50N permalloy.Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 2007.

2006 рік

1. Loboda V.B.,Khursenko, S.N.Structure and electrical conductivity of ultrathin Ni-Cu films. Journal of Experimental and Theoretical Physics 2006.

2000 рік

1. PogrebnjakA.D., LadysevV.S., PogrebnjakN.A., ValyaevA.A., Loboda, V.B. Comparison of radiation damage and mechanical and tribological properties of α-Fe exposed to intense pulsed electron and ion beams.Vacuum 2000.

1981 рік

1. Loboda V.B., Protsenko I.E.Structure and electrical resistance of thin scandium films (III). Study on electrical properties.Kristall und Technik 1981.

2. Loboda V.B., Protsenko I.E.The structure and electrical resistance of thin scandium films (II). F.C.C.lattice phase observed in films obtained in a vacuum of 10−8Torr. Kristall und Technik 1981.

1980 рік

1. LobodaV.B., ProtsenkoI.E., YaremenkoA.V. Scandium thin filmsstructure and electrical resistance (I). A study on films obtained in a vacuum of 10−5 up to 10−6 Torr. Kristall und Technik 1980.

1976 рік

1. Loboda V.B.,Protsenko I.E.,Skorobogat'ko A.F.Possible character of the hexagonal phase observed in thin nickel films. Soviet Physics Journal 1976.

 

 

СТАТТІ – 2017 року

 1. Бойко М.А. Оцінка режимів промивання із використанням миюче-дезінфікуючих засобів різної концентрації в доїльних установках. / Бойко М.А. // Збірник наукових публікацій «Велес» , серія «Наука і сучасність: виклики глобалізації». м. Київ, 2017р. -  3 (частина) - С.70-79

 1. Influence of the surface morphology on the magnetoresistance of ultrathin films of ferromagnetic metals and their alloys / A. M. Chornous, Yu. O. Shkurdoda, V. B. Loboda, V. O. Kravchenko // European Physical Journal Plus. -2017. - V.132, I. 1.- Article id. #58, 5 pp.

 1. Кушлик Р.В. «Результати експериментальних досліджень біопаливних композицій оброблених електрофізичними методами» / Кушлик Р.В // Журнал агротехнологічного університету «Енергозабезпечення технологічних процесів»  (березень – 2017 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2017.-116 Ст. 58

 1. V.B. Loboda, A.M.Chornous.  Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co Island films. / V.B. Loboda, A.M.Chornous, Yu.O. Shkurdoda // Укр. фіз. журн.

 1. Loboda, V.B., Chornous, A.M.,  Shkurdoda, Y.O.The influence of the concentration of components in magnetic layers on the magnetoresistive properties of three-layer film systems based on FexNi1−x and Cu 2017 Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Scopus)

 1. Чепіжний А.В., Пилипака С.Ф. Визначення траєкторій і прискорень окремих точок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе. /Чепіжний А.В., Пилипака С.Ф. // Науковий вісник. Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Техніка та енергетика АПК” 258 Київ – 2017, С. 91-105

ТЕЗИ – 2017 року

1.Ю.В.Сіренко. Кінематика та динаміка криволінійного руху. / Ю.В.Сіренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» (07–08 квітня 2017 року) / МОН України, ХНТУС. – Харків, 2017. – Ст. 36

2. Сіренко В. Ф. Шляхи інтенсифікації процесу тепловіддачі в круглих трубах. /Сіренко В. Ф. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 3

3. Бакун Р.П. Енергоконсалтинг- як основний засіб для бізнесу. /Бакун Р.П. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 4

4. Бакун Р.П. Привабливість «зеленого» тарифу для споживача. /Бакун Р.П.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 5

5. Бакун Р.П. Чи варто використовувати багатозонный тариф на електроенергію в побуті? /Бакун Р.П.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 6

6. Бакун Р.П. Застосування тарифу на електроопалення в багатоквартирному будинку. /Бакун Р.П.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 7

7. Бакун Р.П. Переваги напилюваної ізоляції перед традиційними видами утеплення. /Бакун Р.П.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 - 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – С. 8

8.Савойський О.Ю. Дослідження впливу критичних режимів роботи електричної мережі на стан ізоляції трифазних мереж з ізольованою нейтраллю. /Савойський О.Ю.// Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець- Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. – 68-70с.

9.Савойський О.Ю. Електрофізичні та акустичні способи сушки плодоовочевої сировини./ Савойський О.Ю./ Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (29-30 березня 2017 року м. Житомир) – 20-23с.

10. Савойський О.Ю., Муляр Р.О. Проектування як процес створенням нових і модернізація існуючих технологічних процесів. Основні принципи проектування автоматичних систем керування. /Савойський О.Ю., Муляр Р.О. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (19-21 квітня 2017 р). - ТОМ ІІІ С.9

1

Лисенко В.М. Особливості визначення збитків від перерви електропостачання військових об’єктів/ Г.І. Лагутін, В.М.Лисенко, В.Д. Заболотний// Збірник наукових праць Харківського університету  Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 1 (22). – С 156-160.

 

 ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 

  1. Ребенко В.І. Про визначення граничного стану мастильних матеріалів /Ребенко В.І.//  Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 110-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН  КРАМАРОВА  Володимира Савовича (1906-1987) НуБІП  м. Київ, 17-18 лютого 2016р., Ст. 68-71

  2. В.М. Лисенко, к.т.н., доцент, О.Ю. Савойський, асистент. Аналіз оптимальних моделей організації біогазових проектів в Україні. / Лисенко В.М., Савойський О.Ю. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст. 37

 3. О.Ю. Савойський, асистент. П’єзоелектричні перетворювачі в ультразвуковій технології. / Савойський О.Ю. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  38

 4. В.Ф.Сіренко, к.т.н., доцент, О.М.Калнагуз, ст. викладач. Історичний огляд  досліджень властивостей сільськогосподарських матеріалів. / В.Ф.Сіренко,  О.М.Калнагуз // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р.           Ст.  105-107

 5. С.Г. Ніконоров, ст. викладач. Комплексне технічне забезпечення тваринництва. / С.Г. Ніконоров // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  108

 6. В.М. Ніконорова, асистент. Енергетика в агропромисловому комплексі.        / В.М. Ніконорова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  109

 7.  В.Ф.Сіренко, к.т.н., доцент. Вибір схеми рекуперації теплової енергії в опалювально-вентиляційних системах тваринницьких приміщень.                         / В.Ф.Сіренко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р.           Ст.  114-117

 8. В.Ф.Сіренко, к.т.н., доцент. Підвищення ефективності роботи котлів невеликої потужності при спалюванні твердого палива в шаровій топці.                 / В.Ф.Сіренко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  117

 9. В.Ф.Сіренко, к.т.н., доцент, О.М.Калнагуз, ст. викладач. Аналіз енергозатрат в машинах-розкидачах при внесенні органічних добрив.                  / В.Ф.Сіренко,  О.М.Калнагуз // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст. 119

 10. В.В. Гімпель, к.е.н., доцент. Впровадження моделі ТРМ виробничої  системи з метою удосконалення обслуговування обладнання. / В. В. Гімпель // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  131

 11. В.І. Ребенко , к.т.н., доцент. О.В. Гончарук, студент. Екологічні проблеми енергозабезпечення фермерських господарств. / В.І. Ребенко , О.В. Гончарук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  143

 12. В.І. Ребенко , к.т.н., доцент. Про визначення граничного стану мастильних матеріалів. / В.І. Ребенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  144

 13. В.І. Ребенко , к.т.н., доцент. Технічне обслуговування фермерських машин з діагностуванням мастильних матеріалів. / В.І. Ребенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи  і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. м. Житомир, 7-8 квітня 2016 р. Ст.  147

 14. В.М. Лисенко, к.т.н., доцент. Аналіз методів термостабілізації процесу анаеробного бродіння.  / В.М. Лисенко //  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства матеріали.                   м. Тернопіль, 24-25 березня 2016р. Ч.2 Ст. 44

 15. В. М. Ніконорова, асистент. Вплив діяльності людства на навколишнє середовище. /  В. М. Ніконорова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства матеріали.  м. Тернопіль, 24-25 березня 2016р. Ч.2 Ст. 77

16. О.Ю. Савойський, асистент. Особливості нестаціонарного теплообміну в біогазовому реакторі. / О.Ю. Савойський // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства матеріали.  м. Тернопіль, 24-25 березня 2016р. Ч.2 Ст. 98

 

1

Лисенко В. М. Аналіз процесів використання відходів АПК України в контексті сталого развитку регіонів./ В.М. Лисенко, В. В. Гімпель, В. М. Ніконорова// Вісник СНАУ – 2015 -  ВИПУСК 12(27)

 2

 Лисенко В.М.  Економічна ефективність виробництва молока в умовах механізації малих молочних ферм / В.М. Комков, В.М. Лисенко // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" – 2015. -  ВИПУСК 12(27).  

 Лисенко В.М. Математическая модель для исследования влияния параметров электрической сети на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности/ Г.И. Лагутин, В.Н.Лысенко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 89-93.

 Лисенко В.М. Применение  вращающейся системы отсчета к теории асинхронного двигателя/  В.М. Лисенко, О.Ю. Савойский// Вісник СНАУ – 2015 -  ВИПУСК 12(27)  

Гімпель В.В. Дослідження показників вартості електричної енергії з альтернативних джерел на прикладі біоконверсії / В.В.Гімпель / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. Технічні науки. Випуск 164 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харьків: ХНТУСГ, 2015. – 179с. – С. 72-7

 O.S. Kuzema Main Stages of Development and Recent Advances of Mass Spectrometry./ O.S. Kuzema, M.Ya. Dovzhyk,  P.O.Kuzema // Стаття в «Scopus» 29 augyst 2015.- Vol. 4 – No 1 – С. 01MAN03-1-01MAN03-4      

  Кузема О. С. Еволюція і сучасні досягнення мас-спектрометрії /  О.С. Кузема,  П. О. Кузема // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" – 2015. -  ВИПУСК 11(27). -  С. 115-119

Лисенко В.М. Исследование влияния параметров однофазного замыкания на землю на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности./ Лисенко В.М, Лагутин Г.И., Заболотный В.Д.// Журнал «Системи озброєння і вій-ськової техніки» Харків, 2015 ХУПС Вип. №2(42). С. 116-117     

Чепіжний А.В. Порівняння ефективності роботи теплообмінників-нагрівачів при якісному і кількісному регулюванні в опалювальній системі/ В.М. Лисенко, В.Ф. Сіренко, А.В. Чепіжний// Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» - 2015 – ВИПУСК 12(27).

10 

 Чепіжний А.В. Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Абсолютні швидкість і траєкторія/ С.Ф. Пилипака, А.В. Чепіжний// Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» - 2015 – ВИПУСК 12(27)

11 

Ребенко В.І. Визначення характеру спрацювання мастильних матеріалів у фермських машинах / . Науковий вісник  Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія «Техніка та енергетика АПК» - К., 2015 – Вип. 212, ч 2. – С (313-323)

12 

 Лысенко В.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ НА ВЕЛИЧИНУ УГЛА МЕЖДУ ТОКОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ / В.Н.Лысенко, Г.И. Лагутин// Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 3 (44).

13 

Сіренко В.Ф. Розрахунки та обґрунтування  вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів / В. Ф. Сіренко // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія ”Механізація та автоматизація виробничих процесів“. – 2015. – Вип. 12 (27).

 

 ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 

 1.   Кузема О.С., Горошко О.О., ПРИЧИНИ ЗАБРУДНЕННЯ МАСТИЛА В ДВИГУНІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ І МЕТОДИ ЙОГО ДІАГНОСТУВАННЯ./ Кузема О.С., Горошко О.О.//  Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів,         Суми,  2015.- С. 12- 13 . 

2. Кузема О.С, Гмирко О.В, Сумський національний аграрний Університет, Україна. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА / Кузема О.С., Гримко О.В.// Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми,  2015.-  С. 30- 31

3. Кузема О. С., Моргунов В. І., Сумський національний аграрний університет, Україна. СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ / Кузема О.С., Моргунов В.І. // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми , 2015.-  С. 52- 53    

4.  Чепіжний А.В. Сумський національний аграрний університет, Україна.  ТРИГРАННИК І ФОРМУЛИ ФРЕНЕ / Чепіжний А.В. //  Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми,  2015.-   С.162- 163

5. Сіренко В.Ф., Калнагуз О.М., СНАУ, Україна.  МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ / Сіренко В.Ф., Калнагуз О.М. // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми , 2015.-  С. 19- 21

6.  Сіренко В.Ф., Сумський національний аграрний університет. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВЕДЕНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РУШІЙНОЇ  СИЛИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ ТА ККД ТЕПЛООБМІННИКА / Сіренко В.Ф., // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми,  2015.-  С. 108- 109

7.  Сіренко В.Ф., Сумський національний аграрний університет.  ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТУ/ Сіренко В.Ф., // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми,  2015.- С. 111- 112

8.  Сіренко В.Ф., Сумський національний аграрний  університет.  ВПЛИВ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА  ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТЕПЛООБМІННИКІВ-НАГРІВАЧІВ/ Сіренко В.Ф., // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Глухів, Суми , 2015.- С. 122- 123

9.  Лисенко В.М., Савойський О.Ю., СНАУ. ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ. / Лисенко В.М., Савойський О.Ю // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми , 2015.  С. 3-4 

10. Лисенко В.М., Савойський О.Ю., СНАУ. КОНСТРУКТИВНО  - ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ  МЕТАНОВОГО ЗБРОДЖУВАННЯ / Лисенко В.М., Савойський О.Ю// Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми , 2015 С. 9-10                                                                                     

11. Лисенко В.М., Савойський О.Ю., СНАУ. МІКРОБІОЛ ОГІЧНІ МЕТОДИ ІНТЕНСИФІК АЦІЇ ПРОЦЕСУ МЕТАНОВОГО  ЗБРОДЖУВАННЯ/ Лисенко В.М., Савойський О.Ю// Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми,  2015 С.10-11                                                      

12.   Савойський О.Ю., Сумський національний аграрний університет.  РОЛЬ БІОГАЗУ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ / Савойський О.Ю // Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми,  2015 С.12-13

13.  Лисенко В.М., Савойський О.Ю., Сумський національний аграрний університет.  СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОГАЗОВИХ РЕАКТОРІВ / Лисенко В.М., Савойський О.Ю //  Технологии ХХІ века: тезисы по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.2. – Глухів, Суми , 2015 С. 14-15

14.  Лисенко В.М. "Проблеми створення сучасного неядерного оперативно-тактичного комплексу в Україні" / Лисенко В.М., Сірий Ю.І., Андреєв І.М. Калитич В.М. // Збірка тез всеукраїнської  НТК "Переспективи розвитку" РВіА Сух. Військ.  Львів, 6.11.2015 НАСВ. - С.155

15. Сіренко В.Ф., Семеняка Є.М.  НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СВИНОФЕРМИ В ФГ «ЕДЕЛЬВЕЙС» БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ/ Сіренко В.Ф., Семеняка Є.М// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ – (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ   С. 110-111

16.  Сіренко В.Ф., Мачула О.І. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ НАСІННЯ/ Сіренко В.Ф., Мачула О.І.//Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ – (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ     С. 111-112

17. Сіренко В.Ф., Крюченко В.І. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ ГІДРОФІКОВАНИХ ПРИЧЕПІВ/ Сіренко В.Ф., Крюченко В.І // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.112-113

18. Сіренко В.Ф., Кочура О.М. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА В ОХОЛОДЖЕНОМУ СТАНІ / Сіренко В.Ф., Кочура О.М. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.113-114

19. Сіренко В.Ф., Афанасенко Д.Р.  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ / Сіренко В.Ф., Афанасенко Д.Р // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ – (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.114-115 

20. Савойський О.Ю., Байдик А.М. СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Савойський О.Ю., Байдик А.М. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ – (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.115-116

21.  Савойський О.Ю., Бірюков Б.А.  ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГІЇ БІОМАСИ  В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ / Савойський О.Ю., Бірюков Б.А. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.116-117 

22. Лисенко В.М., Клименко Р. Л. ДАТЧИК РУХУ ЗАМІСТЬ ВИМИКАЧА / Лисенко В.М., Клименко Р. Л. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського – (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.117-118

23. Лисенко В.М., Коренев О.І. БІОМАСА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ / Лисенко В.М., Коренев О.І. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.118-119

24. Савойський О.Ю., Мороз М.І.  ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС В ОХОЛОДЖЕНОМУ СТАНІ / Савойський О.Ю., Мороз М.І. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.119-120  

25. Лисенко В.М., Стрикун С.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ / Лисенко В.М., Стрикун С.М. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.120-121   

26. Лисенко В.М., Хобот Є.В. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ З ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА / Лисенко В.М., Хобот Є.В. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.121-122   

27. Лисенко В.М., Хобот Є.В. КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ ТЕПЛИЦІ НА ОСНОВІ ПРЯМОГО СПАЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ МАСИ / Лисенко В.М., Хобот Є.В. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.122-123

28. Ніконоров С.Г.,  Демиденко С.С.  АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ  РОСЛИННИЦТВА / Ніконоров С.Г.,  Демиденко С.С. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.123-124  

29. Ніконоров С.Г., Дерев’янко І.С. АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗМІНИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ І УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. / Ніконоров С.Г., Дерев’янко І.С. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.124-125

30. Ніконоров С.Г., Баламут М.І. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА І ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ. / Ніконоров С.Г., Баламут М.І. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.125-126  

31.  Ніконоров С.Г., Бойко Д.С. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА/ Ніконоров С.Г., Бойко Д.С. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.126-127    

32. Ніконоров С.Г., Лобко М.О. АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗМІНИ ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН І ПРОДУКТИВНОСТІ. / Ніконоров С.Г., Лобко М.О. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.127-128

33.  Ніконоров С.Г., Підопригора С.М.  АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВАРИН КОРМАМИ./ Ніконоров С.Г., Підопригора С.М. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.128-129 

34. Ніконоров С.Г., Кореневський О.В. АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛІЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ / Ніконоров С.Г., Кореневський О.В. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.129-130

35. Гімпель В.В., Дударєв І.В. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ / Гімпель В.В., Дударєв І.В.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.130-131

36. Гімпель В.В., Обуховський М.О. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ / Гімпель В.В., Обуховський М.О.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.131-132  

37.  Гімпель В.В., Піддубний П.С.  ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ТРМ ВИРОБНИЧОЇ. /  Гімпель В.В., Піддубний П.С // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.132-133

38.  Гімпель В.В., Терещенко О.П. ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ. / Гімпель В.В., Терещенко О.П. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ– (17-19 листопада 2015 р). - ТОМ ІІІ С.133-134 

39.  Гімпель В. В. Систематизація показників вартості електричної енергії, що отримана з біомаси [Текст] / В. В. Гімпель, В.М. Ніконорова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми сучасної автоматики і енергетики у системі природокористування НуБІП (14-19 жовтня 2015 р.) – ТОМ 2- С.57-59

40. Гімпель В. В. Аналітичне дослідження глобального споживання первинної енергії з біомаси [Текст] / В. В. Гімпель, В.М. Ніконорова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми сучасної автоматики і енергетики у системі природокористування НуБІП (14-19 жовтня 2015 р.) – ТОМ 2- С.53-55

41. Горовий М.В., Калнагуз О.М., Дмитренко В.А., Науковий керівник: доц. Сіренко В.Ф. Щодо визначення технологічних властивостей добрив. / Сіренко В.Ф., Горовий М.В., Калнагуз О.М., Дмитренко В.А. // Матеріали наукової  конференції студентів СНАУ  (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./ТОМ ІІІ С. 15.

42. Ніконорова В.М. Проблеми первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств / Ніконорова В.М. // Матеріали міжнар. наук.-практ. Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи Інтернет-конф. 16–17 грудня 2015р.: м. Тернопіль: Крок, 2015. – 269 с., ст. 23

  43. Ніконоров С.Г.  Механізація водопостачання / Ніконоров С.Г. //  Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16–17 грудн. 2015 р. Ст. 21 (ТДСГДС ІКСГП НААН, м. Тернопіль). – Тернопіль: Крок, 2015. – 269 с.

 44. Лисенко В.М., Савойський О.Ю. Використання математичної моделі для дослідження впливу критичних режимів роботи електричної мережі на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності / Лисенко В.М., Савойський О.Ю. //  Матеріали міжнар. наук.-практ. Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи Інтернет-конф. 16–17 грудня 2015р.: м. Тернопіль: Крок, 2015. – 269 с., ст. 92

  45. Лисенко В.М., Савойський О.Ю. Багатошарові захисні конструкції біогазових  установок  / Лисенко В.М., Савойський О.Ю. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми сучасної автоматики і енергетики у системі природокористування НуБІП м. Київ, 14-18 грудня 2015 р. Ст. 55-57

   46. Лисенко В.М., Савойський О.Ю. Перспективи використання системи заземлення типу TN-C-S / Лисенко В.М., Савойський О.Ю. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми сучасної автоматики і енергетики у системі природокористування НуБІП м. Київ, 14-18 грудня 2015 р. Ст. 68-70

 47. Сіренко В.Ф. Вдосконалення методики розрахунку теплообмінного апарату /Сіренко В.Ф.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми сучасної автоматики і енергетики у системі природокористування НуБІП м. Київ, 14-18 грудня 2015 р. Ст. 153-154

1

Лисенко В.М. Шляхи підвищення  енергоефективності при зберіганні зернових і олійних культур / В.М. Лисенко, В.В. Гімпель, В.М. Ніконорова // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" – 2014 -  ВИПУСК 11(26)  

 2

Сіренко В.Ф. Шляхи інтенсифікації процесу випаровування розчинників при капсулюванні дисперсних сільськогосподарських матеріалів/В. Ф. Сіренко // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія ”Механізація та автоматизація виробничих процесів“. – 2014. – Вип. 11 (26). – С. 115–119.

Kuzema О.S. Prism Magnetik Mass Analyzer with Parallel Lon Beam / О.S.  Kuzema, P. O. Kuzema // Материалы 4 международной  конференции «Наноматериалы: применение и свойства» -  2014.- Vol. 3 – No 1 – С. 01001 – 01003

Лысенко В.М. Расчет вращающегося магнитного поля в статоре асинхронного двигателя/ В.М. Лысенко, О.Ю. Савойский, А.В. Чепижный// Вісник СНАУ – 2014 -  ВИПУСК 11(26)  

Комков В.М. Особливості проектування технологічної лінії обробки стеблових кормів у тваринництві на базі енергетичного балансу процесу / В.М. Комков, В.М. Лисенко // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" – 2014 -  ВИПУСК 11(26)   1

Лінник М.К., Сіренко В.Ф., Жабко А.І. Експериментальні дослідження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами прямим комбайнуванням посівів./Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 24. Луцький національний технічний університет.  – Луцьк.  2013. – С. 201 –209.

2

Кузема А.С. Ионный зонд с призменным масс- сепаратором / А.С. Кузема, П.А. Кузема //  Материалы 3 международной  конференции «Наноматериалы: применение и свойства» -  2013.-Т2, № 3,-С.-03 АЕТОЧ-1-4. 

3

Кузема О.С. Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора / О.С. Кузема, П.О. Кузема //  Научный журнал «Журнал нано- и электронной физики», Т.5, №3.-СумДУ - 2013.- С. 03045-1 – 03045-5.

4

Ревенко И.И. Качество приготовления и эффективность использования концентрированных и комбинированных кормов/ Иван Ревенко, Виктор Ребенко// MOTROL AN INTERNATIONAL JOURNAL ONOPERATION OF FARM AND AGRI-FOOD INDUSTRY MACHINERY. – 2013 – VOL. 15, NO 3 – C. 356-361

5

Макеев В.И. Эффективность использования информационных летательных аппаратов с GPS-трекерами / В.И. Макеев, П.Е. Трофименко, М.М. Ляпа, С.П. Латин // Международный научно-теоретический журнал «Электронное моделирование» - 2013. - Т.35. № 2 -  С. 109-117 

6

Комков В.М. Вибір обладнання для доїння корів і обробки молока в умовах кооперативів індивідуальних господарств / В.М. Комков, С.Г. Ніконоров //  Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" – 2013 -  ВИПУСК 7 (25)  -  С.

7

Кузема О.С. Дослідження магнітного призового мас-аналізатора із додаткового системного фокусування іонного пучка / О.С. Кузема, П.О. Кузема // Вісник СНАУ – 2013 - ВИПУСК 10 (25), С. 196-200.

8

Лагутін Г.І Аналіз можливостей використання альтернативних джерел електричної енергії для живлення військових об`єктів ЗС України / Г.І. Лагутін, В.М.  Лисенко //  Науковий журнал «Системи озброєння і військової техніки» Харків, ХУПС - 2013 - №3(35)  - С.28-31.

9

Сіренко В.Ф. Активний подільник жатки для збирання насіння ріпаку зернозбиральними комбайнами з мінімальними втратами/ Сіренко В.Ф., Жабко А.І.  // Вісник Сумського національного аграрного університету / Серія ”Механізація та автоматизація виробничих процесів“.– 2013 - Вип. 10 (25), – С. 69 –72.

10

Чепіжний А.В. Тригранник Френе / А.В. Чепіжний // Вісник Сумського національного аграрного університету / Серія «Механізаціяч та автоматизація виробничих процесів» - 2013 - Вип 10 (25), - С.

1

Тарельник В., Братущак М.П. К вопросу повышение качества прессовых соединений стальних или чугунных деталей.// Вісник Харківського національного технічного університету с.г. ім. П. Василенка, Випуск 121, Харків 2012р., с.128-132. 

2

Лінник М.К., Сіренко В.Ф., Жабко А.І. Визначення змінних геометричних характеристик поперечних перерізів стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень в процесі перерізання. Механізація та електрифікація сільського господарства : Зб. наук. ст. – Вип. 96.  – Глеваха. 2012. – С. 35 –37.

3

Сіренко В.Ф. Шляхи зниження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами/ Сіренко В.Ф., Жабко А.І.  // Вісник Сумського національного аграрного університету / Серія ”Механізація та автоматизація виробничих процесів“. –2012 - Вип. 6 (24), – С. 81 – 85.

4

 Комков В.М. Проблеми первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств// Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" ВИПУСК 6 (24), 2012 с.96-99. 

5

Кузема А.С., Кузема П.А. Магнитные масс-анализаторы с большой неоднородностью поля. // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" ВИПУСК 6 (24), 2012 с. 109-111.

6

Тарельник  Особенности упрочнения поверхносного слоя металлорежущего инструмента при электроэрозионном легировании / В.Б. Тарельник, В.П. Яременко, С.Г. Ніконоров // Сборник тезисов 18 Международной научной конференции «Технологии 21 века», г. Алушта, 2012 С.3-7.

7

 Лінник М.К., Сіренко В.Ф., Жабко А.І. Шляхи зниження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами. Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів"– Вип. (6)24. – Суми. 2012. -- С.81-85.

8

Братущак М.П. Стенд для дослідження фретингового зношування шпонкових з’єднань // Вісник СНАУ, серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів" ВИПУСК 6 (24), 2012 с.15-18.

9

Лагутін Г.І., Толстунов М.Ю., Лисенко В.М.  Аналіз технічного діагностування дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А //Науковий журнал «Системи озброєння і військової техніки » №4(32). Харків, 2012 ХУПС. С. 124-126 

10

Бабка В.М.  Визначення положень ланок плоского механізму за допомогою системи тригранника Френе / В.М. Бабка, А.В. Чепіжний  // Журнал «Прикладна геометрія та інженерна графіка», Випуск 90 – НУБіП України,  Київ - 2012. – с. 20-27 

 

 ПАТЕНТИ

1

Патент №66993, від 25.01.2012, Марцинковский Василь Сігізмундович, Тарельник В’ячеслав Борисович Братущак Максим Петрович «Спосіб цементації сталевих деталей електроерозійним легуванням» Бюл. №8

2

Патент № 71013, від 25.06.2012,  Марцинковский Василь Сігізмундович, Тарельник В’ячеслав Борисович, Братущак Максим Петрович «Спосіб виготовлення нерухомого з`єднання типу вал-маточна сталевих деталей», Бюл. №12.

3

Патент 2468899 С1 Росія, МПК  В23Н 9/00 (2006.01) /Способ цементации стальных деталей электроэрозионным легированием./ винахідники: Марцинковський Василь Сігізмудович, Тарельник В’ячеслав Борисович, Братущак Максим Петрович; власник: Марцинковський Василь Сігізмудович.

Заявл. 20.07.2011; дата публікації 10.12.2012. Бюл. №34

1

Ляпа М.М. Латін С.П., Дерев’янчук А.Й. Використання 3-D моделей для вивчення військово-технічних дисциплін. Тези доповіді 2 –ї міжнародної науково-практичної конференції. Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика. 2011 р. ,м. Суми

2

Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. Впровадження аудіовізуальних творів у навчальний процес ВВНЗ  - вимога часу. Тези доповіді Четвертої Всеукраїнської науково – технічної конференції. 12 – 13 квітня 2011 р., м. Львів, - С. 129. 

3

Тарельник В.Б., Яременко В.П., Никоноров С.Г. Особености упрочнения металорежущего инструмента из быстрорежущих сталей методом электроэрозионного легирования. // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Випуск 110, Харьков 2011 с.272-278

4

Жабко А.І., Сіренко В.Ф. Теоретичне обґрунтування процесу перерізання стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень / Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 90 – 101

5

 Лагутін Г.І., Лисенко В.М. Застосування методу динамічного програмування для розв’язання задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військового аеродрому. // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України», Харків, 2011, № 2 (6) – с. 37-40.

6

Лисенко В.М., Лагутін Г.І. Математична модель задачі визначення кількості джерел ел. енергії для споживачів військових аеродромів. // Збірник «Системи обробки інформації» №5(95), Харків, ХУПС,2011р. – с.61-63

7

 Лисенко В.М., Лагутін Г.І. Особливості визначення розрахунку навантажень з використанням стохастичної моделі. // журнал «Системи озброєння і військової техніки » №2(26). Харків, 2011 ХУПС. С. 69-71

Жабко А.І., Сіренко В.Ф.  Теоретичне обґрунтування процесу перерізання стебел          сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень. / Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 90 – 101.

Ребенко В.І.,Бунчук М.  Порівняльний аналіз машинок для стрижки овець. //Сборник научных трудов Sworld по конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011» - Одеса: КНУТМФ, 2011. - С.111-113.

10 

Олександр Маслак, Максим Братущак Сушимо зерно економно. // Практичний посібник аграрія, серія Рослинництво (Agroexpert), №79 (36) 2011р. С.42-47

 

 

 

 

 

 

 

1

 Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. Роль інноваційних технологій навчання, як складової педагогічної майстерності викладача ВВНЗ і ВНП. Тези доповіді Третьої Всеукраїнської науково – технічної конференції. 13 – 14 квітня 2010 р., м. Львів, - С. 109.

2

  Тарельник В.Б., Яременко В.П., Никоноров С.Г.,  Тарельник Н.В. Новый способ изготовления подшипников скольжения. / Вісник ХНТУСГ ім. П Василенка, Харков 2010, Випуск 96, с.279-287

3

 Комков В.М., Кузема О.С., Шандиба О.Б. Обгрунтування режимів роботи дробарок зерна в залежності від умов їх експлуатації. .// Вісник СНАУ.  Випуск 2(22),2010 с.54-57.

Ребенко В.І.Сучасні методи проектування тваринницьких об’єктів // Вісник НУБіПУ, Том 135. – Київ, 2010. – С. 132-135.

Тарельник В., Марцинковский В., Братущак М.П. Анализ напряженно-деформированногосостояния поверхностных слоев деталей после электроэрозионной  цементации и поверхностной пластической деформации.// Вісник СНАУ.  Випуск 2(22),2010 с.6-15.

Тарельник В., Марцинковский В., Братущак М.П., Антошевский Б. Новый способ цементации стальных деталей электроэрозионным легированием./ Материалы научной конференции “IV LETNIA SZROLA SNZYNIERII POWIERZCHNI”/ Kielce 7-8 . 10. 2010

Лисенко В.М., Бакай Г.А., Чепижный А.В. Исследование магнитных полей./ Збірник Вісник СНАУ №22, 4 сторінки.

Лінник М.К., Жабко А.І., Сіренко В.Ф. Експериментальні дослідження енергетично-силових характеристик  процесу перерізання стебел ріпаку Вісник СНАУ №22, 44-49 сторінки

Кузема А.С., Бакай Г.А., Братущак М.П. Влияние химического соединения Fe3C на некоторые свойства  железа Вісник СНАУ №22,  сторінка 5-9.

 

 

 

 

1

 Ляпа М.М., Скалозубов В.І., Тітов П.В. Створення 3 D моделей та візуалізація артилерійського озброєння. Тези доповідей 2 Всеукраїнської конференції “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил України” м. Львів 2009 – с.132.

2

 Геращенко Д.М., Сіренко В.Ф. Спеціальні способи сушіння та їх характеристики. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня) - Т.3.-Суми, «Довкілля», 2009.-С. 148-149. 

Яковлєв О.І.,  Сіренко В.Ф. Переваги й недоліки заглибних та струминних насосів. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня) - Т.3.-Суми, «Довкілля», 2009.-С. 141-142. 

Жабко А.І., Сіренко В.Ф. Обгрунтування параметрів активного подільника жатки. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня) - Т.3.-Суми, «Довкілля», 2009.-С. 176-177. 

 Таран О.В., Сіренко В.Ф. Зменшення енергозатрат в сільськогосподарському виробництві. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня) - Т.3.-Суми, «Довкілля», 2009.-С. 143-144.

Кузема О.С Сучасні способи зберігання зернових мас // Збірник тез по матеріалах 15 Міжнародної науково-методичної  конференції «Технології 21 століття», Алушта,12-15 вересня 2009р. – с. 26.

Кузема О.С., Шандиба О.Б. Використання полідисперсних частинок фериту барію для очищення води. // Збірник наукових статей по матеріалах 5 Міжнародної науково-практичної  конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення  », Алушта,7-11 вересня 2009р. – с. 316-318.

 Кузема О.С., Шандиба О.Б Енергозбереження при інтенсифікації масобмінних процесів . // Збірник наукових статей по матеріалах 5 Міжнародної науково-практичної  конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», Алушта,7-11 вересня 2009р. – с. 361-365. 

 Г.А.Бакай , М.П. Братущак, А.С. Кузема. Исследованиевлияния карбида железа на некоторые свойства сплавов железа. // Научный журнал «Журнал нано- и електронной физики», Т.1, № 4. – Сум ДУ, 2009. – с. 110-113.