Ukrainian English Russian Turkish

Кафедра технічного сервісу

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

 Історія кафедри Технічного сервісу починається з реформування кафедри Загально технічних дисциплін, яка існувала з дня заснування факультету. Після реформування кафедра отримала назву Надійності і ремонту машин, її очолив Левчій. Пізніше згідно наказу №229-к від 08.09.99р кафедра НіРМ перейменована в кафедру Експлуатації і ремонту машин. Завідувачем кафедри став д.т.н., проф. Захаров М.В. Ця кафедра проіснувала до 2005 року, коли наказом № 1285-вк від 15.07.2005р кафедра ЕіРМ реформована в кафедру Технічного сервісу.

 З 2006 р завідувачем кафедри став д.т.н, проф.Тарельник В'ячеслав Борисович.Кафедра створена в 2005 році шляхом реформування кафедри "Експлуатації і ремонту машин".Частка викладачів, що мають вчені ступені складає 80%. Кафедра здійснює керівництво навчальною, виробничою практикою, курсовими та дипломними проектами, а також магістерськими роботами. Студенти проходять практику в Чернігівській, Полтавській, Сумській областях, в фермерських господарствах Великобританії, Польщі, Німеччини, Австрії. На практиці студенти оволодівають питаннями будови і регулювань складної техніки, навиками ведення польових механізованих робіт на закордонних сільськогосподарських машинах, також вивчають методику ведення господарства інших країн яка використовується в господарствах нашої країни а також закордоном. Кафедра докладає всіх зусиль для підтримання високого професійного рівня викладачів. У цьому напрямку всі викладачі постійно проходять стажування в провідних вузах України та за кордоном.

 При кафедрі відкрита аспірантура по спеціальності 05.05.11 “Машини та засоби механізації”. Працює наукова школа.

 Назва наукової школи - «Забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей машин ресурсозберігаючими енергоефективними технологіями»

 Період та історія створення:

 Школа почала формуватися з 2001 року. Керівник наукової школиТарельник В’ячеслав Борисович. Розбудова школи зумовлена проблемою ресурсозбереження, яка на рубежі тисячоріч перетворилася в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та ощадливе використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та теплової енергії набувають винятково велике значення в сучасному суспільстві.

 Ця проблема в значній мірі актуальна для України, де неприпустимо низька ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні в 3-5 разів вище, ніж в економічно розвинених державах.

 Одним з основних напрямків енергозбереження, що у значній мірі може знизити залежність України від імпортованих енергоносіїв, може бути впровадження новітніх енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, створення більш ефективного устаткування та обладнання, та реінжиніринг існуючого.

 Основні напрямки наукової роботи школи:

 • Розробка теорії та практики створення нових високоефективних і конкурентоспроможних технологій формування необхідної якості поверхонь деталей машин.
 • Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей.
 • Управління якістю поверхневих шарів деталей, що забезпечують надійність та довговічність найважливіших елементів машин.
 • Ресурсозберігаючі технології виробництва і реновації енергетичного обладнання.
 • Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації промислового обладнання, та прогресивні технології його реінжинірингу.
 • Проектування, модернізація, підвищення динамічної стійкості, забезпечення стійкості роботи в перехідних режимах компресорного та насосного обладнання для хімічної, нафтохімічної, металургійної, газової і інших галузях промисловості.

 Наукові досягнення школи за останні 5 років:

 Всього наукових публікацій – 163 (монографій-8, навчальних посібників-5, статей-93, тез-57)

Тарельник Вячеслав Борисович, д.т.н., професор, зав. кафедрою

TarelnukНародився у 1952 р. в Вірменії. У 1986 р. закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти”, де здобув кваліфікацію інженера механіка.

У період з 1985р. по 2002р. працював у Всеукраїнському науково-дослідному інституті компресорних машин (ВНДІкомпресормаш) м. Суми. За цей час пройшов наступні етапи науково-виробничої діяльності: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, завідувач науково-дослідною лабораторією, завідувач науково-дослідним відділом, директор дочірнього науково-виробничого підприємства “ Нікмас - Ротор”.

З 1994 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - “Процеси й машини обробки тиском” і 05.03.01 - “Процеси механічної й фізико - технічної обробки, верстати й інструменти”. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1998 році.

З 2000 року за сумісництвом, а з 2002 на постійній роботі працює в Сумському національному аграрному університеті (СНАУ). У 2001 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - “Технологія машинобудування ”.

З 2003 р. доцент, а з 2005 професор кафедри експлуатації і ремонту машин, яка з 2006 р. отримала назву «Технічний сервіс».

В 2003 році присвоєно звання академіка Української технологічної академії (УТА). Рішенням Президії УТА від 28.10.2009р. присвоєно звання “Заслужений технолог вищої категорії ”.

З 2006 року по теперішній час працює професором, завідувачем кафедри технічного сервісу. Під його керівництвом захищені дві кандидатські дисертації. Має більш ніж 300 наукових праць, з них 6 монографії, 4 наукових посібника, два з яких з грифом МОН, а також 30 патентів на винахід.

Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 26 серпня 2010 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».

Коноплянченко Євген Владиславович к.т.н., доцент 

KonoplyanchenkoНародився 14.05.1971 р., м. Суми, кандидат технічних наук, доцент кафедри „Технічний сервіс” Сумського національного аграрного університету. Академік УТА (відділення „Сучасні технології машинобудування”) з 2008р.

В 1993 р. закінчив Сумський фізико-технологічний інститут за спеціальністю – «Технологія машинобудування».

В 2001 році захистив дисертацію на тему: «Підвищення надійності роботи складальних систем шляхом оптимізації часових технологічних ланцюгів».

В 2003 році, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента по кафедрі експлуатації і ремонту машин (Сумський НАУ).

В 2004 році рішенням Вищої атестаційної комісії України отримав ступінь Ph.D (Academic degree of Doctor of Philosophy).

В 2008 році обраний дійсним членом Української технологічної академії по відділенню «Сучасні технології машинобудування». Рішенням президії УТА присвоєно звання академік.

Виробнича і наукова діяльність стосуються, наукових основ створення та розробки ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації промислового обладнання, розробки методів і методик підвищення якості виробів загального машинобудування, а також розробки прогресивних технологій їх реінжинірингу. Є керівником кандидатських дисертацій та наукових тематик. Член організаційного комітету низки міжнародних наукових конференцій. Автор понад 220 наукових та навчально-методичних праць серед яких патенти на винахід монографії, та навчальні посібники з грифом МОН.

Татьянченко Борис Якович, к.т.н., доцент

TatyanchenkoНародився в 1935 році, українець. В 1959 році закінчив Харківський гірничий інститут по спеціальності “Гірниче машинобудування”. Чотири роки працював на Сумському машинобудівному заводі ім. Фрунзе, а з 1963 року – в Сумському філіалі Харківського політехнічного інституту (нині Сумський державний університет) на посадах асистента, старшого викладача, доцента. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію. З 2002 року працюю в Сумському аграрному національному університеті. З вересня 2011 року працював на посаді доцента кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.З вересня 2015 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технічного сервісу.

Читаю лекції з опору матеріалів та механіки матеріалів і конструкцій на будівельному і інженерно-технологічному факультетах. Працюю над удосконаленням курсу опору матеріалів і механіки матеріалів і конструкцій. Підготував модулі, тести, навчально-методичні комплекси і методичні вказівки з цих курсів.

Опублікував понад 50 статей в наукових журналах, маю 10 авторських свідоцтв на винаходи. Напрямок науково-дослідних робіт – “Розробка та дослідження технічних засобів в машинобудівній і хімічній промисловості”.

Кандидатська дисертація “Розробка і дослідження грануляторів сірки”, 1972 рік, Харківський політехнічний університет. Керівник – Холін Борис Георгійович.

Бондарев Сергій Григорович к.т.н., доцент  

BondarevНародився в 1962 році. в м. Суми. В 1979 р. закінчив Сумську середню школу. Працював в автоколоні автослюсарем, водієм. В 1980 р. вступив до Сумської філії ХПІ на машинобудівний факультет, спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Під час навчання, в інституті працював за сумісництвом по госпдоговірній тематиці верстатником. В 1985 р. закінчив названий інститут з присвоєнням кваліфікації «Інженер-механік».

За направленням інституту працював в м. Волгодонськ, Ростовської обл. на заводі «Атоммаш». Працював в цеху по виготовленню парогенераторів атомних реакторів майстром бригади слюсарів-складальників, начальником зміни. В 1988 р. переїхав в м. Суми. Працював в Сумській філії ХПІ по госпдоговірній тематиці старшим інженером, а з 1989 р. - молодшим науковим співробітником. В 1992 р. був зарахований до аспірантури при СумДУ, спеціальність 05.02.08. – технологія машинобудування, тема дисертаційної роботи "Розробка методів для підвищення безвідмовності складання шліцьових з'єднань", науковий керівник проф. Захаров М.В. До 1998 р. працював в СумДУ. З 2000 р. - асистент кафедри "Експлуатація і ремонт машин" Сумського НАУ. З 2005 р. - старший викладач кафедри технічного сервісу.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення надійності складання шліцьових з’єднань шляхом вибору раціональної системи позиціювання елементів», спеціальність 05.02.08. Технологія машинобудування, у Національному технічному університеті, Харківського політехнічного інституту м. Харків. Присуджено науковий ступінь «Кандидат технічних наук»

З 2006 року доцент кафедри технічного сервісу ІТФ У 2011 році присуджено вчене звання «Доцент». Винахідник, маю понад 15 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

 

Шийко Олександр Миколайович, к.т.н., доцент

ShiykoНародився в 1950 році. Закінчив Роменську середню школу №2 Сумської області. У 1968 році вступив до Харківського авіаційного інститут на факультет двигунобудування, який закінчив в 1975 році. Працював в СНВО ім. Фрунзе. З 1978 року на викладацьких посадах в Сумському державному університеті. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю „Динаміка та міцність машин” В СНАУ працює з 2000 року. З вересня 2011 року працював на посаді доцента кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.З вересня 2015 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технічного сервісу.

Викладає теоретичну механіку та чисельні методи розв’язання задач студентам денної та заочної форм навчання, а також опір матеріалів – студентам заочної форми навчання. Займається методичним забезпеченням названих дисциплін.

Займається розробкою методів розрахунку динаміки машин з підресорним колісним шасі.

Кандидатська дисертація „Розробка методів розрахунку та аналіз динамічних характеристик роторів відцентрових насосів” 1989 рік, Харківський політехнічний університет. Керівник – Марцинковський Володимир Альбинович.

 

Руденко Валентина Петрівна, к.т.н., доцент

RydenkoОмський транспортний інститут (ОМІНТ) – кваліфікація інженер-механік (1971 р.);

Московський автомобільно-дорожний інститут (МАДІ) – наукова ступінь кандидат технічних наук (1979 р.);

Харківський інститут механізації електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) кафедра „Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” – вчене звання доцент (1986 р.);

Сумський національний аграрний університет, кафедра „ЕіРМ” з 1982 року;

Сумський національний аграрний університет, кафедра технічного сервісу з 2005 р.

Навчально-методична робота

Основна навчальна дисципліна - „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”.

Основні навчально-методичні видання: 

„Допуски та посадки шпонкових і шліцьових з'єднань” – методичні вказівки для виконання курсової роботи (1986 р.) 

„Допуски та посадки підшипників кочення” – методичні вказівки для виконання курсової роботи (1986р.) 

„Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання” – методичні вказівки до самостійного опрацювання дисципліни і виконання курсової роботи (2000 р.) 

„Технічні вимірювання” – методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2002 р.)

Наукова робота

Основний напрямок роботи: „Дослідження факторів формування та забезпечення якості агропромислової продукції”.

Яременко Віктор Петрович, к.т.н., доцент  

JaremenkoНародився 22 лютого 1958 р в с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області.

В 1980 р. здобув вищу освіту в Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства зі спеціальності «Механізація сільського господарства», за кваліфікацією «Інженер-механік».
З 1980 р. працював в колгоспі «Комінтерн» Недригайлівського району, а з грудня 1981 р. по березень 1986 р. - на комсомольській роботі в Недригайлівському райкомі ЛКСМУ, Сумському обкомі комсомолу. 
До липня 1987 р. - помічник першого заступника голови виконкому Сумської обласної ради народних депутатів, облдержадміністрації. 
З грудня 1997 р. - проректор з адміністративно-господарської роботи Сумського державного аграрного університету.
З 1999 р. - проректор з фінансово-економічної діяльності Сумського ДАУ, а потім Сумського НАУ.

З червня 2001 р. - доцент кафедри технічного сервісу СНАУ.

В 2003 р. – захистив кандидатську дисертацію.

В 2008 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри «Технічний сервіс».

Напрямок наукової роботи - мінімізація собівартості автоматизованого складання виробів шляхом управління виробничою технологічністю.

Плавинська Олександра Володимирівна, ст.викладач

PlavunckaЗакінчила Українську сільськогосподарську академію,а нині Національний університет біоресурсів і природокористування, факультет механізації, відділення – інженерно-педагогічне, отримавши спеціальність інженера-викладача сільськогосподарських дисциплін. 

За направленням працювала у Сумській філії Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва на кафедрі „Трактори та сільськогосподарські машини” асистентом, вела практичні заняття з предмету „Сільськогосподарські машини”. 

З 1989 року працювала на кафедрі „Експлуатація і ремонт машин” старшим викладачем.

З 2004 року – старший викладач кафедри технічного сервісу.

Наукова робота

Напрямком наукової роботи є «Сучасні технології вивчення сільськогосподарських дисциплін відповідно до вимог Болонського процесу навчання».

Думанчук Михайло Юрійович, ст. викладач 

DymanchykНародився 11 квітня 1974 року в м. Суми. 

1991 р. – закінчив Путивльську середню школу №1. 

1991-1996 р.р. – навчання на денному відділенні Сумського державного університету по спеціальності "Технологія машинобудування" (отримав диплом з відзнакою). 

1995 р. – 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді по технології машинобудування (Східноукраїнський державний університет, м. Луганськ). 

1996-1999 р.р. – навчання в аспірантурі кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ. 

2000-2001 р.р. – інженер (за сумісництвом асистент) кафедри технології машинобудування Сумського державного університету. 

З 2001 року - навчальний майстер кафедри ЕіРМ та молодший науковий співробітник лабораторії автоматизації виробничих процесів Сумського національного аграрного університету. 

В теперішній час - старший викладач кафедри технічного сервісу.

Захаров Максим Миколайович, к.т.н. доцент кафедри технічного сервісу

Народився 18 квітня 1980 року в селещі Красна Яруга Белгородської  області.

В 1997 р. – закінчив з відзнакою Сумську загальноосвітню школу № 26 . 

В 2002 р.р. – закінчив з відзнакою Сумський національний аграрний університет за спеціальностю «Механізація сільського господарства».  Під час навчання двічі проходивиролбничу практику в Англії.

В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

В теперішній час – доцент кафедри технічного сервісу.

Наукова робота

Напрямком наукової роботи є підвищення ефективності складання при реінжиніринзі агрегатованих технологічних систем багатопозиційної обробки

 

Барабаш Оксана Григорівна, ст. викладач 

BarabashНародилась 7 лютого 1977 року в м. Суми. В 1998 році закінчила Сумський національний аграрний університет і отримала диплом інженера-будівельника по спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Після закінчення університету працювала інженером відділу автоматизації Сумського філіалу інституту землеустрою Української академії наук.

З 2009 року працювала в СНАУ інженером-електронником Центру інформаційних технологій. З 1 вересня 2010 року працювала на посади асистента кафедри фізики і прикладної механіки. З вересня 2011 року працювала на посаді старшого викладача кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики. З вересня 2015 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри технічного сервісу.Веде практичні заняття на будівельному факультеті з дисципліни “Будівельна механіка”.

 

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, аудиторія 316, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ

Телефон: (0542) 62-78-34

Кафедра проводить роботу у наступних напрямках:

Проводяться наукові дослідження по механіко-технологічним властивостям сільськогосподарських матеріалів з метою створення нових і вдосконалення існуючих робочих органів сільськогосподарських машин та дослідження робочих органів бурякозбиральних машин.

Кафедра здійснює керівництво виробничою практикою, курсовими та дипломними проектами, а також магістерськими роботами.

Студенти проходять практику в Чернігівській, Полтавській, Сумській областях, у фермерських господарствах Великобританії, Польщі, Німеччини, Австрії. На практиці оволодівають навичками роботи на закордонних сільськогосподарських машинах, також вивчають методику ведення господарства інших країн.

При кафедрі відкрита аспірантура по спеціальності 05.05.11 "Механізація сільськогосподарського виробництва", аспірантами та здобувачами є співробітники.

Виховну роботу з студентами у позаурочний час проводять куратори академічних груп з числа викладачів кафедри.

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

 1

 Тарельник В.Б. Ресурсосберегающие технологии нанесения упрочняющих и защитных покрытий поверхностей трения стальных деталей машин/Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Марцинковский В.С., Косенко П.В., Антошевский К.// // Вісник ХНТУСГ. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництв – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – Вип. 168 – С.109 -118.

 

 

 

Перелік статей викладачів кафедри у журналах, що входять до

 

наукометричної бази даних SCOPUS

 

 

Leshchinskii V. M., Tarel’nik V. B. Application of composite electroerosion coatings with subsequent surface plastic deformation //Chemical and petroleum engineering. – 1996. – Vol. 32. – Issue 3. – P. 300-301.

 Tarel’nik V. B. Hardening of compressor parts by electroerosion alloying and ionic nitriding //Chemical and Petroleum Engineering. – 1996. – Vol. 32. – Issue 2. – P. 179-181.

Tarel'nik V. V., Kuchmii A. N. Electroerosion hardening of metal-cutting tools for machining corrosion-resistant steels //Chemical and petroleum engineering. – 1997. – Vol. 33. – Issue 1. – P. 100-102.

 

   

Tarelnyk V. B. The development of the technology of upgrading surface layers of pulsed face seals operation in various media by method of electro-erosional alloying //Elektronnaya Obrabotka Materialov(Russia). – 2000. – Vol. 4. – P. 7-11.

   

Konoplyanchenko, E. Rational syntheses of technological processes of assembly [Тext] / E. Konoplyanchenko, N. Zakharov, O. Radchuk, V. Yaremenko // Technical Papers of ISA: Integrated Manufacturing Solutions Real-Time Manufacturing Strategies. – 2002. – Vol. 432. – P. 109–118.

   

Zharkov P. E., Tarel'nik V. B. Enhancement of centrifugal compressors life time by impellers electrical erosion alloying //Khim. Neftegazov. Mashinostr. – 2003. – №. 1. – P. 22-24.

   

Zharkov P. E., Tarel'nik V. B. Increasing the service life of centrifugal compressors by electroerosion alloying of impellers //Chemical and petroleum engineering. – 2003. – Vol. 39. – Issue 1. – С. 27-30.

   

Tarel'nik V. B., Martsinkovskij V. S. Strengthening and repair of rotor machine parts by electric erosion alloying //Химическоеинефтегазовоемашиностроение. – 2004. – Issue 6. – P. 47-49.

   

Tarel'nik V. B., Martsinkovskii V. S. Strengthening and Repair of Parts of Rotary Machines by Electroerosion Alloying //Chemical and Petroleum Engineering. – 2004. – Vol. 40. – Issue 5. – P. 371-375.

   

Martsinkovsky, V., Yurko, V., Tarelnik, V., & Filonenko, Y. (2012). Designing Radial Sliding Bearing Equipped with Hydrostatically Suspended Pads. Procedia Engineering39, 157-167.

   

Antoszewski B., Tarelnik V., Laser Texturing of Sliding Surfaces of Bearings and Pump Seals// Applied Mechanics and Materials. – Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 630. – P. 301-307

   

V. Martsinkovsky, V. Yurko Economic efficiency of synthesis-gas turbocompressor modernization// Procedia Engineering 39 (2012).- Published by Elsevier Ltd.- P. 339 – 365.

   

Tarelnyk V., Martsynkovskyy V., Dziuba A. New Method of Friction Assemblies Reliability and Endurance Improvement //Applied Mechanics and Materials. – Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 630. – P. 388-396.

   

Tarelnyk V., Martsynkovskyy V. Upgrading of pump and compressor rotor shafts using combined technology of electroerosive alloying //Applied Mechanics and Materials. – Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 630. – P. 397-412.

   

Tarel’nik V. B., Martsinkovskii V. S., Yurko V. I. Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 1 //Chemical and Petroleum Engineering. – 2015. – Vol. 51. – Issue 5-6. – P. 402-407

   

Публікації викладачів кафедри за останні 3 роки у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, а також англомовні тези доповідей на міжнародних конференціях в журналах, що входять до наукометричних баз даних

   Тарельник В.Б. Новый способ улучшения прирабатываемости пары трения «вкладыш подшипника-шейка вала» /Тарельник В.Б. ,Марцинковский В.С., Дзюба А.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 1 (31).- 2013.- С. 49-53
   Тарельник В.Б. Ремонт шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием/Тарельник В.Б. Марцинковский В.С.//.Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 2 (36).- 2014.- С. 48-56.           
   Тарельник В.Б. Формирование приработочных покрытий бронзовых вкладышей подшипников скольжения/ Тарельник В.Б.,Антошевский Б., Марцинковский В.С., Карп П., Дзюба А.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 1 (39).- 2015.- С. 39-47.
   Тарельник В.Б. Новый способ формирования антифрикционного баббитового слоя подшипников скольжения/ Тарельник В.Б., Дзюба А.В.//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – 2015. – № 4.- С. 51-56     
   Tarelnyk V. The Fixed Joints Quality Improvements by Integrated Technologies of the Electroerosive Alloying/V. Tarelnyk, B.Antoszewski, Ie. Konoplianchenko,V. Martsynkovskyi// Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa (Poland). – 2015. – Vol. 4 (88). –P.178-183
   

Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за останні 3 роки українською або російською мовами

  Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Антошевский Б. Современные методы формирования поверхностей трения деталей машин. Видавництво “МакДен” Суми, 2013.- 280 с.
  Тарельник В.Б., Марцинковский В.С.Повышение эффективности технологии изготовления подшипников скольжения высокоскоростных турбокомпрессорных агрегатов. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2014.- 246 с.
  Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Загорулько А.В. Безопасностьэксплуатации компресорного и насосного оборудования. Видавництво ООО «ПД Папирус», Сумы,   2014.- 274 с.
  Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Антошевский Б., Коноплянченко Е.В., Белоус А.В.Цементация электроэрозионным легированием. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2015.- 233 с.
 

Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

 

  Viacheslav B. Tarelnyk, Vasyl S. Martsynkovskiy, Ievgen V. KonoplianchenkoElectroerosive alloying modes optimization at formation of a special microrelief on bronze sliding bearings friction surfaces Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Monography, edited by Norbert Radek.- Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. - Kielce, 2012. – 188p. (P.98-103)
 

Держбюджетна та госпдоговірна тематика кафедри за останні 5 років:

 

Коноплянченко Є.В. ДБТ 0110U003140 «Розробка ресурсозберігаючих технологій реінжинірингу об’єктів машинобудування»

 

Тарельник В.Б. ГДТ №11-05 «Розробка технології підвищення надійності та довговічності відповідальних деталей компресорного та насосного обладнання»

 

Тарельник В.Б. ГДТ №31-06 «Розробка технології підвищення експлуатаційних характеристик гнучких елементів пружних муфт насосного та компресорного обладнання»

 

Тарельник В.Б. ГДТ №32-06 «Дослідження фізико-механічних властивостей поверхневих шарів деталей насосного та компресорного обладнання сформованих методом електроерозійної цементації»

 

 

Тарельник В.Б. ГДТ №33-06 «Розробка технології нанесення товстостінних антифрикційних покрить на робочі поверхні методом електроерозійного легування (ЕЕЛ)»

 

   Тарельник В.Б ГДТ №21-07 «Промислове впровадження технології нанесення товстошарових антифрикційних покрить методом електроерозійного легування (ЕЕЛ) на вкладиші підшипників»
  Тарельник В.Б  ГДТ №23-07. Підвищення ефективності виготовлення підшипників ковзання шляхом синтезу раціональної виробничої структури
  Тарельник В.Б  ГДТ №12-08 «Розробка технології ремонту крупно габаритних чавунних деталей на прикладі діафрагми компресора РСL
   Тарельник В.Б ГДТ № 07-09. Розробка технологій: «Зміцнення та ремонт деталей типу «вали», та «Компенсації погрішностей при виготовлені підшипників ковзання»
   Тарельник В.Б ГДТ № 09-09. Аналіз конструкцій та технологічних особливостей газових торцевих ущільнень
  Тарельник В.Б  ГДТ № 09-09. «Розробка технології формування захисних покрить валів комбінованими методами»
  Тарельник В.Б ГДТ № 06-10. «Розробка технології формування захисних покрить валів комбінованими методами»
  Тарельник В.Б ГДТ № 15-11. Розробка технологічних інструкцій проведення ремонтних робіт підшипникових вузлів роторних машин з використанням комбінованих технологій електроерозійного легування (ЕЕЛ) при поточних і аварійних зупинках устаткування. Навчання операторів ЕЕЛ.
  Коноплянченко Є.В. Договір підряду №13-п до ТЗ ГДТ №09/11-Л. «Розробка нових технологій підвищення якості продукції з подальшим авторським наглядом за застосуванням розроблених технологій в виробництві»
 

Тарельник В.Б ГДТ № 9/8. « Розробка технології формування товстошарових (до 0,3 мм) антифрикційних покрить елементів підшипників ковзання»

  Коноплянченко Є.В. ГДТ №12/6. Розробка ресурсозберігаючих технологій реінжинірингу енергетичного устаткування
  Тарельник В.БГДТ 12/9/1. Дослідження фізико-механічних властивостей антифрикційних покрить, сформованих методом електроерозійного легування
  Тарельник В.Б ГДТ 1/10/2. Розробка технології формування товстошарових (0,5-1,0 мм) антифрикційних покрить елементів підшипників ковзання
  Коноплянченко Є.В. ГДТ №21-9. Підвищення якості ремонту газотурбінних установок спрямованим вибором ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій механоскладального виробництва
 

Патенти :

 

Загальна кількість понад 250 патентів, основні за останні 5 років:

 

Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Братущак М.П. Спосіб цементації сталевих деталей електроерозійним легуванням/ Патент України на винахід . №101715, В23Н 9/00, Опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

 

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Братущак М.П.Способ изготовления неподвижного соединения типа вал-ступица стальных деталей (варианты)/ Патент Российской Федерации на изобретение № 2501986, С2,B23H 9/00 Опубл. 20.12.2013, Бюл. № 35.

   

Тарельник В.Б.,Марцинковський В.С.,Павлов О.Г., Іщенко А.О. Спосіб відновлення зношених поверхонь металевих деталей/ Патент України на винахід . №104664, В23Н 5/00, Опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

   

Тарельник В.Б.,МарцинковськийВ.С., Дзюба О.В Спосіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя «вкладиш підшипника-шийка вала»/ Патент України на винахід . №105422, В23Н 5/00, Опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

   

Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Дзюба О.В Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання / Патент України на винахід . №105965, В23Н 5/00,Опубл. 10.07.2014, Бюл.№ 13.

   

Тарельник В.Б.,Марцинковский В.С., Дзюба А.В.Способ обработки вкладышей подшипников скольжения/ Патент Российской Федерации на изобретение № 2524467, С1,B23H 9100 Опубл. 27.07.2014, Бюл. № 21.

   

Тарельник В.Б. Спосіб обробки сполучних поверхонь деталей (варіанти) Пат.66105. Україна.МКИ B23H5/00/B23H9/00 / Заявл.25.07.2003;Опубл.10.04.2008, Бюл. № 7. – 4 с.: ил.

   

Тарельник В.Б., Белоус А.В. Спосіб цементації сталевих деталей електроерозійним легуванням Пат. 82948. Україна. МКИ С23С 8/00 / Заявл. 13.09.2006; Опубл.26.05.2008, Бюл. №10.–4с.: іл.

   

Тарельник В.Б., Олійник І.О., Коноплянченко Є.В. Спосіб обробки сполучних поверхонь деталей Пат. 91927. Україна. МКИ F16С 17/04 / Заявл. 10.02.2009; Опубл.10.09.2010,Бюл.№17.–5с.: іл.

   

Тарельник В.Б., Тарельник Н.В. Спосіб складання підшиника ковзання Пат. КМ №52651 Україна. МПК(2009) F16С 9/00, F16С 33/04 / Заявл. 07.12.2009; Опубл.10.09.2010,Бюл.№17.–5с.: іл.

   

Тарельник В.Б. Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання Пат. 92814. Україна. МПК F16С 33/04/ B23H 1/00/ В23Н 5/00 / Заявл. 29.01.2009; Опубл.10.12.2010, Бюл.№23.–3с.: ил.

 

Тарельник В.Б. Братущак М.П. Спосіб формування пакетів гнучких елементів пружних муфт Пат. 92832. Україна. МПК F16D 3/50 C10M 103/00 / Заявл. 15.04.2009; Опубл.10.12.2010, Бюл.№23.–5с.: ил.

 

Тарельник В.Б., Тарельник Н.В. Спосіб складання підшиника ковзання Пат. №95009 Україна. МПК(2011) F16С 9/00, F16С 33/04 (2006.01) / Заявл. 07.12.2009; Опубл.25.06.2011,Бюл.№12.–5с.: іл.

 

Братущак М.П., Тарельник В.Б.Стенд для випробування на фретинг-корзію пакетних конструкцій пружних муфт Пат.КМ №599433 Україна. МПК G01N 3/56(2006.01) / Заявл.22.10.2010; Опубл.10.06.2011,Бюл.№11: іл 1.

 

Братущак М.П., Тарельник В.Б. Реверсивный подшипник скольжения (варианты) Пат. 2337257. Россия. МПК F16С 17/03 / F16С 32/06 / Заявл. 05.10.2006; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 4. – 7 с.: ил.

 

Тарельник В.Б., Белоус А.В. Способ цементации стальных деталей электроэрозионным легированием Пат. 2337796. Россия. МПК В23Н 9/00 / Заявл. 05.10.2006; Опубл.10.11.2008, Бюл.№11–7с.: ил.

 

Тарельник В.Б. Коноплянченко Е.В. Олейник И.А. Способ обработки сопрягаемых поверхностей стальных и/или чугунных деталей Пат. 2410212. Россия. МПК В23Н 9/00 (2006.01) / Заявл. 24.02.2009; Опубл. 27.08.2010, Бюл. № 3. – 7с.: ил.4

 

Тарельник В.Б. Способ обработки вкладышей подшипников скольжения Пат. 2404378. Россия. МПК F16С 33/04/B23H9/00/C23C26/00 / Заявл. 24.02.2009; Опубл. 20.11.2010, Бюл. № 32. – 5с.: ил.2

 

Тарельник В.Б. Тарельник Н.В. Способ сборки подшипника скольжения Решение №2422690 Россия. МПК F16С 17/02 / F16С / Заявл. 14.12.2009. Опубл. 27.06.2011, Бюл. №18. – 7с.: ил.4

 

Тарельник В.Б., Братущак М.П. Спосіб цементації сталевих деталей електроерозійним легуванням Пат.66993. Україна. МПК В23Н 9/00 / Заявл. 13.07.2011;Опубл.25.01.2012,Бюл.№2.–6с.: іл.

 

Тарельник В.Б., Братущак М.П. Спосіб гасіння радіальних коливань вала, що обертається, за допомогою вставних деталей на гідростатичному підвісі опорного (радіального) підшипника ковзання Пат. КМ №68186 Україна. МПК F16С 32/00, F16С 32/06 Заявл. 25.07.2011; Опубл.26.03.2012, Бюл.№6.–7с.: іл.

 

Тарельник В.Б., Братущак М.П. Спосіб гасіння осьових коливань ротора, що обертається, за допомогою вставних деталей на гідростатичному підвісі упорного підшипника ковзання Пат. КМ №68187 Україна. МПК F16С 32/00, F16С 32/06 / Заявл. 25.07.2011; Опубл.26.03.2012, Бюл.№6.–7с.: іл.

 

Тарельник В.Б., Іллін М.В. Стенд для дослідження фретингового зношування шпонкових з’єднань Пат.КМ №70290 Україна. МПК G01N 3/56(2006.01) / Заявл.18.10.2011; Опубл.11.06.2012,Бюл.№11: іл 1.

 

Тарельник В.Б. Спосіб зміцнення поверхонь сталевих деталей, підданих термічній обробці Пат. КМ №73555 Україна. МПК В23Н 5/00 С23С8/36 С23С 28/00 / Заявл. 29.03.2012; Опубл.25.09.2012,Бюл.№18.–4с.: іл.

 

Тарельник В.Б., Братущак М.П. Спосіб цементації сталевих деталей електроерозійним легуванням Пат. №101715 Україна МПК В23Н 9/00 (2013.01) / Заявл.13.07.2011; Опубл.25.04.2013,Бюл.№8–7.: іл.

 

Братущак М.П., Тарельник В.Б. Спосіб виготовлення нерухомого з’єднання типу вал-маточина сталевих деталей Пат. №103098 Україна МПК (2013.01) В23Н 9/00; В23Н 5/00; F16B 4/00; F16B 17/00; C23C10/00 / Заявл.30.01.2012; Опубл.10.09.2013,Бюл.№17.: іл.12

 

Тарельник В.Б. Спосіб зміцнення поверхонь сталевих деталей підданих термічній обробці (варіанти) Пат. №103701Україна. МПК (2013.01) В23Н 5/00 С23С8/36 С23С 28/00 / Заявл. 29.03.2012; Опубл.11.11.2013, Бюл.№21.–4с.: іл.3

 

Тарельник В.Б., Братущак М.П. Способ изготовления неподвижного соединения типа вал-ступица стальных деталей (варианты) Пат. 2501986. Россия. МПК F16B 4/00, B23H 9/00 / Заявл. 06.02.2012; Опубл.20.12.2013, Бюл. № 35. –16 с.: ил.8

 

Тарельник В.Б., Іщенко А.О., Павлов О.Г. Спосіб відновлення зношених поверхонь С23С 28/00 / Заявл. 14.08.2012; Опубл.25.02.2014,Бюл.№4.–4с.: іл.3

 

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Споcіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя "Вкладиш підшипника-шийка вала" Пат. 105422. Україна. МПК (2014.01) F16С33/04 / Заявл. 05.10.2012; Опубл. 12.05.2014, Бюл. №9-11с.: іл. 10

 

Тарельник В.Б., Ищенко А.А., Павлов А.Г. Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей Пат. 2524470. Россия.(51) МПК B23P 6/00 (2006.01), B23H 1/00 (2006/01), C23C 28/00 (2006.01) / Заявл. 20.08.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 7с.: іл.3

 

Тарельник В.Б. Способ электроэрозионного легирования поверхностей стальних деталей Пат. 2524471. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), B23 H 9/00 (2006.01) / Заявл. 06.11.2012; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21-10с.: іл.4

 

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання Пат. 105965. Україна. МПК (2014.01) F16 C 33/04 (2006.01), B23 H 1/00, B 23 H 5/00 / Заявл. 18.12.2012; Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 -7с.: іл.11

 

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ обработки вкладышей подшипников скольжения Пат. 2524467. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), F16 C 33/04 (2006.01) / Заявл. 14.01.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 11с.: іл.11

 

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ улучшения прирабатываемости пары трения «вкладыш подшипника – шейка вала» Пат. 2528070. Россия. . (51) МПК F16С 33/04 (2006.01), B23 H 1/00 (2006.01) / Заявл. 12.10.2012; Опубл. 10.09.2014 Бюл. №25-12с.: іл.10

 1

Tarel’nik V.B. Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 1/V.B.Tarel’nik, V.S.Martsinkovskii, V.I.Yurko//Compressors, Pumps, And Pipeline Fittings. Chemical and Petroleum Engineering.-September 2015,Volume 51, Issue 5, pp 328-333

 

 

Tarel’nik V.B. Improvement of Compressor Seal Assembly Elements. Part 2/V.B.Tarel’nik, V.S.Martsinkovskii, V.I.Yurko//Compressors, Pumps, And Pipeline Fittings. Chemical and Petroleum Engineering.-September 2015,Volume 51, Issue 5, pp 402-407

 

 2

Y. Bilyk,V. S. Martsinkovsky,O. Nosowa,V. Tarelnik,V. Yurko, Technical solution for improve the efficiency of the steam turbines//Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,Gdańsk (Poland). – 2015. – Vol.130. – P.31-55

 

 3

 

Тарельник В.Б. Новый способ оребрения труб теплообменных аппаратов компрессорных установок/Кирик Г.В., Жарков П.Е., Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №4(42). – 2015. – С.34-39.

 

 4

Tarelnyk V. Technological providing of fixed joints quality/ V.Tarelnyk, Ie. Konoplianchenko,V. Martsynkovskyi, B.Antoszewski, //Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №3(41). – 2015. – С.44-49.

 5

 

Tarelnyk V. The Fixed Joints Quality Improvements by Integrated Technologies of the Electroerosive Alloying/ V.Tarelnyk, B.Antoszewski, Ie. Konoplianchenko,V. Martsynkovskyi//Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa (Poland). – 2015. – Vol. 4 (88). –P.178-183

 6

 

Konoplyanchenko E. Saving disassembly at heavy-duty gasturbinecompressor reengineering/E. Konoplyanchenko, V. Kolodnenko, W. Atalawei// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4(1113). – С.104-109.

 

 7 Коноплянченко Е.В.   Повышение качества прессовых соединений/ Тарельник В.Б., Лебедь В.Т., Коноплянченко Е.В., Тарельник Н.В. // Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 159 – С.105-118.
8 Тарельник В.Б. Формирование приработочных покрытий бронзовых вкладышей подшипников скольжения/ Тарельник В.Б.,Антошевский Б., Марцинковский В.С., Карп П., Дзюба А.В.//Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 1 (39).- 2015.- С. 39-47
9 Тарельник В.Б. Новый способ формирования антифрикционного баббитового слоя подшипников скольжения/ Тарельник В.Б., Дзюба А.В.//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – 2015. – № 4.- С. 51-56
 10

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Антошевский Б., Коноплянченко Е.В., Белоус А.В.Цементация электроэрозионным легированием. Монография. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2015.- 233 с.

 

 1

Viacheslav Tarelnyk, Vasyl Martsynkovskyy, Aleksandr Dziuba, New Method of Friction Assemblies Reliability and Endurance Improvement// Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 388-396

 2

Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnik, Laser Texturing of Sliding Surfaces of Bearings and Pump Seals// Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 301-307

 3

Viacheslav Tarelnyk, Vasyl Martsynkovskyy Upgrading of Pump and Compressor Rotor Shafts Using Combined Technology of Electroerosive Alloying//Applied Mechanics and Materials Vol. 630 (2014). – Trans Tech Publications, Switzerland. – P. 397-412

 4

Коноплянченко Е.В. Обеспечение надежности эксплуатации роторных машин совершенствованием технологии изготовления их подшипниковых узлов/ Коноплянченко Е.В., Яременко В.П., Тарельник Н.В.// Вісник ХНТУСГ. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 151 – С.213- 221.

 5  

Коноплянченко Е.В.Ресурсосберегающие технологии реинжиниринга средств транспорта специального назначения / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin, 2014. Vol. 16. No 3. 279-286

 6  

Тарельник В.Б. Ремонт шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием/Тарельник В.Б. Марцинковский В.С.//.Компрессорное и энергетическое машиностроение. - № 2 (36).- 2014.- С. 48-56.

 7  

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С. Повышение эффективности технологии изготовления подшипников скольжения высокоскоростных турбокомпрессорных агрегатов. Монография. Видавництво “Університецька книга” Суми, 2014.- 246 с.

 8  

Тарельник В.Б., Марцинковский В.С., Загорулько А.В. Безопасностьэксплуатации компресорного и насосного оборудования.Монография. Видавництво ООО «ПД Папирус», Сумы,   2014.- 274 с.

 9

Тарельник В.Б.,Марцинковський В.С.,Павлов О.Г., Іщенко А.О. Спосіб відновлення зношених поверхонь металевих деталей/ Патент України на винахід . №104664, В23Н 5/00, Опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

 10

Тарельник В.Б.,МарцинковськийВ.С., Дзюба О.В Спосіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя «вкладиш підшипника-шийка вала»/ Патент України на винахід . №105422, В23Н 5/00, Опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

 11

Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Дзюба О.В Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання / Патент України на винахід . №105965, В23Н 5/00,Опубл. 10.07.2014, Бюл.№ 13.

 12

Тарельник В.Б.,Марцинковский В.С., Дзюба А.В.Способ обработки вкладышей подшипников скольжения/ Патент Российской Федерации на изобретение № 2524467, С1,B23H 9100 Опубл. 27.07.2014, Бюл. № 21.

 13

Тарельник В.Б., Іщенко А.О., Павлов О.Г. Спосіб відновлення зношених поверхонь С23С 28/00 / Заявл. 14.08.2012; Опубл.25.02.2014,Бюл.№4.–4с.: іл.3

 14

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Споcіб поліпшення припрацьовуваності пари тертя "Вкладиш підшипника-шийка вала" Пат. 105422. Україна. МПК (2014.01) F16С33/04 / Заявл. 05.10.2012; Опубл. 12.05.2014, Бюл. №9-11с.: іл. 10

 15

Тарельник В.Б., Ищенко А.А., Павлов А.Г. Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей Пат. 2524470. Россия.(51) МПК B23P 6/00 (2006.01), B23H 1/00 (2006/01), C23C 28/00 (2006.01) / Заявл. 20.08.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 7с.: іл.3

 16

Тарельник В.Б. Способ электроэрозионного легирования поверхностей стальних деталей Пат. 2524471. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), B23 H 9/00 (2006.01) / Заявл. 06.11.2012; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21-10с.: іл.4

 17

Тарельник В.Б., Дзюба О.В. Спосіб обробки вкладишів підшипників ковзання Пат. 105965. Україна. МПК (2014.01) F16 C 33/04 (2006.01), B23 H 1/00, B 23 H 5/00 / Заявл. 18.12.2012; Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 -7с.: іл.11

 18

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ обработки вкладышей подшипников скольжения Пат. 2524467. Россия. (51) МПК B23 H 1/00 (2006.01), F16 C 33/04 (2006.01) / Заявл. 14.01.2013; Опубл. 27.07.2014, Бюл. №21- 11с.: іл.11

 19

Тарельник В.Б., Дзюба А.В. Способ улучшения прирабатываемости пары трения «вкладыш подшипника – шейка вала» Пат. 2528070. Россия. . (51) МПК F16С 33/04 (2006.01), B23 H 1/00 (2006.01) / Заявл. 12.10.2012; Опубл. 10.09.2014 Бюл. №25-12с.: іл.10

 

1 Коноплянченко Е.В. Обеспечение качества реинжиниринга сложной техники внедрением ресурсосберегающих CALS-технологий в ремонтном производстве/ Коноплянченко Е.В., Герасименко В.А., Колодненко В.Н.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134 – С.80-86. 

1

Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., та ін. Спеціалізований технічний українсько-російсько-англійський термінологічний словник. - Суми: Видавництво «Макден», 2012.-248с. 

 2

 Konoplyanchenko E.V. Electroerosive alloying modes optimization at formation of a special microrelief on bronze sliding bearings friction surfaces/ Tarelnik V. B., Konoplyanchenko E.V., Martsynkovskiy V.S./ Monografie Studia Rozprawy M 29 SELECTED PROBLEMS OF MECHANICAL ENGINEERING AND MAINTENANCE. - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. 2012. – pp.98-103

 3

 Коноплянченко Е.В. Новый способ обработки внутренних поверхностей стальных или чугунных деталей/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., Марцинковский В.С.// TEROTECHNOLOGIA 2011 (TargiKielce, 29-30.09.2011). Materiały Konferencji Naukowo-Techniczniej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.-Kielce, 2012. – Р.176-181.

 4

 Коноплянченко Е.В. Повышение качества комбинированных электроэрозионных покрытий/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Марцинковский В.С., ЯременкоВ.П.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 121 – С.108-117.

 5

 Коноплянченко Е.В. Практические аспекты применения временных технологических цепей в ремонтных методах обеспечения надежности сложной техники/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н.,Герасименко В.А.// Вісник ХНТУСГ. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 128 – С.152- 156.

 6

 Konoplyanchenko E.V. Parametrical optimization of bronze sliding bearings tribosurfaces formation process/TarelnikV. B., Konoplyanchenko E. V., Martsynkovskiy V. S.// Ж. Вісник Сумського національного аграрного університету, Вип. 6(24), 2012.- С.21-26.

 7

 Коноплянченко Є.В. Технологічні методи забезпечення якості комбінованих електроерозійних покриттів/ Тарельник В.Б., Коноплянченко Є.В., Марцинковский В.С.,ЯременкоВ.П.// Ж. Вісник Сумського національного аграрного університету, Вип. 6(24), 2012.- С.27-32.

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20