ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра технічного сервісу

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

 

Історія кафедри Технічного сервісу починається з реформування кафедри Загально технічних дисциплін, яка існувала з дня заснування факультету. Після реформування кафедра отримала назву Надійності і ремонту машин, її очолив Левчій. Пізніше згідно наказу №229-к від 08.09.99р. кафедра НіРМ перейменована в кафедру Експлуатації і ремонту машин. Завідувачем кафедри став д.т.н., проф. Захаров М.В. Ця кафедра проіснувала до 2005 року, коли наказом № 1285-вк від 15.07.2005р кафедра ЕіРМ реформована в кафедру Технічного сервісу.

З 2006 р завідувачем кафедри став д.т.н, проф. Тарельник В'ячеслав Борисович. Кафедра створена в 2005 році шляхом реформування кафедри "Експлуатації і ремонту машин". Частка викладачів, що мають вчені ступені складає 80%. Кафедра докладає всіх зусиль для підтримання високого професійного рівня викладачів. Всі викладачі постійно проходять стажування в провідних вузах України та за кордоном.

Викладачі кафедри мають 51 публікацію у журналах, індексуються наукометричною базою SCOPUS.  Загальний індекс Хірша по SCOPUS дорівнює – 4.

При кафедрі відкрита аспірантура по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Працює наукова школа.

Період та історія створення наукової школи:

Ще в 1997 році почала своє становлення наукова школа «Забезпечення якості виробів загального машинобудування в механоскладальному виробництві» започаткована д.т.н., професором Захаровим Миколою Володимировичем, під керівництвом якого захистили свої кандидатські дисертації по спеціальності «Технологія машинобудування»: Осіпов Валерій Анатолійович, Кушніров Павло Васильович, Радчук Олег Володимирович, Коноплянченко Євген Владиславович, Чибіряк Яна Іванівна, Яременко Віктор Петрович, Бей Роман Васильович, Бондарев Сергій Григорович.

В 2001 році була захищена докторська Тарельником В’ячеславом Борисовичем, науковим консультантом якого був професор Захаров М.В. Вже понад десять років на кафедрі «Технічний сервіс» існує напрям наукової школи «Забезпечення експлуатаційних властивостей  робочих поверхонь деталей машин ресурсо-зберігаючими енергоефективними технологіями» керівником якої є д.т.н., професор Тарельник В.Б.

Вже під керівництвом професора Тарельника В.Б. захистили свої кандидатські дисертації доценти кафедри технічного сервісу Марцинковський Василь Сігізмундович та Білоус Андрій Валерійович.  В 2013 році лави наукової школи поповнив Захаров Максим Миколайович, науковим керівником якого був д.т.н., професор Тимофієв Юрій Вікторович з НТУ «ХПІ».

                        Основні напрямки науковоїшколи на даний момент є:

-        Розробка теорії та практики створення нових високоефективних і конкурентоспроможних технологій формування необхідної якості поверхонь деталей машин.

-        Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей.

-        Управління якістю поверхневих шарів деталей, що забезпечують надійність та довговічність найважливіших елементів машин.

-        Ресурсозберігаючі технології виробництва і реновації енергетичного обладнання.

-        Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації промислового обладнання, та прогресивні технології його реінжинірингу.

-        Проектування, модернізація, підвищення динамічної стійкості, забезпечення стійкості роботи в перехідних режимах компресорного та насосного обладнання для хімічної, нафтохімічної, металургійної, газової і інших галузях промисловості.

В напряму досліджень наукової школи виконується держбюджетна тематика ДБТ № 0116U002756 «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей» із загальним обсягом фінансування на 2016-2017 р.р.  - 420 тис. грн.

Співробітництво з промисловим сектором здійснюється на основі госпдоговірних тематик, яких за останній час науковою школою було виконано на загальну суму 291 тис.грн. 

Інноваційність розробок наукової школи підтверджена понад 260 патентами.

Тарельник Вячеслав Борисович, д.т.н., професор, завідувач кафедри

Tarelnuk

Народився у 1952 р. в Вірменії. У 1986 р. закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти”, де здобув кваліфікацію інженера механіка.

 

У період з 1985р. по 2002р. працював у Всеукраїнському науково-дослідному інституті компресорних машин (ВНДІкомпресормаш) м. Суми. За цей час пройшов наступні етапи науково-виробничої діяльності: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, завідувач науково-дослідною лабораторією, завідувач науково-дослідним відділом, директор дочірнього науково-виробничого підприємства “ Нікмас - Ротор”.

 

З 1994 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - “Процеси й машини обробки тиском” і 05.03.01 - “Процеси механічної й фізико - технічної обробки, верстати й інструменти”. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1998 році.

 

З 2000 року за сумісництвом, а з 2002 на постійній роботі працює в Сумському національному аграрному університеті (СНАУ). У 2001 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - “Технологія машинобудування ”.

 

З 2003 р. доцент, а з 2005 професор кафедри експлуатації і ремонту машин, яка з 2006 р. отримала назву «Технічний сервіс».

 

В 2003 році присвоєно звання академіка Української технологічної академії (УТА). Рішенням Президії УТА від 28.10.2009р. присвоєно звання “Заслужений технолог вищої категорії ”.

 

З 2006 року по теперішній час працює професором, завідувачем кафедри технічного сервісу. Під його керівництвом захищені дві кандидатські дисертації. Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 26 серпня 2010 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».

 

23 травня 2017 року нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - нагрудним знаком "ВІДМІННИК ОСВІТИ" за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність.

Має більш ніж 350 наукових праць, з яких 30 в виданнях що входять до науко метричної бази SCOPUS,  9 монографій (дві з яких мовою Європейського Союзу), 5навчальних посібника, два з яких з грифом МОН, а також понад 50 патентів.

Коноплянченко Євген Владиславович, к.т.н., доцент 

Konoplyanchenko

народився 14.05.1971 р., м. Суми, кандидат технічних наук, доценткафедри „Технічний сервіс” Сумського національного аграрного університету. Академік УТА (відділення „Сучасні технології машинобудування”) з 2008р.

 

В 1993 р. закінчив Сумський фізико-технологічний інститут  за спеціальністю – «Технологія машинобудування».

 

В 2001 році захистив дисертацію на тему: «Підвищення надійності роботи складальних систем шляхом оптимізації часових технологічних ланцюгів».

 

В 2003 році, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента по кафедрі експлуатації і ремонту машин (Сумський НАУ).

 

В 2004 році рішенням Вищої атестаційної комісії України отримав ступінь Ph.D (Academic degree of Doctor of Philosophy).

 

В 2008 році обраний дійсним членом Української технологічної академії по відділенню «Сучасні технології машинобудування». Рішенням президії УТА  присвоєно звання академік.

 

Виробнича і наукова діяльність стосуються, наукових основ удосконалення складально-розбиральних процесів, розробки методів і методик створення технологічних систем для підвищення якості  виробів загального машинобудування, а також розробки прогресивних технологій їх реновації. Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей. Управління якістю поверхневих шарів деталей, що забезпечують надійність та довговічність найважливіших елементів машин. Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації енергетичного обладнання.

Є керівником кандидатських дисертацій та наукових тематик. Член організаційного комітету низки міжнародних наукових конференцій. Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць серед яких 8 публікацій в журналах, що входять до науко метричної бази SCOPUS,  7 патентів, 2 з яких закордонні, 5 монографій, 2 з яких мовою Європейського Союзу, словник, та навчальний посібник з грифом.

Татьянченко Борис Якович, к.т.н., доцент

TatyanchenkoНародився в 1935 році, українець. В 1959 році закінчив Харківський гірничий інститут по спеціальності “Гірниче машинобудування”. Чотири роки працював на Сумському машинобудівному заводі ім. Фрунзе, а з 1963 року – в Сумському філіалі Харківського політехнічного інституту (нині Сумський державний університет) на посадах асистента, старшого викладача, доцента. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію. З 2002 року працюю в Сумському аграрному національному університеті. З вересня 2011 року працював на посаді доцента кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.З вересня 2015 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технічного сервісу.

Читаю лекції з опору матеріалів та механіки матеріалів і конструкцій на будівельному і інженерно-технологічному факультетах. Працюю над удосконаленням курсу опору матеріалів і механіки матеріалів і конструкцій. Підготував модулі, тести, навчально-методичні комплекси і методичні вказівки з цих курсів.

Опублікував понад 50 статей в наукових журналах, маю 10 авторських свідоцтв на винаходи. Напрямок науково-дослідних робіт – “Розробка та дослідження технічних засобів в машинобудівній і хімічній промисловості”.

Кандидатська дисертація “Розробка і дослідження грануляторів сірки”, 1972 рік, Харківський політехнічний університет. Керівник – Холін Борис Георгійович.

Бондарев Сергій Григорович, к.т.н., доцент  

BondarevНародився в 1962 році. в м. Суми. В 1979 р. закінчив Сумську середню школу. Працював в автоколоні автослюсарем, водієм. В 1980 р. вступив до Сумської філії ХПІ на машинобудівний факультет, спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Під час навчання, в інституті працював за сумісництвом по госпдоговірній тематиці верстатником. В 1985 р. закінчив названий інститут з присвоєнням кваліфікації «Інженер-механік».

За направленням інституту працював в м. Волгодонськ, Ростовської обл. на заводі «Атоммаш». Працював в цеху по виготовленню парогенераторів атомних реакторів майстром бригади слюсарів-складальників, начальником зміни. В 1988 р. переїхав в м. Суми. Працював в Сумській філії ХПІ по госпдоговірній тематиці старшим інженером, а з 1989 р. - молодшим науковим співробітником. В 1992 р. був зарахований до аспірантури при СумДУ, спеціальність 05.02.08. – технологія машинобудування, тема дисертаційної роботи "Розробка методів для підвищення безвідмовності складання шліцьових з'єднань", науковий керівник проф. Захаров М.В. До 1998 р. працював в СумДУ. З 2000 р. - асистент кафедри "Експлуатація і ремонт машин" Сумського НАУ. З 2005 р. - старший викладач кафедри технічного сервісу.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення надійності складання шліцьових з’єднань шляхом вибору раціональної системи позиціювання елементів», спеціальність 05.02.08. Технологія машинобудування, у Національному технічному університеті, Харківського політехнічного інституту м. Харків. Присуджено науковий ступінь «Кандидат технічних наук»

З 2006 року доцент кафедри технічного сервісу ІТФ У 2011 році присуджено вчене звання «Доцент». Винахідник, маю понад 15 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

 

Шийко Олександр Миколайович, к.т.н., доцент

ShiykoНародився в 1950 році. Закінчив Роменську середню школу №2 Сумської області. У 1968 році вступив до Харківського авіаційного інститут на факультет двигунобудування, який закінчив в 1975 році. Працював в СНВО ім. Фрунзе. З 1978 року на викладацьких посадах в Сумському державному університеті. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю „Динаміка та міцність машин” В СНАУ працює з 2000 року. З вересня 2011 року працював на посаді доцента кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.З вересня 2015 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технічного сервісу.

Викладає теоретичну механіку та чисельні методи розв’язання задач студентам денної та заочної форм навчання, а також опір матеріалів – студентам заочної форми навчання. Займається методичним забезпеченням названих дисциплін.

Займається розробкою методів розрахунку динаміки машин з підресорним колісним шасі.

Кандидатська дисертація „Розробка методів розрахунку та аналіз динамічних характеристик роторів відцентрових насосів” 1989 рік, Харківський політехнічний університет. Керівник – Марцинковський Володимир Альбинович.

 

Руденко Валентина Петрівна, к.т.н., доцент

Rydenko

Працює в Сумському національному аграрному університеті з 1982 рокуна посаді доцента кафедри (тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації та ремонту машин) технічного сервісу (з 2005 р).

 

Навчання та освітні ступіні

 

-  Омський транспортний інститут– кваліфікація інженера-механіка(1971 р);

 

- Московський автомобільно-дорожний інститут (аспірантура, захист дисертації)– наукова ступінь кандидата технічних наук (1979 р);

 

-  Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (стажування) – вчене звання доцентапо кафедрі „Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”  (1987 р);

 

-  стажування  в інституті Вайнштефан (Німеччина, 1998 р).

 

Навчально-методична робота

 

Викладає  навчальні  дисципліни: „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”, „Стандартизація та сертифікація техники і обладнання”,  „Міжнародна стандартизація”, „Управління якістю”.

 

        Основні навчально-методичні видання: 

 

- Управління якістю агропромислової продукції – навчальний посібник з грифом МОН (2006 р);

 

-  конспекти лекцій з навчальних дисциплін, що викладаються;

 

-  методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт ;

 

- методичні вказівки до самостійного опрацювання дисциплін і виконання розрахунково-графічних робіт.

 

Наукова робота

 

      Основні напрями:

 

- дослідження факторів формування та забезпечення якості агропромислової продукції”;

 

- управління якістю на базі міжнародних стандартів ІSО серії 9000;

 

- енергетичний менеджмент;

 

- нормативно-правове забезпечення агропромислового виробництва;

 

- технічне регулювання в аграрній сфері.

Автор більше 100 науково-методичних праць.

Яременко Віктор Петрович, к.т.н., доцент  

JaremenkoНародився 22 лютого 1958 р в с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області.

В 1980 р. здобув вищу освіту в Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства зі спеціальності «Механізація сільського господарства», за кваліфікацією «Інженер-механік».
З 1980 р. працював в колгоспі «Комінтерн» Недригайлівського району, а з грудня 1981 р. по березень 1986 р. - на комсомольській роботі в Недригайлівському райкомі ЛКСМУ, Сумському обкомі комсомолу. 
До липня 1987 р. - помічник першого заступника голови виконкому Сумської обласної ради народних депутатів, облдержадміністрації. 
З грудня 1997 р. - проректор з адміністративно-господарської роботи Сумського державного аграрного університету.
З 1999 р. - проректор з фінансово-економічної діяльності Сумського ДАУ, а потім Сумського НАУ.

З червня 2001 р. - доцент кафедри технічного сервісу СНАУ.

В 2003 р. – захистив кандидатську дисертацію.

В 2008 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри «Технічний сервіс».

Напрямок наукової роботи - мінімізація собівартості автоматизованого складання виробів шляхом управління виробничою технологічністю.

 

Марцинковський Василь Сігізмундович, к.т.н., доцент

Новый рисунокНародився 14 жовтня 1951 р. у с. Стара Рябина Охтирського району Сумської області. Після закінчення Кириківської серед­ньої школи вступив до Сумської філії Харківського політехнічного інституту. У 1974 р. закінчив машинобудівний факультет ХПІ, здо­бувши фах інженера-механіка. А в 1990 р. закінчив Кишинівський інститут ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач).

Василь Марцинковський — провідний фахівець із проекту­вання. модернізації, підвищення динамічної стійкості, забезпе­чення стійкості роботи в перехідних режимах компресорного та насосного обладнання для хімічної, нафтохімічної, металур­гійної, газової й інших галузей промисловості. Брав участь у розробці та впровадженні вертикальних підпірних нафтових помп. У стислі терміни спроектував: компресори для потужних технологічних лазерів, відцентровий компресор із кінцевим тиском 500 атм. У 1990 р. розробка відцентрового компресора високого тиску нового покоління здобула першу премію Мініс­терства важкого машинобудування та була впроваджена ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» В. С. Марцинковський — співзасновник і керівник створення нового класу енергетичних машин на базі вихрових турбін; створив радіальні й осьові під­шипники ковзання, в яких уперше реалізований принцип реверсивності з нереверсивними властивостями.

Академік відділення «Сучасні технології машинобудування» Української технологічної академії. З 2003 р. — співголова семі­нару «Безпека експлуатації компресорного й насосного устат­кування», заснованого ТОВ «ТРІЗ» разом із Одеським при­портовим заводом у 2000 р., а з 2005 р. — Міжнародної науково-технічної конференції «Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного й компресорного устатку­вання». Заступник головного редактора журналу «Химическая техника» (РФ).

Автор понад 500 наукових праць, зокрема 35 статей в журналах, що входять до науко метричної бази SCOPUS, дев’яти  монографій, дві з яких англійською мовою, навчальних посібників. Має понад 250 ав­торських свідоцтв і патентів на винаходи.

У науково-виробничій діяльності В. С. Марцинковський пройшов шлях від інженера-конструктора до співзасновника та директора ТОВ «ТРІЗ» («Товариство реалізації інженерних за­дач»), яке вже відсвяткувало свій 25-річний ювілей. Сьогодні це провідне науково-виробниче підприємство з повним цик­лом проектування та виробництва високотехнологічної маши­нобудівної продукції. Надсучасний інноваційний рівень конструювання з використання понад 200 власних запатентованих рішень, модернізовані виробничі потужності, багаторівневий контроль якості виробництва, а головне — висока кваліфікація 140 інженерів і робітників дозволяють ТОВ «ТРІЗ» постачати вітчизняним та іноземним замовникам унікальне обладнання, що не має аналогів не тільки в Україні, а й за кордоном. Основ­ними споживачами продукції підприємства є потужні вироб­ники азотних добрив України, Росії. Білорусі, низки інших країн СНД, а також Західної Європи.

Після чверть столітньої успішної роботи ТОВ «ТРІЗ» не пла­нує зупинятися на досягнутому та продовжує швидко й дина­мічно розвиватися. Нині основною продукцією власного виробництва підприємства є:

-              підшипники ковзання опорні демпферні (з гідростатичним підвісом), упорні (з важільною вирівнювальною системою) й опорно-упорні;

-              пружні з'єднувальні муфти з пакетами металевих елементів;

-              кінцеві масло-газові ущільнення із плаваючими кільцями;

-              імпульсні ущільнення;

-              лабіринтові ущільнення з використанням як традиційних (алюміній, латунь, бронза), так і сучасних полімерних ма­теріалів;

-              змінні проточні частини відцентрових компресорів;

-              ротори та робочі колеса для відцентрових компресорів;


-              ротори та робочі колеса для відцентрових насосів;

-              модернізовані відцентрові компресори та насоси;

-              насоси.

Виробнича база ТОВ «ТРІЗ» розташована на двох майдан­чиках, що дозволяє виконувати повний цикл виготовлення про­дукції. Верстатний парк укомплектований сучасним високо­точним і високопродуктивним металообробним обладнанням, зокрема п’яти координатним вертикально-фрезерним оброблювальним центром із ЧПУ фірми «HAAS»; трьома три координатними вертикально-фрезерними оброблювальними центрами з ЧПУ фірми «DOOSAN»; горизонтальним свердлильно-розточувальним оброблювальним центром із ЧПУ фірми «DOOSAN»; токарним оброблювальним центром із ЧПУ фірми «VIPER» і двома токарними оброблювальними центрами із ЧПУ фірми«DOOSAN».

Наразі ТОВ «ТРІЗ» займається впровадженням унікальних власних розробок в інші галузі промисловості, зокрема в газо­транспортну систему. Отримані відмінні результати експлуата­ції демпферних підшипників, антициркуляційних лабіринтів і пружних з'єднувальних муфт у газоперекачувальних агрегатах (ГПА) російського підприємства ТОВ НВО «Іскра». Завдяки їх використанню вдалося збільшити надійність і ресурс роботи ГПА, зменшити до 10% споживання паливного газу.

Підприємство, яке очолює В. С. Марцинковський, є власни­ком патентів і єдиним виробником опорних демпферних під­шипників типу ПД та опорно-упорних підшипників типу ПДУ. Підшипники ПДУ забезпечили можливість модернізації парової турбіни компресора синтез-газу фірми «Alstom» з економією 16 т пари на годину з тиском 100 атм. Для цього несуча здат­ність нового підшипника ПДУ в тих же габаритах була збіль­шена з 5,5 до 22 т, при цьому витрата мастила не змінилася. Сьогодні на таких підшипниках працюють 10 турбін. Демпферні підшипники мають підвищену несучу здатність порівняно з під­шипниками іншої конструкції. Завдяки простоті, компактності та високій ремонтопридатності вони забезпечують низьку вібрацію ротора, що втричі підвищує міжремонтний ресурс компресора.


Сфера діяльності ТОВ «ТРІЗ» також охоплює динамічне об­ладнання: компресорні агрегати відцентрового, осьового та поршневого типу; газоперекачувальні агрегати, газодувки та повітродувки; парові турбіни приводні й енергетичні; мультиплі­катори; редуктори; насоси відцентрові та плунжерні. Підприємство також пропонує замовникам низку послуг, серед яких:

-        проектування та поставка компресорних і насосних агре­гатів, вихрових турбін, змінних проточних частин;

-        проектування та поставка запасних частин для будь-яких компресорних і насосних агрегатів;

-        капітальний ремонт і модернізація компресорного та на­сосного обладнання;

-        ремонт роторів, зокрема виготовлення та заміна робочих коліс;

-        сервісне обслуговування та проведення поточного ре­монту динамічного обладнання;

-        вібродіагностичне обстеження роторних машин;

-        підвищення динамічної стійкості відцентрових машин;

-        впровадження енергозберігаючих технологій.

Для проведення всіх видів розрахунків ТОВ «ТРІЗ» застосо­вує потужну комп'ютерну мережу з пакетами оригінального програмного забезпечення. Конструкторська документація виконується з використанням інноваційних графічних систем. Має підприємство й сучасне діагностичне обладнання. Девіз фірми: «Разом до кращого!». На виробничих потужностях ТОВ «ТРІЗ» створена філія кафедра «Технічний сервіс».

Плавинська Олександра Володимирівна, старший викладач

PlavunckaЗакінчила Українську сільськогосподарську академію,а нині Національний університет біоресурсів і природокористування, факультет механізації, відділення – інженерно-педагогічне, отримавши спеціальність інженера-викладача сільськогосподарських дисциплін. 

За направленням працювала у Сумській філії Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва на кафедрі „Трактори та сільськогосподарські машини” асистентом, вела практичні заняття з предмету „Сільськогосподарські машини”. 

З 1989 року працювала на кафедрі „Експлуатація і ремонт машин” старшим викладачем.

З 2004 року – старший викладач кафедри технічного сервісу.

Наукова робота

Напрямком наукової роботи є «Сучасні технології вивчення сільськогосподарських дисциплін відповідно до вимог Болонського процесу навчання».

Думанчук Михайло Юрійович, старший викладач 

DymanchykНародився 11 квітня 1974 року в м. Суми. 

1991 р. – закінчив Путивльську середню школу №1. 

1991-1996 р.р. – навчання на денному відділенні Сумського державного університету по спеціальності "Технологія машинобудування" (отримав диплом з відзнакою). 

1995 р. – 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді по технології машинобудування (Східноукраїнський державний університет, м. Луганськ). 

1996-1999 р.р. – навчання в аспірантурі кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ. 

2000-2001 р.р. – інженер (за сумісництвом асистент) кафедри технології машинобудування Сумського державного університету. 

З 2001 року - навчальний майстер кафедри ЕіРМ та молодший науковий співробітник лабораторії автоматизації виробничих процесів Сумського національного аграрного університету. 

В теперішній час - старший викладач кафедри технічного сервісу.

 

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, аудиторія 316, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ

Телефон: (0542) 62-78-34

Кафедра технічного сервісу активно співпрацює із закордонними вузами та науковими установами такими як:

-          Сілезький політехнічний університет, м.Гливиця, Польща;

-          Політехніка Свентокржиська в м.Кельце, Польща;

-          Інститут прикладної фізики Академії наук Молдови.

Крім того з Політехнікою Свентокржиською та ІПФ АН Молдови заключні угоди про співробітництво, ініціатором заключення яких була кафедра технічного сервісу на чолі з професором Тарельником В.Б.

До спільних наукових досліджень активно залучаються сучасні матеріальні бази закордонних університетів. В рамках договору про наукове співробітництво між СНАУ та Політехникою Свентокржиською в Кельцях (Польща) проводяться наукові дослідження по металографічному та трибологічному аналізу дослідних зразків.

Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами.Для зміцнення студентської наукової роботи з виробництвом кафедрою періодично організовуються екскурсії на провідні машинобудівні та ремонтні підприємства України такі як ПАТ «Харківський тракторний завод», ТОВ «ТРИЗ» ЛТД, міжнародні виставки техніки та технологій такі як «Інтерагро», «TIR».

Студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні експериментальних та обчислювальних робіт, в теоретичних дослідженнях. За останні три роки на напрямом наукових досліджень кафедри технічного сервісу було захищено 28 магістерських робіт.

Якість наукової роботи зі студентами можна оцінити за результатами щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У навчально-виховній роботі значна увага приділяється впровадженню прогресивних методів навчання. Про високий рівень підготовки студентів говорить їх успішна участь у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Так, за 2015–2016 навчальний рік студенти кафедри технічного сервісу посіли перше командне місце, друге та третє місце на олімпіаді з дисципліни «Ремонт машин», два других місця та трете місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Машинознавство».

Студенти проходять практику в Чернігівській, Полтавській, Сумській областях, у фермерських господарствах Великобританії, Польщі, Німеччини, Австрії. На практиці оволодівають навичками роботи на закордонних сільськогосподарських машинах, також вивчають методику ведення господарства інших країн.

Три викладачі кафедри, а саме проф. Тарельник В.Б., доц. Марцинковський В.С., доц. Кононоплянченко Є.В. є Дійсними членами Української технологічної академії та доц. Яременко В.П.  є членом-кореспондентом Міжнародної академії наук екологічної безпеки. Завідувач кафедри технічного сервісу д.т.н., проф. Тарельник В. Б. є головним редактором міжнародного спеціалізованого науково-технічного журналу «Компресорне та енергетичне машинобудування».

 • SCOPUS
 • Основні наукові досягнення кафедри
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

 

          Публікації в журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS

 

 

Назва статті

Автори

Рік

Видання

 

Problems and Solutions in Renovation of the Rotors of Screw Compressors by Combined Technologies

V. B. Tarel’nik

E. V. Konoplyanchenko

P. V. Kosenko

V. S. Martsinkovskii

2017

Chemical and Petroleum Engineering 53 (7-8),pp.540-546

 

Increase in the Reliability and Durability of Metal Impulse Seals. Part 3

Tarel’nik, V.B.,

Martsinkovskii, V.S.,

Zhukov, A.N.

2017

Chemical and Petroleum Engineering 53 (5-6),pp.385-389

 

Increase in the Reliability and Durability of Metal Impulse Seals. Part 2

Tarel’nik, V.B.,Martsinkovskii, V.S.,Zhukov, A.N.

2017

Chemical and Petroleum Engineering 53 (3-4),pp.266-272

 

Increase in the Reliability and Durability of Metal Impulse End Seals. Part 1

Tarel’nik, V.B.,Martsinkovskii, V.S.,Zhukov, A.N.

2017

Chemical and Petroleum Engineering 53 (1-2),pp.114-120

 

Definition of criteria for estimating alternative technologies of increasing quality of rotor shaft neck by electroerosive alloying and surface plastic deformation methods

Martsynkovskyy, V.,Kirik, G.,Tarelnyk, V.,Zharkov, P.,Konoplianchenko, I., Dovzhyk, M.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012051

 

Evaluation of rotor axial vibrations in a turbo pump unit equipped with an automatic unloading machine

Martsynkovskyy, V.A.,Deineka, A.,Kovalenko, V.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1)

 

Improvement of integrated technology for restoring surfaces of steel and iron parts

Tarelnyk, V.,Martsynkovskyy, V.,Sarzhanov, A.,Pavlov, A.,Gerasimenko, V.,Sarzhanov, B.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012050

 

New method for strengthening surfaces of heat treated steel parts

Tarelnyk, V.,Martsynkovskyy, V.,Gaponova, O.,Konoplianchenko, I., Belous, A.,Gerasimenko, V.,Zakharov, M.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012048

 

New sulphiding method for steel and cast iron parts

Tarelnyk, V.,Martsynkovskyy, V.,Gaponova, O.,Konoplianchenko, I.,Dovzyk, M.,Tarelnyk, N.,Gorovoy, S.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012049

 

Problems and criteria of quality improvement in end face mechanical seal rings through technological methods

Tarelnik, V.,Belous, A.,Antoszewski, B.,Zukov, A.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012037

 

Utilization of the UV laser with picosecond pulses for the formation of surface microstructures on elastomeric plastics

Antoszewski, B.,Tofil, S.,Scendo, M.,Tarelnik, W.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012036

 

The applicability of existing renovation methods in technology of screw compressors repairing

Kosenko P.

2017

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 233 (1), 012027

 

Investigation of regularities of the processes of formation of surface layers with electroerosive alloying. Part II

Tarelnyk, V.B.,Gaponova, O.P., Konoplianchenko, I.V.,Dovzhyk, M.Ya.

2017

Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 39 (3) ,pp.363-385

 

Electrode Materials for Composite and Multilayer Electrospark-Deposited Coatings from Ni–Cr and WC–Co Alloys and Metals

Tarelnyk, V.B.,Paustovskii, A.V.,Tkachenko, Y.G., Konoplianchenko, E.V., Martsynkovskyi, V.S., Antoszewski, B.

2017

Powder Metallurgy and Metal Ceramics 55 (9-10),pp.585-595

 

Electric-spark coatings on a steel base and contact surface for optimizing the working characteristics of babbitt friction bearings

Tarel’nik, V.B.,Paustovskii, A.V.,Tkachenko, Y.G.,Martsinkovskii, V.S.,Konoplyanchenko, E.V.,Antoshevskii, K.

2017

Surface Engineering and Applied Electrochemistry 53 (3) ,pp.285-294

 

Analytical method of examining the curvilinear motion of a four-wheeled vehicle

V Melnik, M Dovzhik, B Tatyanchenko, O Solarov, Y Sirenko

2017

EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 3 (7) ,pp.59

 

Development and investigation of face buffer impulse seal of centrifugal compressor

Zahorulko, A.,Lisovenko, D.,Martsynkovskyy, V.

2016

EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 1 (7) ,pp.30-39

 

Investigation of regularities of the processes of formation of surface layers with electroerosive alloying. Part I

Tarel'nyk, V.B.,Gaponova, O.P., Konoplyanchenko, Y.V.,Dovzhyk, M.Y.

2016

Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 38 (12) ,pp.1611-1633

 

Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 1

Tarel’nik, V.B.,Martsinkovskii, V.S., Yurko, V.I.

2015

Chemical and Petroleum Engineering 51 (5-6),pp.328-333

 

Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 2

Tarel’nik, V.B.,Martsinkovskii, V.S., Yurko, V.I.

2015

Chemical and Petroleum Engineering 51 (5-6),pp.402-407

 

Solutions for increasing the bearing capacity of thrust bearings

Martsynkovskyy, V.,Yurko, V.

2014

Applied Mechanics and Materials 630 ,pp.208-219

 

Laser texturing of sliding surfaces of bearings and pump seals

Antoszewski, B.,Tarelnik, V.

2014

Applied Mechanics and Materials 630 ,pp.301-307

 

Influence of changing the end floating seal dynamic characteristics on the centrifugal compressor vibration state

Yurko, V.,Martsynkovskyy, V.

2014

Applied Mechanics and Materials 630 ,pp.356-364

 

New method of friction assemblies reliability and endurance improvement

Tarelnyk, V.,Martsynkovskyy, V., Dziuba, A.

2014

Applied Mechanics and Materials 630 ,pp.388-396

 

Upgrading of pump and compressor rotor shafts using combined technology of electroerosive alloying

Tarelnyk, V.,Martsynkovskyy, V.

2014

Applied Mechanics and Materials 630 ,pp.397-412

 

Designing thrust sliding bearings of high bearing capacity

Martsinkovsky, V.,Yurko, V.,Tarelnik, V.,Filonenko, Y.

2012

Procedia Engineering 39 ,pp.148-156

 

Designing radial sliding bearing equipped with hydrostatically suspended pads

Martsinkovsky, V.,Yurko, V.,Tarelnik, V.,Filonenko, Y.

2012

Procedia Engineering 39 ,pp.157-167

 

Economic efficiency of synthesis-gas turbocompressor modernization

Martsinkovsky, V.,Yurko, V.

2012

Procedia Engineering 39 ,pp.339-365

 

Updating turbine of synthesis gas compression unit for ammonia production

Getsman, V.G.,Gordienko, K.V.,Lebedev, P.V., Martsinkovskii, V.S., Kukharev, I.E.,Yurko, V.I.,Ovseiko, I.V.

2010

Chemical and Petroleum Engineering 46 (1) ,pp.84-88

 

Efficiency of modernizing a synthesis gas turbocompressor

Martsinkovskii, V.S.,Yurko, V.I.

2007

Chemical and Petroleum Engineering 43 (9-10),pp.547-553

 

Strengthening of critical machine parts by method of electroerosion alloying

Tarel'nik, V.B.,Martsinkovskij, V.S.

2005

Tyazheloe Mashinostroenie (2),pp.28

 

Static and dynamic calculations of pulse face seals with spacer fluid

Martsinkovskii, V.S.

2004

Chemical and Petroleum Engineering 40 (5-6),pp.344

 

Strengthening and repair of parts of rotary machines by electroerosion alloying

Tarel'nik, V.B.,Martsinkovskii, V.S.

2004

Chemical and Petroleum Engineering 40 (5-6),pp.371

 

Economic aspects of modernization of compressor equipment

Martsinkovskij, V.S.,Gritsenko, V.G.,Yurko, V.I.,Kraevskij, V.N.,Vitusevich, A.B.,Oparenko, V.I.

2004

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (2),pp.27

 

Static and dynamic calculations of impulse end seals with spacer fluid

Martsinkovskij, V.S.

2004

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (6),pp.24

 

Strengthening and repair of rotor machine parts by electric erosion alloying

Tarel'nik, V.B.,Martsinkovskij, V.S.

2004

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (6),pp.47

 

Sealing centrifugal pumps in the chemical industry

Martsinkovskii, V.S.,Ovseiko, I.V., Skirdachenko, E.I.

2003

Chemical and Petroleum Engineering 39 (11-12),pp.666

 

Increasing the service life of centrifugal compressors by electroerosion alloying of impellers

Zharkov, P.E.,Tarel'nik, V.B.

2003

Chemical and Petroleum Engineering 39 (1-2),pp.27

 

Procedures and practice for raising reliability of dynamic equipment

Kraevskii, V.N.,Martsinkovskii, V.S.

2003

Chemical and Petroleum Engineering 39 (1-2),pp.95

 

Enhancement of centrifugal compressors life time by impellers electrical erosion alloying

Zharkov, P.E.,Tarel'nik, V.B.

2003

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (1) ,pp.22

 

Assurance of sealing for centrifugal pumps in chemical industry

Martsinkovskij, V.S.,Ovsejko, I.V., Skirdachenko, E.I.

2003

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (11),pp.26

 

Modernization of CO2 compression line in carbamide production

Egrishchin, M.E.,Tatarinov, V.M.,Martsinkovskij, V.S.,Golinko, O.N.

2003

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (11),pp.28

 

Methodology and practice of improvement in reliability of dynamic equipment

Kraevskij, V.N.,Martsinkovskij, V.S.

2003

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (2),pp.25

 

Bearings for dynamic equipment

Martsinkovskij, V.S.,Yurko, V.I.

2002

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (11),pp.32

 

The development of the technology of upgrading of surface layers of pulsed face seals operating in various media by method of electro-erosional alloying

Tarelnyk, V.B.

2000

Elektronnaya Obrabotka Materialov (4) ,pp.7

 

Electroerosion hardening of metal-cutting tools for machining corrosion-resistant steels

Tarel'nik, V.V.,Kuchmii, A.N.

1997

Chemical and Petroleum Engineering 33 (1) ,pp.100

 

Electroerosion hardening a metal cutting tool for machining the corrosion-resistant steels

Tarel'nik, V.V.,Kuchmij, A.N.

1997

Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinostroenie (1),pp.70

 

Hardening of compressor parts by electroerosion alloying and ionic nitriding

Tarel'nik, V.B.

1996

Chemical and Petroleum Engineering 32 (2) ,pp.179

 

Application of composite electroerosion coatings with subsequent surface plastic deformation

Leshchinskii, V.M.,Tarel'nik, V.B.

1996

Chemical and Petroleum Engineering 32 (3) ,pp.300

 

Effective methods of improvement of carrying capacity of axial sliding bearings

Yurko, V.I.,Martsinkovskij, V.S., Cherepov, L.V.

1992

Tyazheloe Mashinostroenie (11),pp.16

 

Rig for running-in novikov gears

Bondarenko, G.A.,Barzykin, P.V., Martsinkovskii, V.S.

1988

Chemical and Petroleum Engineering 24 (2) ,pp.91

 

Загальна наукова тематика кафедри:

 

Забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей машин ресурсозберігаючими енергоефективними технологіями

Основні напрямки наукової роботи є:

 

 • Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей.
 • Управління якістю поверхневих шарів деталей, що забезпечують надійність та довговічність найважливіших елементів машин.
 • Ресурсозберігаючі технології виробництва і реновації енергетичного обладнання.
 • Проектування, модернізація, підвищення динамічної стійкості, забезпечення стійкості роботи в перехідних режимах компресорного та насосного обладнання для хімічної, нафтохімічної, металургійної, газової і інших галузей промисловості. 

 

 

Наукові досягнення:

Загальна кількість публікацій в журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS  - 51

Географія SCOPUS видань:

 • Procedia Engineering (Нідерланди)
 • Applied Mechanics and Materials (Швейцарія)
 • Chemical and Petroleum Engineering (США)
 • Powder Metallurgy and Metal Ceramics (США)
 • Surface Engineering and Applied Electrochemistry (США)
 • IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (Великобританія)
 • Металлофизика новейшие технологии (Україна)

Сумарний h-індекс та загальна кількість цитувань наукових публікацій згідно БД Scopus   - 4/26

Інноваційність розробок підтверджена понад 260 патентами.

Кількість публікацій за останні 5 років – 237,   в т.ч.:

 • Монографій – 9 (2 мовою ЄС)
 • Навчальних посібників – 5
 

Обсяги виконання НДР:

 • В напряму досліджень виконується держбюджетна тематика ДБТ № 0116U002756 «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей» із загальним обсягом фінансування на 2016-2017 р.р. - 420 тис. грн.
 • Співробітництво з промисловим сектором здійснюється на основі госпдоговірних тематик, яких за останній час науковою школою було виконано на загальну суму 291 тис.грн. 
 

Співпраця з закордонними науковими установами:

 • Політехніка Сласька в Глівиці (Сілезьський технологічний університет) (Польща)
 • Політенхіка Свентокржиська в Кельцях (Технологічний університет м.Кельце)(Польща)
 • Інститут прикладної фізики АН Молдови (Молдова)

Угоди про наукову співпрацю:

 • Політенхіка Свентокржиська в Кельцях (Технологічний університет м.Кельце)(Польща)
 • Інститут прикладної фізики АН Молдови (Молдова)

Спільні наукові заходи:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» ГЕРВІКОН
 • Міжнародна науково-практична конференція «Технології ХХІ століття»
 • Міжнародна науково-технічна конференція «ТЕРРОТЕХНОЛОГІЯ» (Польща)
 • Міжнародна наукова сесія «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН»

Спільні дослідження:

CENTRUM LASEROWYCH TECHNOLOGII METALI im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk (Польща)
 

 

Зв’язок із виробництвом:

 

 • Філія кафедри технічного сервісу на виробництві  «ТРIЗ» ЛТД , 40020, Україна, м.Суми, вул. Машинобудівників, 1.  http://triz.sumy.ua

 

 

Науково-дослідні роботи:

 

 1. Науково-дослідні роботи:

  1. ДБТ 0116U002756. «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей». Термін 01.01.2016 – 31.12.2017р.р. (Керівник ДБТ Тарельник В.Б.) (420000 грн)
  2. ГДТ 1-9-6. «Розробка технології сульфідування та алітування деталей методом електроерозійного легування».  Термін 01.09.2016 – 01.10.2017р.р. (Керівник ГДТ Тарельник В.Б.) (21000 грн)
     3. ГДТ 29-1. «Підвищення якості ремонту газотурбінних установок спрямованим вибором ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій механоскладального виробництва».  Термін 21.09.2015 – 21.09.2017р.р. (Керівник ГДТ Коноплянченко Є.В.) (11040 грн)

SCOPUS публікації

 

 1. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, and M. Ya. Dovzhyk, Investigation of Regularities of the Processes of Formation of Surface Layers with Electroerosive Alloying. Part II, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 3: 363–385 (2017) (in Russian),
 2. Tarel’nik, V.B., Martsinkovskii, V.S. & Zhukov, A.N. Chem Petrol Eng (2017) 53: 266. https://doi.org/10.1007/s10556-017-0333-7
 3. Tarel’nik, V.B., Martsinkovskii, V.S. & Zhukov, A.N. Chem Petrol Eng (2017) 53: 114. https://doi.org/10.1007/s10556-017-0305-y
 4. Tarelnyk, V.B., Paustovskii, A.V., Tkachenko, Y.G. et al. Powder Metall Met Ceram (2017) 55: 585. https://doi.org/10.1007/s11106-017-9843-2
 5. Tarel’nik, V.B., Paustovskii, A.V., Tkachenko, Y.G. et al. Surf. Engin. Appl. Electrochem. (2017) 53: 285. https://doi.org/10.3103/S1068375517030140
 6. Tarel’nik, V.B., Martsinkovskii, V.S. & Zhukov, A.N. Chem Petrol Eng (2017) 53:385. https://doi.org/10.1007/s10556-017-0351-5
 7. V Martsynkovskyy et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater.
 8. B Antoszewski et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater.
 9. V Tarelnik et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 233: 012037 https://doi.org/10.1088/1757-899X/233/1/012037
 10. V Tarelnyk et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 233: 012048 https://doi.org/10.1088/1757-899X/233/1/012048
 11. V Tarelnyk et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 233: 012049 https://doi.org/10.1088/1757-899X/233/1/012049
 12. V Tarelnyk et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 233: 012050  https://doi.org/10.1088/1757-899X/233/1/012050
 13. P V Kosenko 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 233 012027 https://doi.org/10.1088/1757-899X/233/1/012027
 14. Tarel’nik, V.B., Konoplyanchenko, E.V., Kosenko, P.V. et al. Chem Petrol Eng (2017) 53: 540. https://doi.org/10.1007/s10556-017-0378-7

Монографії

 

 1. Современные энергоэффективные технологии реализации инженерных задач динамического оборудования: монография / под ред. В. А. Марцинковского, В. С. Марцинковского, В. Б. Тарельника. – Сумы : Тритория, 2017. – 294 C.

Патенти:

 

 1. Пат. 2615096. Россия. (51) МПК В23Н 9/00 (2006.01), В23Н 1/00 (2006.01), B21D 53/06 (2006.01). Способ электроэрозионного легирования поверхности стальной детали и его применение для оребрения трубы теплообменника //Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Тарельник Н.В., Коноплянченко Е.В. Заявл. 23.06.2015; Опубл. 03.04.2017, Бюл. № 10- 17с.
 2. Патент України на корисну модель UA 119316 U, МПК (2017.01), С23С 10/48 (2006.01), B23H9/00. Спосіб обробки поверхонь сталевих деталей / Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Білоус А.В., Гапонова О.П., Коноплянченко Є.В., Антошевський Б., Кундера Ч., Жуков О.М. . – № u201701845; заявл. 27.02.2017; опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 18/2017.
 3. Патент України на корисну модель UA 119317 U, МПК (2017.01), B23H 1/00, С23С 8/60 (2006.01). Спосіб насичення поверхні сталевих і чавунних деталей сіркою методом електроерозійного легування / Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Білоус А.В., Гапонова О.П., Коноплянченко Є.В., Антошевський Б., Кундера Ч., Жуков О.М. – № u201701846; заявл. 27.02.2017; опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 18/2017.
 4. Патент України на корисну модель UA 119318 U, МПК (2017.01), B23H 1/00, B23H 9/00, С23С 8/60 (2006.01). Спосіб сульфоцементації сталевих деталей / Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Білоус А.В., Гапонова О.П., Коноплянченко Є.В., Антошевський Б., Кундера Ч., Жуков О.М. – № u201701847; заявл. 27.02.2017; опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 18/2017.
 5. Патент України на корисну модель UA 119319 U, МПК (2017.01), B23H 9/00, С23С 8/00, F16J 15/16 (2006.F16J 15/16
 6. Патент України на корисну модель UA 119707 U, МПК (2017.01), С23С 10/48 (2006.01), B23H 9/00. Спосіб алітування сталевих деталей/ Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Білоус А.В., Гапонова О.П., Коноплянченко Є.В., Антошевський Б., Кундера Ч., Жуков О.М. – № u201701844; заявл. 27.02.2017; опубл. 10.10.2017. – Бюл. № 19/2017.

 

Наукові статті:

 1. KonoplianchenkoIe. V. Featureofheavy-dutygasturbinecompressorreengineering / Ie. V. Konoplianchenko, V. N. Kolodnenko, Ya. I. Chibiryak //Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №1(47). – 2017. – С.27-30.
 2. Белоус А.В. Исследование влияния энергетических параметров оборудования на качество упрочненного слоя при цементации электроэрозионным легированием / А.В.Белоус // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №2(48). – С.12-17.
 3. Ивченко А. В. Технологические особенности отделочной обработки конических поверхностей пробок абразивными брусками / В. И. Савчук, А. В. Евтухов, А. В. Ивченко, Д. А. Юсупов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №1(47). – С.40-45.
 4. Коноплянченко Є.В. Особливості застосування часового резервування при забезпеченні надійності складних систем/ Коноплянченко Є.В., Чибіряк Я.І., Колодненко В.М.// Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2017. – № 8. - С. 21-28.
 5. Марцинковский В.С. Новые методы повышения качества поверхностей ответственных деталей высокоэффективного динамического оборудования. Часть 1. / В.С. Марцинковский // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №1(47). – С.2-7.
 6. Тарельник В. Б. Управление качеством поверхностных слоев валов роторов комбинированными технологиями электроэрозионного легирования и поверхностной пластической деформации / Кирик Г. В., Тарельник В. Б., Жарков П. Е., Антошевский Б., Волошин И. Е. // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №1(47). – С.22-26.
 7. Тарельник В. Б. Электроискровое легирование графитом стальных поверхностей: технология, свойства, применение/ Тарельник В.Б., Паустовский А.В., Ткаченко Ю.Г., Марцинковский В.С., Белоус А.В., Коноплянченко Е.В., Гапонова О.П.// Электронная обработка материалов – Кишинэу: ИПФ АН Молдовы, 2017,  № 53(4), С.1-10.
 8. Тарельник В. Б. Электроискровые покрытия на стальной основе и контактной поверхности для оптимизации рабочих характеристик баббитовых подшипников скольжения/ В. Б. Тарельник,  А. В. Паустовский, Ю. Г. Ткаченко, В. С. Марцинковский, Е. В. Коноплянченко, К. Антошевский// Электронная обработка материалов – Кишинэу: ИПФ АН Молдовы, 2017,  № 53(1), С.37-46.
 9. Тарельник В.Б. Повышение износостойкости деталей типа валов комбинированными технологиями ЭЭЛ и ППД / Г.В. Кирик, В.Б. Тарельник,  П.Е. Жарков, Е.В. Коноплянченко, И.Е. Волошин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №2(48). – С.49-54.
 10. Шийко О. М. До розрахунку аеродинамічного опору тертя і теплообміну при ламінарно-турбулентному переході в прикордонному шарі / Павлюченко А. М., Шийко О. М. // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2017. – №1(47). – С.10-14.

Тези доповідей:

  1. Konoplianchenko Ie. The novelcoatingtechniquetoincreasetheresistancecuttingtoolsandlifeequipmentparts/V. Krasnopivtsev// Материалы ХIII Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке» (6-7 апреля 2017г.)- Харьков: ХНТУСХ. С.88
  2. Konoplianchenko Ie. Nitrocarburizing steel parts with the use of the electro-erosive alloying. / Ie. Konoplianchenko, A. Khoronko // Материалы ХIII Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке»  (6-7 апреля 2017г.)- Харьков: ХНТУСХ. 2017. С.94
  3. Konoplianchenko Ie. Predefined selection of the cost-effective manufacturing technology at power equipment  repair./ Ie. Konoplianchenko, V. Kolodnenko// Материалы ХIII Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке»  (6-7 апреля 2017г.)- Харьков: ХНТУСХ. 2017. С.113
  4. Konoplianchenko Ie. Using metal polymer material coating at repair technology./ Ie. Konoplianchenko, A. Pavlov,  Y. Prokopenko // Материалы ХIII Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке»  (6-7 апреля 2017г.)- Харьков: ХНТУСХ. 2017. С.114
  5. Konoplianchenko Ie. Ensuringreliabilityofcomplexsystemsbyoptizationoftimetechnologicalchains / KonoplianchenkoIe., KolodnenkoV.// Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції    (м. Суми, 22-26 травня 2017 року) / редкол.: О. Г. Гусак, К. О. Дядюра. - Суми : Сумський державний університет, 2017 - С.61.

 

 

Науково-дослідні роботи:

 1. ДБТ 0116U002756. «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей». Термін 01.01.2016 – 31.12.2017р.р. (Керівник ДБТ Тарельник В.Б.) (420000 грн)
 2. ГДТ 1-9-5. «Розробка технології зміцнення деталей комбінованими методами».  Термін 01.09.2015 – 01.10.2016р.р. (Керівник ГДТ Тарельник В.Б.) (21000 грн)
 3. ГДТ 1-9-6. «Розробка технології сульфідування та алітування деталей методом електроерозійного легування».  Термін 01.09.2016 – 01.10.2017р.р. (Керівник ГДТ Тарельник В.Б.) (21000 грн)
       4. ГДТ 29-1. «Підвищення якості ремонту газотурбінних установок спрямованим вибором                          ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій механоскладального виробництва».                     Термін 21.09.2015 – 21.09.2017р.р. (Керівник ГДТ Коноплянченко Є.В.) (11040 грн)

 

 

SCOPUS публікації

 

 1. V. B. Tarel’nyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplyanchenko, andM. Ya. Dovzhyk, InvestigationRegularitiestheProcessesPart I, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1611—1633 (2016), DOI: 10.15407/mfint.38.12.1611.

        2. Zahorulko, A.,Lisovenko, D.,Martsynkovskyy, V., Development and investigation of face buffer impulse seal of centrifugal compressor, 2016, EasternEuropean Journal of Enterprise                  Technologies 1 (7) ,pp.30

Монографії

 1. Енергоефективні, альтернативні і енергозберігаючі технології: монографія / В. А. Марцинковський, В. Б. Тарельник, Б. Антошевський, Е. Коноплянченко та ін.; Під ред. проф. В. А. Марцинковського і проф. В. Б. Тарельника.- м. Суми: Видавництво «МакДен», 2016.- 320 с.- Російською мовою.18,6 д.а.
 2. Ensuring of the preset quality of the slide bearings using the predefined selection of the cost-effective manufacturing technology for production of their elements / [Zenkin M., Konoplyanchenko E., Martsynkovskyy V., Tarelnyk N., Ivchenko О.] // Selected problems of surface engineering and tribology: Monografie, Studia, Rozprawy,  M 85; edited by B. Antoszewski, V.Tarelnyk. – Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016. – 111p. – англійською мовою. (Польща)

Патенти:

 1. Пат. 110535. Україна. МПК  F16 C 17/04 (2006.01), F16 C 33/00, F16 C 33/10. Спосіб вирівнювання осьових навантажень по несучій поверхні упорних підшипників і упорній підшипник для його здійснення (Варіанти)/Марцинковський В.С., Суторміна В.М., Носова О.А. Заявл. 13.03.2014; Опубл. 12.01.2016, Бюл. №1 -15с.: іл.19
 2. Пат. 105054. Україна. МПК F16 J 15/16 (2006.01), F16 J 15/16 (2006.01). Опорно-ущільнювальний вузол/ Марцинковський В.С., Кухарєв І.Є., Білик Я. І. Заявл. 273.05.2014; Опубл. 10/03.2016, Бюл. №5 -4с.: іл.3
 3. Пат. 2578938. Россия. (51) МПК F16С 17/06 (2006.01), МПК F16С 32/06 (2006.01). Способ выравнивания осевых нагрузок по несущей поверхности упорных подшипников и упорной подшипник для его осуществления (Варианты)/ Марцинковский В.С.,Сутормина В.Н., Носова О.А. Заявл. 17.03.2014; Опубл. 27.03.2016.  -15с.: іл.19
 4. Пат. 2584356. Россия. (51) МПК F16D 3/00 (2006.01). Упругая муфта/ Марцинковский В.С., Путро Е.И.Заявл. 10.12.2014; Опубл. 20.05.2016. Бюл. №14 -15с.: іл.19
 5. Пат. 108866. Україна. МПК 2006.01 В23Н 1/06 (2006.01) С23С 4/04(2006.01) / B23H9/00.Спосіб підвищення зносостійкості сталевих виробів/ Марцинковський В.С., Тарельник В.Б. Заявл. 05.09.2014; Опубл. 10.08.2014, Бюл. № 15. – 8 с.: ил.9
 6. Пат. 109229. Україна. МПК (2016.01) В23Н 1/00, В23Н 1/06(2006.01) / В23Н 7/24(2006.01). Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання/ Марцинковський В.С., Тарельник В.Б., Дзюба О.В.  Заявл. 290.11.2014; Опубл.25.08.2016,Бюл.№16.–17с.: ил.28
 7. Пат. 112355. Україна. МПК  F16D3/50 (2006.01), F16D 3/78. Пружна муфта/ Марцинковський В.С., Путро Є.І. Заявл. 05.12.2014; Опубл. 25.08.2016, Бюл. №16 -3с.: іл.2
 8. Пат. 2598737. Россия. (51) МПК B23 H 9/00 (2006.01), B23 H 1/00 (2006.01), F16 C 33/04 (2006.01). Способ обработки вкладышей подшипников скольжения// Марцинковский В.С., Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Заявл. 22.11.2014; Опубл. 27.09.2016, Бюл. №27- 14с.: іл.28
 9. Пат. 2598738. Россия. (51) МПК B23 H 9/00 (2006.01), B23 H 1/06(2006.01). Способ нанесения износостойого композиционного покрытия на изнашиваемые поверхности стальных изделий// Марцинковский В.С.,  Тарельник В.Б. Заявл. 09.09.2014; Опубл. 27.09.2016, Бюл. №27- 6с.: іл.3
 10. Пат. 2603932. Россия. (51) МПК C23C 28/04 (2006.01), C23C 8/38 (2006.01), B23C 5/00 (2006.01). Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей //Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Косенко П.В., Волошко Т.П., Антошевский Б. Заявл. 07.10.2015; Опубл. 10.12.2016, Бюл. №34- 11с.: іл.3
 11. Пат. 110621 України. МПК G01N 33/24 Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу / Соларьов О.О., Довжик М.Я, Татьянченко Б.Я., Плавинський В.І. – № a201405318; заяв.19.05.2014; опубл. 25.10.2016, Бюл.№ 20.
 12. Пат. 1110797 України. МПК/В60С023/00 Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу / Довжик М.Я., Татьянченко Б.Я., Соларьов О.О. – №u201603190; заявл. 28.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл.№ 20.
 13. Пристрій для закріплення рейки / Савчук В. І., Івченко О. В.Сидоренко М. В. // Патент на корисну модель, u201601434, 25.07.2016, бюл. № 14.
 14. Отримання державного патенту на корисну модель №111952 UA від25.11.2016 Бюл. №22/2016 «Робочий орган для розсіювання мінеральних добрив».
 15. Вібруючий плуг. Патент на корисну модель № 108167,заявник Сумський національний аграрний університет.

Наукові статті:

 1. Belous A. Increase efficiency of impulse face seal use of new composite materials/ A. Belous, A. Zhukov, K. Antoshevsky// Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2016. - Вип. 10/1(29). – С. 140-146. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 2. Konoplianchenko Ie. Applying polymer composites in the machine parts combined restoring methods/ Cz. Kundera, Ie. Konoplianchenko, A. Pavlov// Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2016. - Вип. 10/1(29). – С. 132-139. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 3. MartsinkovskyV.S. Improvingtheefficiencysteamturbines/Y. Bilyk, V.S. Martsinkovsky, O. Nosova, V. Yurko, V. Tarelnyk// Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №2(44). – 2016. – С.12-17. (http://journal.mikem.com.ua/sites/default/files/articles_pdf/44%20%283%29.pdf) 
 4. MartsinkovskyV.S. Increasingthecarryingcapacitythrustbearings/Y. Bilyk, V.S. Martsinkovsky, O. Nosova, V. Yurko, V. Tarelnyk// Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №1(43). – 2016. – С.8-13. (http://journal.mikem.com.ua/sites/default/files/articles_pdf/43%283%29.pdf)
 5. Martsynkovskyy V. Influence of end floating seals and combined radial bearing and seal assemblies on centrifugal compressor vibration state///(http://www.sealconf.pwr.wroc.pl)
 6. Martsynkovskyy V. Solution of exhaust duct sealing of centrifugal compressor/ V. Martsynkovskyy , I. Kukhariev, Y. Bilyk, A. Lazorenko //(http://www.sealconf.pwr.wroc.pl)
 7. Tarelnyk V. Improve the wear resistance of bronze sliding bearings / V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, B. Antoshevsky, P. Kurp// Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2016. - Вип. 10/1(29). – С. 122-131. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 8. Tarelnyk V. New method of working surfaces wear-resistance increase of impulse face seal metal rings/V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, A. Zhukov, Ie. Konoplianchenko, A. Belous,    M. Dovzhyk//(http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/3498/1/коноплянченко.pdf)
 9. Tarelnyk V. The cost-effective manufacturing technology for production of the quality slide bearings element/V. Tarelnyk, Ie. Konoplianchenko, C. Kundera, B. Antoshevsky, V. Martsynkovskyi// Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2016. - Вип. 3(28). – С. 52-61. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 10. Tarelnyk V. Using electroerosive alloying for upgrading elements of seals for the compressor equipment ///(http://www.sealconf.pwr.wroc.pl)
 11. Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №2(44). – 2016. – С.12-17.
 12. Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №2(44). – 2016. – С.8-13.
 13. Б.Я. Татьянченко. Експериментальні дослідження ущільнюючого впливу на ґрунт рушіїв трактора CASE 340 Magnum / М.Я. Довжик, Б.Я. Татьянченко, О.О. Соларьов // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Вип. 10/2 (30). – С. 43-46.
 14. Б.Я. Татьянченко. Рівняння швидкості криволінійного руху колісного трактора / В.І. Мельник, М.Я. Довжик, Б.Я. Татьянченко, О.О. Соларьов, Ю.В. Сіренко // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Вип. 10/2 (30). – С. 7-14.
 15. Бондарев  С.Г.,  Ребрій  А.М.,  Рибенко  І.О.,  Рясна  О.В.  Перспективні  конструкції складених чавунних поршнів високофорсованих двигунів внутрішнього згоряння   //«Вісник №28  //  Сумського Національного Аграрного Університету (Суми 2016) С.. 29-33
 16. Бондарев С. Г. Повнопривідні інтегровані трансмісії транспортних засобів СНАУ  «Механізація та автоматизація виробничих процесів» ВИПУСК 10/3 (31), 2016. С. 131 
 17. Бондарев С. Г.,  Ребрій А. М.,  Рибенко І. О.,  Рясна О. В.  Концептуальні шпиндельні вузли прецизійних металорізальних верстатів. //«Вісник №28//  Сумського Національного Аграрного Університету (Суми 2016) С. 45-48
 18. Бондарев С. Г., Рясна О. В.// Аеродинамічні Автофургони// //  «Вісник №28//  Сумського Національного Аграрного Університету (Суми 2016) С.264-269
 19. Думанчук М. Ю. Аналіз структурного стану поверхневого шару при електроерозійному легуванні твердими зносостійкими матеріалами / Тарельник В.Б., Думанчук М.Ю., Герасименко В. О. .//  Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. – Вип. 3(28). – С. 61-66
 20. Думанчук М. Ю. Рентгеноструктурный анализ поверхностных слоев при контактном и безконтактном электроэрозионном легировании / Думанчук М.Ю., Волошин И. Е. .//  Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. – Вип. 10(31). – С. 52-58
 21. Івченко О. В. Індентор для визначення адгезійної складової середнього коефіцієнту тертя в процесі різання / Івченко О. В., Залога О. О., Процай Р. В., Ігумнов Д. О. // Компресорне та енергетичне машинобудування. – 2016. – № 2 (44). – С. 41–46.
 22. Коноплянченко Е.В.  Обеспечение качества ремонта и модернизации сложных машин применением формализованной методики поиска ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А., Яременко В.П. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. - Вип. 10/3(31). – С. 10-16. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 23. Коноплянченко Є.В. Ієрархічна система математичного моделювання визначення послідовності складання виробів/ Я. І. Чибіряк, Є.В. Коноплянченко, В.В. Нагорний// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. –№ 33(1205). – С.122-126. (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26233)
 24. Коноплянченко Є.В. Технологічно-організаційні  методи забезпечення надійності експлуатації автоматизованих виробничих систем/Коноплянченко Є.В., Герасименко В.О., Колодненко В.М., Ребрій А.М., Рибенко І.О.// Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. – № 5. - С. 38-42. (http://journals.uran.ua/index.php/2311-441X/article/view/83255)
 25. Павлюченко А. М. Методы диагностики и результаты измерений характеристик транс,- сверх,- и гиперзвуковых комплексов различных типов в лётных условиях / А. М. Павлюченко, А. Н. Шийко // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є Жуковського «ХАИ».–№ 3.–2016.–24 с. (Impact).
 26. Плавинський В.І., Плавинська С.В., Плавинська О.В. Проблеми мікронізації бобів сої. XVІ Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2016 р., м. Суми).
 27. Тарельник В.Б. Исследование закономерностей процессов формирования поверхностных слоев при  электроэрозионном легировании. Часть 1./ В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е.В. Коноплянченко, М. Я. Довжик// Металлофизика новейшие технологи – Киев: ИМФ им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, 2016, т.38, №12, С.1611-1633 (http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v38/i12/1611.html)
 28. Тарельник В.Б. Повышение надежности импульсных торцевых уплотнений/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Жуков А. Н., Белоус А.В., Волошко Т.П.// Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. – № 5. - С. 43-54. (http://journals.uran.ua/index.php/2311-441X/article/view/83260)
 29. Тарельник В.Б. Повышение усталостной прочности деталей прессовых соединений/ Тарельник В.Б., Волошко Т.П., Волошин И.Е. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. - Вип. 10/3(31). – С. 35-39. (http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/index.html)
 30. Тарельник В.Б. Ресурсосберегающие технологии нанесения упрочняющих и защитных покрытий поверхностей трения стальных деталей машин/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Марцинковский В.С., Косенко П.В., Антошекский К.// Вісник ХНТУСГ. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві – Харків: ХНТУСГ.  – 2016. – Вип. 168 – С.109-118.  (http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/view/65837)
 31. Тарельник В.Б. Электродные материалы, композиционные и многослойные  электроискровые покрытия из сплавов систем Ni-Cr, WC-Co и металлов / В.Б. Тарельник, А.В. Паустовский, Ю.Г.Ткаченко, Е.В. Коноплянченко, В.С. Марцинковский, Б. Антошевский //Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім. І.М.Францевича НАН України, 2016, №09/10, C.100-115 (http://www.materials.kiev.ua/science/pub_view.jsp?id=2249&caller=issue&caller_id=138)
 32. Татьянченко Б.Я. Наука и духовность соотношение доказательств и веры / Б.Я. Татьянченко // – Світогляд - Філософія - Релігія. – 2016. – №9. – С. 83-93.
 33. Шийко О. М. Математична модель руху системи ракета-контейнер під час мінометного старту / О. М. Шийко // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС. – 2016.– № 2. – 12 с. (Impact).
 34. Яременко В. В.  Підвищення  технічної  готовності  комбайнів  на  основі  діагностування гідравлічних приводів  // Вісник Сумського національного аграрного університету. СЕРІЯ «Механізація та автоматизація виробничих процесів» ВИПУСК 10/3 (31), С- 48  2016.

Тези доповідей:

 1. Konoplianchenko Ie. Problems of heavy-duty equipment reengineering/ Konoplianchenko Ie., Gerasimenko V., Kolodnenko V.// Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С.170-171.
 2. Konoplianchenko Ie. Using polymer composites in combined methods of restoring machine parts/ Cz. Kundera, Ie. Konoplianchenko, A. Pavlov// Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2016.- С.97-98.
 3. Pavlyuchenko A. M. Modeling of the Aerophysical characteristics of supersonic aerodynamic objects along the flight trajectory / A. M. Pavlyuchenko, O. M. Shyiko // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Авіація в XXI столітті». –  К.: НАУ, 19-21 вересня 2016.
 4. Tarelnyk V. Ensuring the quality of machine parts repairing and restoring by ecological and energy efficient technologies/ Tarelnyk V., Konoplianchenko Ie., Antoshevsky B.// Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С.183-185.
 5. Tarelnyk V. Ensuring the quality of machine parts repairing and restoring by ecological and energy efficient technologies/ Tarelnyk V., Konoplianchenko Ie., Antoshevsky B.// Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С.183-185.
 6. Бондарев с. г. к. т. н., доц.,  СНАУ// Інтеграція систем охолодження та мащення в інтегрованих трансмісіях// Матеріали i міжнародної науково-практичної конференції//Сумський державний університет (м. Суми, 17-20 травня 2016 року)// С.124
 7. Бондарев с. г. к. т. н., доц.,  СНАУ// Перспективні конструкції складених чавунних поршнів високофорсованих двигунів внутрішнього згоряння// Матеріали i міжнародної науково-практичної конференції//Сумський державний університет (м. Суми, 17-20 травня 2016 року)//С.198-199
 8. Бондарев с. г. к. т. н., доц.,  СНАУ// Повнопривідні інтегровані трансмісії в автотракторній техніці//  Матеріали i міжнародної науково-практичної конференції//Сумський державний університет (м. Суми, 17-20 травня 2016 року)// с.85-87
 9. Бондарев С.Г. к. т. н., доц., (СНАУ м. Суми) СПОСІБ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСМІСІЙ.С.-112 // Сборник тезисов по материалам 22й международной  научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)
 10. Бондарев С.Г. ПОВНОПРИВІДНІ ІНТЕГРОВАНІ ТРАНСМІСІЇ Матеріали  науково-практичної  конференції  викладачів,  аспірантів  та  студентів Сумського НАУ (20 - 21 квітня 2016 р.).С.-107
 11. Бондарев С.Г. СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ТРАНСМІСІЇ Матеріали  науково-практичної  конференції  викладачів,  аспірантів  та  студентів  Сумського НАУ (20 - 21 квітня 2016 р.).С.105
 12. Думанчук М. Ю. Рентгеноструктурный анализ поверхностных слоев при контактном и безконтактном электроэрозионном легировании / Думанчук М.Ю., Волошин И. Е. .// Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С. 144-146.
 13. Думанчук М.Ю.  Исследование состояния поверхностного слоя при контактном и безконтактном электроэрозионном легировани АРМКО-железа / Думанчук М.Ю., Волошин И.Е. // Технологии ХХІ века: 22-я межд. конф. (12-17 сентября 2016г. г. Одесса ) . – С. 159-165
 14. Думанчук М.Ю. Исследование закономерностей массопереноса при электроэрозионном легировании / Думанчук М.Ю., Гапонова О.П. // Технологии ХХІ века: 22-я межд. конф. (12-17 сентября 2016г. г. Одесса ) . – С. 155-159
 15. Думанчук М.Ю. Технологическое проектирование при использовании принципов модульного построения технологических процессов в машиностроении / Думанчук М.Ю. // Технологии ХХІ века: 22-я межд. конф. (12-17 сентября 2016г. г. Одесса ) . – С. 178-182
 16. Ивченко А. В. Исследования требований нормативных документов к качеству тары и упаковки / Ивченко А. В., Вощенко М. О., Герасименко В.А., Тарельник Н. В. // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповідей XVІ МНТК (м. Суми, 26–29 жовтня 2016 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – С. 132–134.
 17. Івченко О. В. Вдосконалення методики вимірювання адгезійної складової середнього коефіцієнту тертя / Івченко О. В., Жигілій Д.О., Залога О.О. // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» (м. Луцьк, 6–7 жовтня 2016 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 39–41.
 18. Івченко О. В. Проблема гармонізації нормативних документів у сучасній вітчизняній системі стандартизації / Івченко О. В., Заїка І.Ю., Дорда В.О. // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» (м. Луцьк, 6–7 жовтня 2016 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 41–43.
 19. Івченко О. В. Процесний та системний підходи щодо послуг з перевезення пасажирів в міському сполученні / Івченко О. В., Красовська А.О., Перепека І.О. // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» (м. Луцьк, 6–7 жовтня 2016 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 43–45.
 20. Івченко О. В. Система техніко-економічних показників якості пасажирських перевезень / Івченко О. В., Артамонов Є.О., Волошко Т.П. // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» (м. Луцьк, 6–7 жовтня 2016 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 37–39.
 21. Івченко О. В. Термінологічна робота як невід’ємний елемент упорядкування та стандартизування науково-технічної термінології / Івченко О. В., Пасічник А.В., Заїка І. Ю., Дорда В. О. // Машинобудування України очима молодих: прогресивні  ідеї – наука – виробництво: тези доповідей XVІ МНТК (м. Суми, 26–29 жовтня 2016 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – С. 149–150.
 22. Коноплянченко Е.В. Применение теории временных цепей в интегрированной логистической поддержке автоматизи-рованного сборочного производства/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н.// Системи розробки та постановки продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17-20 травня 2016 року) / редкол.: О. Г. Гусак, К. О. Дядюра. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - С.68-69.
 23. Коноплянченко Е.В. Проблемы формализации этапа ремонта и модернизации сложной техники при внедрении  технологий информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н.// Материалы ХII Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке» (7-8 апреля 2016г.)- Харьков: ХНТУСХ. 2016. С.98
 24. Коноплянченко Е.В. Формализация поиска ресурсосберегающих технологий ремонта и модернизации сложных машин/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А., Яременко В.П.// Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2016.- С.38-40.
 25. Коноплянченко Є.В. Оптимізація часових резервів реінжинірингу складного промислового обладнання/ Коноплянченко Є.В., Колодненко В.М.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016р.). –  В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – С. 4
 26. Плавинська О.В /Плавинський В.І., Плавинська О.В. раціональне рішення мікронізаціїї насіння зернобобових культур. системи розробки та постановки продукції на виробництво. матеріали i міжнародної науково-практичної конференції. (м. суми, 17-20 травня 2016 року). сайт конференції: http://srpv.sumdu.edu.ua. суми, сумський державний університет, 2016
 27. Плавинська О.В Плавинський В.І. Визначення теплофізичних властивостей соєвих бобів/В.І.Плавинський,  О.В.Плавинська/Збірник  тез  доповідей XVІ Міжнародної  наукової  конференції  "Сучасні проблеми  землеробської механіки"  (17–18 жовтня 2016 року)  / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. –  с. 71
 28. Плавинська О.В., Плавинський В.І. Стан і тенденції розвитку автосервісних формувань. Технологии ХХІ века: 22-я межд. Конф.(12-17 сентября 2016г. г.Одесса).
 29. Плавинська О.В., Плавинський В.І.. Впровадження проблемного навчання – новий підхід до вивчення загальноінженерних дисциплін. Технологии ХХІ века: 22-я межд. Конф.(12-17 сентября 2016г. г.Одесса).
 30. Плавинський В.І., Плавинська О.В. До питання термічної обробки бобів сої. Технологии ХХІ века: 22-я межд. Конф.(12-17 сентября 2016г. г.Одесса).
 31. Руденко В.П.  Удосконалення системи технічного регулювання в аграрній сфері    //   I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17-20 травня 2016 року) / редкол.: О. Г. Гусак, К. О. Дядюра.  - Суми : Сумський державний університет, 2016. - С.294-296
 32. Руденко В.П., Наближення  нормативно-правової бази україни до европейського законодавства в енергетичній сфері . Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016 C.50-52
 33. Татьянченко Б.Я Кінематичні способи визначення траєкторій руху колісних ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ XVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17-18 жовтня 2016 року) присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка». – Суми, 2016. – № 22. – С. 98 - 100. Б.Я.Татьянченко, О.О.Соларьов
 34. Татьянченко Б.Я Програма дослідження криволінійного руху колісних машин // Збірник тез доповідей міжнародної конференції «ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ XVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17-18 жовтня 2016 року) присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка». – Суми, 2016. – № 22. – С. 97 - 98.Б.Я.Татьянченко, Ю.В.Сіренко.
 35. Татьянченко Б.Я. Вплив експлуатаційних параметрів МТА на ущільнення ґрунту при агрегатуванні / О.О. Соларьов, , Сіренко Ю.В.  // Збірник тез доповідей міжнародної конференції «Технології 21 століття». – Одеса, 2016. – № 22. – С. 38 - 39.
 36. Татьянченко Б.Я. Канонычне рывняння для рышення ынтегралыв руху / Б.Я.  Татьянченко, // Збірник тез доповідей міжнародної конференції «Технології 21 століття». – Одеса, 2016. – № 22. – С. 12 - 12.
 37. Шийко О. М. Вібруючий плуг/ О. М. Шийко // Матеріали 22-ї міжнародної наукової конференції «Технології XXI сторіччя» (12-17 вересня 2016 р.). – Суми, 2016.
 38. Шийко О. М. Дослідження коливань амортизованого шасі / О. М. Шийко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 - 21 квітня 2016 р.). - В 3 т./Т.ІІІ. - Суми, 2016. - 352 с.
 39. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Балабонов М.Ю. магістр, СНАУ Підвищення довговічності бурякозбиральних комбайнів “holmer” шляхом удосконалення технічного сервісу С.-150 Сборник тезисов по материалам 22й международной  научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)
 40. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Безпалий Б.В. магістр,  СНАУ Дослідження причин зносу і удосконалення технології відновлення насосів в умовах НГВУ “ОХТИРКА НАФТОГАЗ”С. – 151// Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)
 41. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Боровик Р.Г. магістр , СНАУ Дослідження зносостійкості деталей циліндро-поршневої групи енергетичних засобів в агропромисловому комплексі С.-147 Сборник тезисов по материалам  22й международной научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)
 42. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Журба Я.Г. магістр,  СНАУ  146 Дослідження зносостійкості газорозподільного механізму автотракторних двигунів С.-146 Сборник тезисов по материалам  22й международной  научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)
 43. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Козлов В.П. магістр, СНАУ Дослідження причин зносу та обгрунтування технології відновлення робочих органів культиваторів С.-148 Сборник тезисов по материалам  22й международной  научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)

    44. Яременко В.П., к.т.н., доцент, Павленко О.В. магістр,  СНАУ  Дослідження        працездатності та зносу деталей паливної апаратури автотракторних двигунів С.-149 Сборник тезисов по материалам  22й международной  научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016 г.)

 1

Tarel’nik V.B. Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 1/V.B.Tarel’nik, V.S.Martsinkovskii, V.I.Yurko//Compressors, Pumps, And Pipeline Fittings. Chemical and Petroleum Engineering.-September 2015,Volume 51, Issue 5, pp 328-333

 

 

Tarel’nik V.B. Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 2/V.B.Tarel’nik, V.S.Martsinkovskii, V.I.Yurko//Compressors, Pumps, And Pipeline Fittings. Chemical and Petroleum Engineering.-September 2015,Volume 51, Issue 5, pp 402-407

 

 2

Y. Bilyk,V. S. Martsinkovsky,O. Nosowa,V. Tarelnik,V. Yurko, Technical solution for improve the efficiency of the steam turbines//Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,Gdańsk (Poland). – 2015. – Vol.130. – P.31-55

 

 3

 

Тарельник В.Б. Новый способ оребрения труб теплообменных аппаратов компрессорных установок/Кирик Г.В., Жарков П.Е., Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №4(42). – 2015. – С.34-39.

 

 4

Tarelnyk V. Technological providing of fixed joints quality/ V.Tarelnyk, Ie. Konoplianchenko,V. Martsynkovskyi, B.Antoszewski, //Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №3(41). – 2015. – С.44-49.

 5

 

Tarelnyk V. The Fixed Joints Quality Improvements by Integrated Technologies of the Electroerosive Alloying/ V.Tarelnyk, B.Antoszewski, Ie. Konoplianchenko,V. Martsynkovskyi//Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa (Poland). – 2015. – Vol. 4 (88). –P.178-183

 6

 

Konoplyanchenko E. Saving disassembly at heavy-duty gasturbinecompressor reengineering/E. Konoplyanchenko, V. Kolodnenko, W. Atalawei// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4(1113). – С.104-109.

 

 7 Коноплянченко Е.В.   Повышение качества прессовых соединений/ Тарельник В.Б., Лебедь В.Т., Коноплянченко Е.В., Тарельник Н.В. // Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 159 – С.105-118.
8 Тарельник В.Б. Формирование приработочных покрытий бронзовых вкладышей подшипников скольжения/ Тарельник В.Б.,Антошевский Б., Марцинковский В.С., Карп П., Дзюба А.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 1 (39).- 2015.- С. 39-47
9 Тарельник В.Б. Новый способ формирования антифрикционного баббитового слоя подшипников скольжения/ Тарельник В.Б., Дзюба А.В.//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – 2015. – № 4.- С. 51-56
 10

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Антошевский Б., Коноплянченко Е.В., Белоус А.В.Цементация электроэрозионным легированием. Монография. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2015.- 233 с.

 

 1

Viacheslav Tarelnyk, Vasyl Martsynkovskyy, Aleksandr Dziuba, New Method of Friction Assemblies Reliability and Endurance Improvement// Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 388-396

 2

Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnik, Laser Texturing of Sliding Surfaces of Bearings and Pump Seals// Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 301-307

 3

Viacheslav Tarelnyk, Vasyl Martsynkovskyy Upgrading of Pump and Compressor Rotor Shafts Using Combined Technology of Electroerosive Alloying//Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 397-412

 4

Коноплянченко Е.В. Обеспечение надежности эксплуатации роторных машин совершенствованием технологии изготовления их подшипниковых узлов/ Коноплянченко Е.В., Яременко В.П., Тарельник Н.В.// Вісник ХНТУСГ. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 151 – С.213- 221.

 5  

Коноплянченко Е.В.Ресурсосберегающие технологии реинжиниринга средств транспорта специального назначения / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin, 2014. Vol. 16. No 3. 279-286

 6  

Тарельник В.Б. Ремонт шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием/Тарельник В.Б. Марцинковский В.С.//.Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 2 (36).- 2014.- С. 48-56.

 7  

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С. Повышение эффективности технологии изготовления подшипников скольжения высокоскоростных турбокомпрессорных агрегатов. Монография. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2014.- 246 с.

 8  

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Загорулько А.В. Безопасностьэксплуатации компресорного и насосного оборудования.Монография. Видавництво ООО «ПД Папирус», Сумы,   2014.- 274 с.

 9

Тарельник В.Б.,Марцинковський В.С.,Павлов О.Г., Іщенко А.О. Спосіб відновлення зношених поверхонь металевих деталей/ Патент України на винахід . №104664, В23Н 5/00, Опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

 10

Тарельник В.Б.,МарцинковськийВ.С., Дзюба О.В Спосіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя «вкладиш підшипника-шийка вала»/ Патент України на винахід . №105422, В23Н 5/00, Опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

 11

Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Дзюба О.В Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання / Патент України на винахід . №105965, В23Н 5/00,Опубл. 10.07.2014, Бюл.№ 13.

 12

Тарельник В.Б.,Марцинковский В.С., Дзюба А.В.Способ обработки вкладышей подшипников скольжения/ Патент Российской Федерации на изобретение № 2524467, С1,B23H 9100 Опубл. 27.07.2014, Бюл. № 21.

 13

Тарельник В.Б., Іщенко А.О., Павлов О.Г. Спосіб відновлення зношених поверхонь С23С 28/00 / Заявл. 14.08.2012; Опубл.25.02.2014,Бюл.№4.–4с.: іл.3

 14

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Споcіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя "Вкладиш підшипника-шийка вала" Пат. 105422. Україна. МПК (2014.01) F16С33/04 / Заявл. 05.10.2012; Опубл. 12.05.2014, Бюл. №9-11с.: іл. 10

 15

Тарельник В.Б., Ищенко А.А., Павлов А.Г. Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей Пат. 2524470. Россия.(51) МПК B23P 6/00 (2006.01), B23H 1/00 (2006/01), C23C 28/00 (2006.01) / Заявл. 20.08.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 7с.: іл.3

 16

Тарельник В.Б. Способ электроэрозионного легирования поверхностей стальних деталей Пат. 2524471. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), B23 H 9/00 (2006.01) / Заявл. 06.11.2012; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21-10с.: іл.4

 17

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання Пат. 105965. Україна. МПК (2014.01) F16 C 33/04 (2006.01), B23 H 1/00, B 23 H 5/00 / Заявл. 18.12.2012; Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 -7с.: іл.11

 18

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ обработки вкладышей подшипников скольжения Пат. 2524467. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), F16 C 33/04 (2006.01) / Заявл. 14.01.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 11с.: іл.11

 19

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ улучшения прирабатываемости пары трения «вкладыш подшипника – шейка вала» Пат. 2528070. Россия. . (51) МПК F16С 33/04 (2006.01), B23 H 1/00 (2006.01) / Заявл. 12.10.2012; Опубл. 10.09.2014 Бюл. №25-12с.: іл.10

 

1 Коноплянченко Е.В. Обеспечение качества реинжиниринга сложной техники внедрением ресурсосберегающих CALS-технологий в ремонтном производстве/ Коноплянченко Е.В., Герасименко В.А., Колодненко В.Н.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134 – С.80-86. 

1

Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., та ін. Спеціалізований технічний українсько-російсько-англійський термінологічний словник. - Суми: Видавництво «Макден», 2012.-248с. 

 2

 Konoplyanchenko E.V. Electroerosive alloying modes optimization at formation of a special microrelief on bronze sliding bearings friction surfaces/ Tarelnik V. B., Konoplyanchenko E.V., Martsynkovskiy V.S./ Monografie Studia Rozprawy M 29 SELECTED PROBLEMS OF MECHANICAL ENGINEERING AND MAINTENANCE. - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. 2012. – pp.98-103

 3

 Коноплянченко Е.В. Новый способ обработки внутренних поверхностей стальных или чугунных деталей/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., Марцинковский В.С.// TEROTECHNOLOGIA 2011 (TargiKielce, 29-30.09.2011). Materiały Konferencji Naukowo-Techniczniej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.-Kielce, 2012. – Р.176-181.

 4

 Коноплянченко Е.В. Повышение качества комбинированных электроэрозионных покрытий/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Марцинковский В.С., ЯременкоВ.П.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 121 – С.108-117.

 5

 Коноплянченко Е.В. Практические аспекты применения временных технологических цепей в ремонтных методах обеспечения надежности сложной техники/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н.,Герасименко В.А.// Вісник ХНТУСГ. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 128 – С.152- 156.

 6

 Konoplyanchenko E.V. Parametrical optimization of bronze sliding bearings tribosurfaces formation process/TarelnikV. B., Konoplyanchenko E. V., Martsynkovskiy V. S.// Ж. Вісник Сумського національного аграрного університету, Вип. 6(24), 2012.- С.21-26.

 7

 Коноплянченко Є.В. Технологічні методи забезпечення якості комбінованих електроерозійних покриттів/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., Марцинковский В.С.,ЯременкоВ.П.// Ж. Вісник Сумського національного аграрного університету, Вип. 6(24), 2012.- С.27-32.