Ukrainian English Russian Turkish

Кафедра проектування технічних систем

 • Викладачі кафедри
 • Лабораторії
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Загальна інформація

Новый рисунок 2

Кафедра була створена у липні 2002 року при об’єднанні двох кафедр: «Основи проектування» та«Теоретичної і прикладної механіки». На кафедру були зібрані спеціалісти, які читають курси загально технічних дисциплін за спеціальностями: «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Енергетика та електротехнічні системи АПК» (інженерно-технологічний факультет), «Промислове та цивільне будівництво»(будівельний факультет), «Харчові технології та інженерія»(факультет харчових технологій),«Лісове та садово-паркове господарство» (агрономічний факультет).

У зв’язку зі створенням кафедри “Фізики і прикладної механіки” у вересні 2005 року з кафедри “Проектування технічних систем” було передано частину дисциплін. В даний час на кафедрі працює 11 чоловік, з них: 2 доценти, 7 старших викладача, , 1 зав. лабораторією, 1 старший лаборант.

Семірненко Юрій Іванович, к.т.н., доцент, зав. кафедрою

SemirenkoНародився 17 січня 1965 року в селі Червоному Сумського району Сумської області.

Закінчив 8 класів Червоненської восьмирічної школи в 1979 році. В тому ж році вступив до Сумського технікуму цукрової промисловості, який закінчив у 1983 році за спеціальністю: «Автоматизація виробничих процесів». В 1985 році поступив на навчання в Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту на факультет «Механізація сільського господарства», який закінчив у 1990 році.

Після закінчення інституту працював головним інженером радгоспу «Шпилівський» Сумського району, Сумської області.

В 1991 році перейшов працювати Сумський сільськогосподарський інститут на посаду асистента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини». В 1994 році вступив до заочної аспірантури і в 1998 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену регулюванню напружено-деформованого стану конструкцій.

З 1998 року по 2005 рік працював на посаді доцента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини». З жовтня 2005 року і по теперішній час працюю завідувачем та доцентом кафедри «Проектування технічних систем». Основні дисципліни: „Теорія механізмів і машин”, „Інженерні мережі і конструкції АПК”.

Наукова робота, основні напрямки: Дослідження можливості отримання альтернативних видів палива з вторинної продукції сільськогосподарського  виробництва. Розробка обладнання по альтернативному виробництву палива для двигунів внутрішнього згоряння сільськогосподарської техніки.

Зміст впроваджувальних компонентів: аналіз існуючих схем та розробка нових; теоретичні дослідження розроблених схем; розробка лабораторної  установки.

Ребрій Алла Миколаївна, ст. викладач

RebriyНародилась в 1966 році в м. Полтава. В 1988 р. закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут, факультет промислового та цивільного будівництва, отримала спеціальність інженера-будівельника. З 1988 року працювала інженером у Полтавському інженерно-будівельному інституті на кафедрі “Архітектура сільського господарства”.

В 1990 році переїхала до м. Суми. Була прийнята на посаду диспетчера навчального відділу Сумського сільськогосподарського інституту. В 1991 році була прийнята по конкурсу асистентом кафедри  ”Будівельні конструкції”  Сумського с/г інституту. В 1999 році поступила до аспірантури СНАУ. Працюю над дисертацією по темі: “Напружено деформований стан покриття у формі трактрисоїда обертання ”.

Викладаю дисципліни:  “Інженерна графіка”,  “Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка”. З вересня 2000 року і по теперішній час працюю старшим викладачем кафедри “Проектування технічних систем”.

 

 

Семірненко Світлана Леонідівна к.т.н., доцент

Новый рисунокНародилася в 1968 році, освіта: перша вища – технічна (Сумський сільськогосподарський інститут, 1997 р.); друга вища – економічна (Сумський національний аграрний університет, 2004 р.).

З 2005 р. – 2006 р. Сумська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Сумський гуманітарний інститут) на посаді завідувача відділу ліцензування та акредитації;

З 1993 р. - 2003 р. працювала в Сумському сільськогосподарському інституті інженером,  викладачем,  завідуючою лабораторією інженерно – обчислювального   центру факультету „ Механізації сільського господарства”.

З 1988 р. - 2002 р. працювала в «Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний  інститут компресорного машинобудування» на посаді інженера.

З 2006 року працюю в Сумському національному агарному університеті на кафедрі „ Проектування технічних систем” асистентом,ст. викладачем.

Основні дисципліни:  «Теорія машин і механізмів», Комп’ютерна графіка (спецкурс). Наукова робота, основні напрямки:  Дослідження можливості отримання альтернативних видів палива з вторинної продукції сільськогосподарського виробництва.

Рибенко Ірина Олександрівна ст. викладач

RubenkoНародилась 3 грудня 1977року в м. Путивль,  Сумського району.

В 1995 р. закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 м. Суми ім. М. Бадаєвої.

З 11.03.1997р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри „Будівельного виробництва” Сумського сільськогосподарського інституту. У 01.10.1997р. була переведена на посаду лаборанта кафедри „Архітектури та інженерних вишукувань”. З 1998 року була переведена на посаду навчального майстра цієї ж кафедри.

В 1998 року вступила на навчання до Сумського сільськогосподарського інституту на факультет промислове та цивільне будівництво.

6 лютого 2004 року закінчила Сумський національний аграрний університет, та отримала спеціальність 7.092101 промислове та цивільне будівництво.

З 2004 року працювала на кафедрі будівництва та архітектури на посаді старшого лаборанта Сумського національного аграрного університету.

6 вересня 2004 року була переведена на посаду завідуючої лабораторією кафедри проектування технічних систем. 

В 2007 році була прийнята по конкурсу асистентом кафедри “Проектування технічних систем”.

Основні дисципліни:  „Інженерна  та комп’ютерна графіка”, «Нарисна геометрія», «Комп’ютерна графіка (спецкурс)», «Основи комп’ютерної графіки».

Павлов Олександр Григорович

PavlovНародився 29 січня 1985 року в с. Бездрик, Сумського району, Сумської області.

У 1991 році пішов у перший клас Бездрицької загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів.

У 2002 році закінчив Бездрицьку загальноосвітню школу Ι-ΙΙΙ ступенів і отримав атестат про повну загальну середню освіту. В цьому ж році вступив до Сумського національного аграрного університету на факультет механізації.

У 2004 році був зарахований на військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету.

У 2006 році закінчив проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету і прийняв присягу.

У 2008 році закінчив Сумський національний аграрний університет і отримав диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

З 2008 року працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі „Проектування технічних систем” асистентом.

Основна дисципліна: „Підйомно-транспортні машини”.

Тарельник Наталія В’ячеславівна к. е. н., доцент

Новый рисунокНародилась  у  1986 році  в м. Северодонецьк Луганської області. З 2003 по 2009 рр. навчалась у СНАУ на інженерно-технологічному факультеті. По закінченню отримала диплом магістра за спеціальністю «Механізація с/г». У 2009 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». З 2008 по 2009 рік працювала старшим лаборантом кафедри Технічний сервіс». З вересня 2009 року працює на кафедрі «Проектування технічних систем». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». З 2014 року працює на посаді доцента кафедри ПТС.

Захарова Тетяна Миколаївна, доцент

Новый рисунок 1Народилася 22 липня 1987 року у селищі міського типу Красна Яруга Бєлгородської області (Росія).

У 2004 році закінчила ЗОШ I-III ступенів № 1 військово-юридичний ліцей імені В. Стрельченка. У тому ж році вступила на інженерно-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Механізація сільського господарства». На другому курсі вступила на факультет економіки і підприємництва за спеціальністю «Облік і аудит» на паралельне навчання. У 2008 році з відзнакою закінчила навчання на зазначених факультетах, отримавши дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Цього ж року вступила до магістратури Сумського національного аграрного університету на інженерно-технологічний факультет за спеціальністю «Механізація сільського господарства», а також до магістратури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на факультет перепідготовки за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У 2010 році закінчила вказані магістратури, отримавши дипломи з відзнакою.

Після закінчення університету працювала викладачем кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, займаючи при цьому 0,5 ставки на посаді інженера-механіка ТОВ НВП «Електромаш».

У жовтні 2011 року була зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). У жовтні 2014 року закінчила аспірантуру та була зарахована на посаду асистента кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У грудні 2014 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.

З вересня 2015 року і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри «Проектування технічних систем» Сумського національного аграрного університету.

Викладаю дисципліни: «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка».

Наукова робота: конструювання плоских і просторових кривих у функції натурального параметра.

 

Лабораторія "Деталей машин та підйомно-транспортних машин"

laboratorija-1-foto-1Лабораторія деталей машин та підйомно-транспортних машин є навчальною лабораторією кафедри проектування технічних систем і використовується у навчальному процесі інженерно-технологічного факультету при вивченні студентами таких дисциплін як: «Деталі машин» та «Підйомно-транспортні машини» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ».laboratorija-1-foto-2

Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами конструювання машин агропромислового призначення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок монтажу та контролю працездатності елементів машин.

Завданням лабораторії є надання натурних зразків вантажопідйомного обладнання, транспортувальних машин та механічних передач, а також інструменту,що дає змогу виконувати вимірювання та проводити розрахунки на міцність деталей, вузлів та механізмів.

Лабораторія "Теорії механізмів і машин"

laboratorija-2-foto-1Метою діяльності лабораторії ТМіМ являється забезпечення опанування студентамиІнженерно-технологічного факультету методами дослідження існуючих механізмів (аналіз механізмів), проектування механізмів за заданими властивостями (синтез механізмів); розгляду в першу чергу загальних питань дослідження та проектування механізмів незалежно від галузі застосування, розкриття загальних основ будови, кінематики та динаміки, які використовуються при вивченні конкретних механізмів і машин.

Завдання лабораторії теорії механізмів і машин випливає з мети її діяльності та діяльності інженерів-механіків із спеціальності 6.100202 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» та полягає в застосовуванні в розрахунках і проектуванні сільськогосподарських машин практичних навичок структурного , кінематичного та динамічного аналізу та синтезу механізмів; оформленні конструкторської документації із проектування схем механізмів і машин.

Лабораторія "Інженерної графіки"

laboratorija-3-foto-1Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами креслення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок.

Завданням лабораторії є ознайомлення студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на кресленні предмета, придбання навичок з виконання проектно-конструкторської документації.

Лабораторія "Нарисної геометрії"

laboratorija-4-foto-1Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами креслення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок.

Завданням лабораторії є ознайомлення студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на кресленні предмета, придбання навичок з виконання проектно-конструкторської документації.

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Контратєва 160, корпус Інженерно-технологічного факультету СНАУ, аудиторія 415

 

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2015
 • 2016
1  Ребрій А.М. Значення наочних посібників та технічних засобів у вивченні інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О.// “Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.96
 2  Бойко М.А. Обгрунтування використання багаторазового фільтру у доїльних установках типу “Молокопровід” // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.65

 

1 «Параметрична надійність шпиндельних вузлів прицизійних верстатів»./ Бондарев С.Г., Ребрій А.М., Рибенко І.О., Рясна О.О.// науковий журнал Вісник СНАУ № 11(25), 2013.  
 2  Ребрій А.М. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки. / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.65
 3  Ребрій А.М. Оцінка якості знань іноземних студентів з дисципліни інженерна графіка / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.66
 4  Ребрій А.М. Особливості викладання інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ, 2013.-С.122
 5  Ребрій А.М. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки./ Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ,2013.-С.124
 6  Рясна О.В. «Комп’ютерне моделювання: можливості, досягнення, перспективи» «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ», (квітень 2013р.), 1 стор.
 7  Семірненко С. Л. Брикетування соломи як альтернатива сільськогосподарським спалюванням / С. Л. Семірненко, Ю. І. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (технічний сервіс машин для рослинництва). 2013, − Випуск 134. − С. 271–275.
 8  Семирненко С. Л. Усовершенствование технологии изготовления топливных брикетов из соломенной биомассы / С. Л. Семирненко, Ю. И. Семирненко, М. Я. Довжик // Молодой ученый. − 2013. − №10 (57). − С. 190-193.
 9  Семірненко С.Л. Перспективи використання солом’яної біомаси в АПК України / С.Л. Семірненко, Ю.І. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 15-19 квітня 2013 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2013. – С. 99.
 10 «Параметрична надійність шпиндельних вузлів прицизійних верстатів»./ Бондарев С.Г., Ребрій А.М., Рибенко І.О., Рясна О.О.// науковий журнал Вісник СНАУ № 11(25), 2013.
 11  Рибенко І.О. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки. / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.65
 12 Рибенко І.О. Оцінка якості знань іноземних студентів з дисципліни інженерна графіка / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.66
 13 Рибенко І.О. Особливості викладання інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ, 2013.-С.122
 14  Рибенко І.О. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки./ Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ,2013.-С.124
 15  Рибенко І.О. Значення наочних посібників та технічних засобів у вивченні інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О.// “Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.96
 16  Павлов О.Г. Аналіз технологій відновлення деталей машин О.Г.Павлов, В.Б.Тарельник, Вісник ХНТУСГ, випуск № 134, 2013 року, м. Харків, с. 255-259.
 17  Тарельник Н. В. Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Ефективна економіка [Електронне видання]. – 2013. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2096.
 18  Тарельник Н. В. Направления совершенствования финансового механизма страхового менеджмента рисков в аграрной сфере / Н. В. Тарельник // Молодой ученый. – Чита. – 2013. – № 6. – С. 445–450 (0,6 д.а.).

 

1 Семірненко С.Л. Дослідження сушки солом`яної біомаси / С.Л. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (технічний сервіс машин для рослинництва). 2012, − Вип. 121. − С. 256–261. 
 2  Семірненко С.Л. Екологічні аспекти використання солом'яної біомаси як модифікованого палива / С.Л. Семірненко // Сборник тезисов по материалам 18й междунар. науч. конф. «Технологии ХХІ века», 12-17 сентября 2012 г.: тези / СНАУ, ХПИ, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Алушта, 2012. – С. 114–115.
 3  Семірненко С.Л. Шкода довкіллю від сільгосппалів і шляхи вирішення / С.Л. Семірненко // Матеріали наук. конф. студентів СНАУ, 12-16 листопада 2012 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2012. – С. 4.
 4  Тарельник В.Б. Проблемы и перспективы повышения качества неподвижных соединений ∕ В.Б.Тарельник, В.С.Марцинковский, А.В.Белоус, А.Г.Павлов, Машиностроение, выпуск № 9, 2012 г., с. 218-232.
 5  Тарельник Н. В. Економічна ефективність страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Агросвіт. – 2012. – № 2. – С. 59–64 (0,32 д.а.).
 6  Борисова В. А. Концептуальные основы развития системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере / В. А. Борисова, Н. В. Тарельник // Молодой ученый. Серия: Экономика и управление. – Чита. – 2012. – № 12 (47) – С. 175–180. Особистий внесок: обґрунтовано напрями розвитку системи страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері.

 

1 Рясна О.В., Плавинська О.В. «Теоретико-методологічні основи організації контролю якості навчання в системі вищої освіти». // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2011р.).-С.42. 
 2  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Концептуальные оновы внеучебной воспитательной работы в высших учебных заведениях» / О.В.Рясная, А.В. Плавинська, Матеріали 17-ої міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.81-83
 3  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Нравственно-психологический образ педагога. Мастерство педагогического общения»/ О.В.Рясная, А.В. Плавинська, Матеріали 17-ої міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.83-85
 4  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Технические средства и компьютерные системы обучения»/ О.В.Рясная, А.В. Плавинская Матеріали 17-ої міжнародній науково-методичній конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.85-87
 5  Семірненко С.Л. Визначення залежності щільності солом`яних брикетів від часу / С.Л. Семірненко, Ю.І. Семірненко // Збірник тез доповідей за підсумками Всеукраїнської студентської, аспірантської та викладацької науково-практичної конференції: «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва», 15 квітня 2011 р.: тези та доповідь / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський національний технічний університет. - Кіровоград, 2011. С. 44–45.
 6  Чухрай В. Дослідження раціональної вологості паливних брикетів із соломи з метою зниження вмісту шкідливих речовин / В.Чухрай, Р. Чучман, С. Семірненко // Вісник Львівського національного аграрного університету, агроінженерні дослідження, №15. Львів, 2011. – С. 462–468.
 7  Семірненко С.Л. Дослідження залежності щільності брикетів із соломи озимої пшениці від деяких факторів / С.Л. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (системотехніка і технології лісового комплексу). 2011. – Вип. 111. С. 112–120.
 8  Семірненко С.Л. Передумови до вирішення проблеми застосування біоенергетики в Україні / С.Л. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квіт. 2011 р.: тези / М-во аграрної політики та продовольства України, СНАУ. – Суми, 2011. – С. 36.
 9  Семірненко С.Л. Екологічні аспекти використання соломи як палива / С.Л. Семірненко // Сборник тезисов по материалам 17й междунар. науч.-метод. конф. «Технологии ХХІ века», 12-17 сент. 2011 г.: тези / СНАУ, ХПИ, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Алушта, 2011. – С. 69–70.
 10  Тарельник Н. В. Особливості розвитку страхування врожаю сільськогосподарських культур / Н. В. Тарельник // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 320–326.
 11  Тарельник Н. В. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 156–161.
 12  Тарельник Н. В. Розробка системи ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 1. – С. 374–377.
 13  Тарельник Н. В. Система показників ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 2. – С. 397–402.

 

1  Рясна О.В., Плавинська О.В. «Про користь та об’єм інформації, прийнятний для сприйняття студентами» . // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.37.
 2  Рясна О.В., Плавинська О.В. «Аналіз та методи дослідження сучасної педагогічної науки.» // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.43.
 3  Рясна О.В., Волкова Л.К. « Перспективна інноваційна технологія – дистанційне навчання.» // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.45.
 4  Плавинська О.В., Рясна О.В. Фундаменталізація інженерної освіти і нові технології у викладанні.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ ( 09-13 листопада 2010 р. )
 5  Рясна О.В. , Волкова Л.К, .студенти 4 курсу Ларічкін О.С., Калещук Р.П. «Аспекти впровадження автоматизованих систем документообігу», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 6  Рясна О.В. «Освіта і виховання – система наукових знань, умінь і навиків, творча здібність», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 7  Рясна О.В. «Модульно-рейтингова система оцінки якості навчання студентів в умовах продуктивного освітнього процесу», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 8  Рясна О.В., Волкова Л.К., студенти 4 курсу Ларічкін О.С., Калещук Р.П. «Інженерне діловодство та сфера застосування» 1стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 9  Семірненко С.Л. Вторинна продукція АПК, як джерело енергії / С.Л. Семірненко, А.О. Пестун // Матеріали наук. конф. студентів СНАУ, 8-12 листопада 2010 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2010. – С. 27.
 10  Тарельник Н. В. Управління ризиком як складова механізму забезпечення фінансової надійності / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2010. – № 2. – С. 312–318.
 11  Тарельник Н. В. Розвиток страхового менеджменту та запобігання ризиків / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2010. – №1. – С. 275–280.
 12  Тарельник Н. В. Класифікація ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2009. – № 2. – С. 387–391 (0,25 д.а.).

 

1  Семірненко Ю.І. Перспективи та проблеми поновлювальної енергетики / Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квітня 2009 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2009. – С. 153–154. (здобувачем проаналізовані переваги і недоліків поновлювальних джерел енергії.
 2  Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання: монографія / [В. Ладика, Ю. Семірненко, С. Семірненко та ін.]; за заг. ред. В.І. Ладики. Суми: Університетська книга, 2009. 304 с.