ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Загальна інформація

IMG 0021Кафедра "Тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій" створена в 1986 році шляхом реформування кафедри "Трактори і автомобілі" та кафедри "Сільськогосподарські машини та МTФ".

Забезпечує підготовку інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва.

На кафедрі існує підрозділ "Навчальний парк", де згідно з ліцензією студенти оволодівають масовими професіями:

- водія категорії "В";

- тракториста-машиніста категорії “А”.

Проводяться наукові дослідження по механіко-технологічним властивостям сільськогосподарських матеріалів з метою створення нових і вдосконалення існуючих робочих органів сільськогосподарських машин та дослідження робочих органів бурякозбиральних машин.

Кафедра здійснює керівництво виробничою практикою, курсовими та дипломними проектами, а також магістерськими роботами.

Студенти проходять практику в Чернігівській, Полтавській, Сумській областях, у фермерських господарствах Великобританії, Польщі, Німеччини, Австрії. На практиці оволодівають навичками роботи на закордонних сільськогосподарських машинах, також вивчають методику ведення господарства інших країн.

При кафедрі відкрита аспірантура по спеціальності 05.05.11 "Механізація сільськогосподарського виробництва", аспірантами та здобувачами є співробітники.

Виховну роботу з студентами у позаурочний час проводять куратори академічних груп з числа викладачів кафедри.

Випускники працюють в агропромисловому комплексі Сумщини, науково-дослідних організаціях, автомобільно-транспортних організаціях, промислових підприємствах, системі Внутрішніх Справ, і в інших органах народного господарювання та в органах виконавчої і законодавчої влади.

Зубко Владислав Миколайович, к. т. н., доцент завідувач кафедри

ZybkoНародився 18 квітня 1983 р. в м. Суми. Після закінчення школи вступив до Сумського державного аграрного університету на факультет механізації с.-г., який закінчив з відзнакою у 2005 році.

З 2005 по 2008 рр. – аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2008 р. і по цей час працює в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі «Трактори та сільськогосподарські машини».

Основна дисципліна: Машини та обладнання АПК.

Наукова робота: Підвищення ефективності використання комплексів машин.

Готовий для співробітництва за напрямком: Обґрунтування комплексів машин для вирощування та збирання с.-г. культур.

 

Довжик Михайло Якович, к. т. н. доцент

DovgukНародився 22 лютого 1955 року в м. Комарно Львівської області.

В 1972 році закінчив Комарнівську середню школу, Львівської області.

У 1977 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, факультет механізації сільського господарства. Отримав кваліфікацію інженера-механіка.

У 1984 році закінчив аспірантуру при Українській сільськогосподарській академії.

В 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.20.01 "Механізація сільськогосподарського виробництва".

З 1977 року - старший лаборант Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту.

З 1978 року - асистент Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту.

З 1984 року – старший викладач Сумського сільськогосподарського інституту.

З 1986 року - завідуючий кафедрою "Трактори та сільськогосподарські машини" Сумського сільськогосподарського інституту.

З 2005 року - декан інженерно-технологічного факультету.

Гецович Євгеній Мойсейович, д. т. н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України

Goc 3Народився в м.Харків. В 1971 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Авіаційні двигуни», здобувши кваліфікацію інженера-механіка.

З 1971р. по 1988р. працював на посадах інженера-конструктора, старшого інженера та старшого наукового співробітника у науково-дослідних, проектно-конструкторських та навчальних закладах.

З 1988р. по 2002р. працював на керівних посадах у комерційних структурах.

З 2002р. працював професором Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а з 2007р. завідувачем кафедри «Транспортних систем» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У 1980р. захистив кандидатську, а у 2001р. докторську дисертації. У 2005р. рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєне вчене звання професора кафедри автомобіле- і тракторобудування.

З 2011р. обраний член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Загальний стаж роботи в наукових та виробничих закладах – 44 роки.

Маю більше 120 наукових публікацій, 139 – патентів на винаходи та авторських свідоцтв, монографії, навчальні посібники.

Руденко Віктор Аркадійович к. т. н., доцент

Rudenko1959-1962 – навчався в Атбасарському технікумі механізації та електрифікації сільського господарства. Диплом техніка-механіка з відзнакою.

1962-1963 – навчання в Целіноградському сільськогосподарському інституті.

1963-1966 – служба в лавах збройних сил Радянського Союзу.

1966-1970 – продовження навчання в Целіноградському інженерно-будівельному інституті. Диплом інженера-механіка автомобільного транспорту з відзнакою.

1970-1974 – асистент, старший викладач кафедри “Експлуатація автомобільного транспорту” Целіноградського інженерно-будівельного інституту.

1974-1977 – навчання в аспірантурі при Московському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю автомобільні дороги та автомобільний транспорт.

1979 – успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.10 в Московському автомобільно-дорожньому інституті на тему „Исследование и разработка метода диагностирования тормозных систем автомобилей с гидравлическим приводом встроенными средствами”.

1977-1982 - старший викладач, доцент кафедри “Експлуатація автомобільного транспорту” Целіноградського інженерно-будівельного інституту.

З 1982 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі Трактори та сільськогосподарські машини на посаді доцента.

Автор більше 90 науково-методичних праць.

Основні дисципліни: трактори та автомобілі, теорія тракторів та автомобілів.

Педагогічна діяльність пов’язана з навчанням та підготовкою бакалаврів та магістрів за спеціальністю “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”.

Наукова робота: протягом останніх років дослідження спрямовані на вирішення завдань щодо визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів роботи подрібнювачів сільськогосподарської продукції. Готовий до співробітництва із зазначеної проблематики.

Соларьов Олександр, к.т.н., старший викладач

sTiWUdAxHTEНародився 16 лютого 1989 року, у родині викладачів. Мати - викладач біології, психолог, батько - фізик-математик. Після закінчення Лебединської ЗОШ №1 вступив до Інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ, який закінчив із відзнакою у 2012 році. Після закінчення університету працював у ПАТ «Суми-Авто» менеджером із продажу запчастин Opel, Shevrolet, Ваз, Заз. Наприкінці 2012 року вступив до очної аспірантури на кафедру Тракторів та сільськогосподарських машин. На даний момент працюю на кафедрі на посаді асистента. Готовий до співпраці за напрямком: проблеми надмірного ущільнення ґрунту колісними рушіями МТА.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Обгрунтування процесу зменшення ущільнення грунту колісними рушіями МТА".

Бало Павло Миколайович, старший викладач

BaloНародився 22 вересня 1965 року в с. Миропілля Краснопільского району Сумської області.

З 1973 року по 1983 рік навчання в школі.

В 1986 році вступив до Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва.

В 1992 році закінчив Сумський сільськогосподарський інститут.

З 1989 по 2000 рік працював майстром виробничого навчання на кафедрі "Трактори та сільськогосподарські машини".

З 2000 року працюю на даній кафедрі на посаді асистента, а с 2002 року на посаді старшого викладача.

Волошко Тарас Павлович, старший викладач

VoloshkoНародився 28 квітня 1979 року в м. Суми.

З 1986 по 1996 рік - навчання в середній школі № 17 м. Суми.

В 1999 році поступив в Сумський державний аграрний університет на факультет "Механізація сільського господарства".

З 2001 по 2002 рік - навчання в магістратурі Сумського національного аграрного університету.

З 2002 року асистент кафедри "Трактори та сільськогосподарські машини".

З 2007 року старший викладач.

З 2009 року виконує обов’язки заступника декана інженерно-технологічного факультету з навчальної роботи.

Горовий Михайло Володимирович, старший викладач, заступник завідувача кафедри

GorovuyНародився 2 жовтня 1963 року в м. Волгоград (Росія).

У 1971 році пішов у школу м. Волгоград.

З 1973 році у зв'язку в призначенням батька науковцем Сумської Дослідної станції переїхав в с. Сад Сумського району.

У 1981 році закінчив середню школу.

З 1985 по 1991 рік навчався в Сумському сільськогосподарському інституті на факультеті "Механізація сільського господарства".

З 1991 по 1993 рік працював інженером станції обслуговування "ГАЗ".

З 1993 по 1995 рік працював у ВО "Сумиоблагротехсервис".

З 1995 року і по теперішній час працюю в Сумському національному аграрному університеті асистентом, а з вересня 2003 року - старшим викладачем кафедри "Трактори та сільськогосподарські машини".

Калнагуз Олексій Миколайович, старший викладач

KalnaguzНародився 28 березня 1980 року в м. Охтирка.

В 1987 році поступив до 1 класу Охтирської загально-освітньої школи І-ІІ ступенів №9.

Після закінчення школи в 1995 році поступив в Охтирський технікум механізації та електрифікації сільського господарства.

Закінчив технікум в 1999 році за спеціальністю "Механізація сільського господарства" і здобув кваліфікацію техніка-механіка.

В 1999 році поступив в Сумський державний аграрний університет на ІІІ курс факультету "Механізація сільського господарства".

В 2001 році закінчив Сумський національний аграрний університет (СНАУ) і отримав базову вищу освіту за напрямком "Механізація та електрифікація сільського господарства" та здобув кваліфікацію бакалавра інженера-механіка, магістра.

В 2002 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

З 2002 року по цей час працюю на кафедрі "Трактори та сільськогосподарські машини" на посаді асистента.

Колодненко Віталій Миколайович, старший викладач

KolodnenkoНародився 1 червня 1983 року в с. Герасимівка Роменського району Сумської області.

У 1998 році закінчив Герасимівську загальноосвітню школу І—III ступенів і продовжив навчання в Роменському сільськогосподарському технікумі.

У 2002 році отримав диплом молодшого спеціаліста за кваліфікацією «технік-механік». Одночасно навчався в Лебединському училищі ім. А.С. Макаренка, по закінченню якого отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «музичне виховання» і здобув кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника.

У 2002 році був зарахований на третій курс зі спеціальності «механізація с/г » інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету.

У 2004 році отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Механізація та електрифікація сільського господарства» та здобув кваліфікацію бакалавра інженера-механіка. Після чого продовжив навчання і в 2005 році закінчив СНАУ, отримавши вищу освіту за спеціальністю механізація сільського господарства та здобувши кваліфікацію магістра інженера-механіка. Паралельно навчаючись на факультеті економіки та менеджменту, також у 2005 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста-бухгалтера.

З 2002 по 2005 рік проходив навчання на курсах офіцерів запасу в Сумському військовому інституті артилерії та сухопутних військ ім. Б.Хмельницького, по закінченню яких отримав звання молодшого лейтенанта запасу.

З першого вересня 2005 року працюю на посаді асистента кафедри «Тракторів та с/г машин» в СНАУ. Весь час навчання в університеті займався на відділенні вокального співу, і мені присвоєно громадську професію «організатор вокального коллективу». У вільний час відвідував студію народного колективу естрадного співу «Екстрім» при Палаці культури ім. Фрунзе.

З 2007 р. по теперішній час навчаюся в очній аспірантурі Сумського національного аграрного університету.

Ніконоров Сергій Григорович, старший викладач

Niconorov-SGНародився 10 лютого 1981 р. у м. Суми. У 1987- 1998р. Навчався в школи №1 м. Суми. В 1998 р., році поступив до Сумського державного аграрного університету  на агрономічний факультет за спеціальністю “Агрономія”.  Під час навчання працював на посаді старшого лаборанта кафедри “Механізація виробничих процесів”.

Після закінчення навчання з 2003 р. по 2005 р. навчався на паралельній освіті факультету “Механізація с/г.” Сумського національного аграрного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Механізація с/г.” та здобув кваліфікацію інженера-механіка. 

Неодноразово брав участь у науковій роботі, а також госпрозрахункових та бюджетних темах науково-дослідного сектора університету.

У 2004 р. працював на посаді асистента кафедри «Механізація виробничих процесів». В 2007р. поступив до аспірантури СНАУ. З 2009 р. і по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри «Енергетики в АПК».

Тема дисертаційної роботи: обґрунтування процесу і параметри робочих органів обладнання  для одержання олії із насіння конопель.


Плавинський Володимир Іванович, старший викладач

plavinskiy 2Народився 11 жовтня 1954 році в селі Білокопитово Сумської області Глухівського району.
В 1973 році закінчив Сумський машинобудівний технікум.
В 1981 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, отримав кваліфікацію інженера-викладача сільськогосподарських дисциплін.
1986 рік – закінчив цільову аспірантуру в Українській сільськогосподарській академії з спеціальності "Механізація сільськогосподарського виробництва".
З 1981 року і по цей час працюю старшим викладачем на кафедрі "Трактори та сільськогосподарські машини" Сумського національного аграрного університету.

Навчальна робота

Основні дисципліни:

- Паливно-мастильні матеріали.

- Підготовка трактористів.

Наукова робота:

Протягом багатьох років займаюсь вдосконаленням технології збирання кормових буряків та розробкою конструкції робочих органів. Конструкція робочих органів машин для збирання кормових буряків захищена патентом України.

Також займаюсь вдосконаленням технології мікродозування важкосипких матеріалів та розробкою конструкцій мікродозаторів.

Працюю над проблемою підвищення детонаційної стійкості нафтопродуктів нетрадиційними методами.

Готовий до співробітництва за напрямком:

Удосконалення конструкції робочих органів машин для збирання кормових буряків, і вдосконалення технології мікродозування важкосипких матеріалів.

 

Саєнко Анатолій Васильович, старший викладач

SaenkoНародився 28 вересня 1960 року в селі Солотвино Клишківської сільської ради Шосткінського району Сумської області в сім'ї колгоспників.

1976 р. – закінчив Солотвинську восьмирічну школу.

1976-1980 рр. - навчання в Роменському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю "Механізація сільського господарства", який закінчив з відзнакою.

1980-1985 рр. – навчання в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва по спеціальності "Механізація сільського господарства".

1987-1989 рр. – інженер-технолог Шосткінського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія".

1989-1991 рр. – механік транспортного цеху Шосткінського заводу залізобетонних виробів.

З квітня 1991 року - асистент, а потім старший викладач кафедри "Трактори та сільськогосподарські машини" Сумського національного аграрного університету.

В 2001 році заочно закінчив аспірантуру при Національному аграрному університеті.

Основні дисципліни:

- Трактори і автомобілі.

- Теорія тракторів автомобілів.

- Підготовка трактористів.

Наукова робота:

Вдосконалення будови тракторів та сільськогосподарських машин.

Готовий для співробітництва з наступних питань:

Методика вивчення дисципліни "Трактори і автомобілі". Програми тестового контролю знань.

Адреса: 40021, Україна м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, корпус інженерно-технологічного

факультету, ауд. 216.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Соколік Сергій Петрович, старший викладач

Sokolik 7Народився 10 вересня 1984 року у с. Уралове Середино-Будського району Сумської області. З 1990 по 2001 р. навчався в Середино-Будській загальноосвітній школі №1.

В 2001 р. вступив до Сумського національного аграрного університету на інженерно-технологічний факультет. В 2005 р. отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки "Механізація та електрифікація сільського господарства" та здобув кваліфікацію бакалавра інженера-механіка.

В 2006 р.отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію магістра інженера-механіка, а також отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2006 р. вступив до аспірантури Сумського національного аграрного університету, яку закінчив в 2009р.

З 2009 р. по теперішній час працюю на кафедрі "Трактори та сільськогосподарські машини" на посаді старшого викладача.

 

 

 

Сердюк Василь Васильович, асистент кафедри

SerdykНародився 23 лютого 1962 року в селі Дмитрівка Лебединського району Сумської області.

1979 рік – закінчив Вільшанську середню школу.

1982-1985 роки - навчання в Роменському сільськогосподарському технікумі.

1985-1988 роки – після закінчення технікуму працював бригадиром тракторної бригади в колгоспі ім. Енгельса Лебединського району Сумської області.

1988 рік - працював майстром виробничого навчання в школі ДТСААФ до 1992 року.

1992 рік – працював в Сумському сільськогосподарському інституті на кафедрі "Експлуатація машинно-тракторного парку" майстром виробничого навчання.

З 1995 року займаю посаду майстра виробничого навчання на кафедрі "Трактори та сільськогосподарські машини".

З 2002 року працюю на посаді асистента кафедри "Трактори та СГМ"

 

Батюк Людмила Миколаївна

BatykНародилася в смт. Краснопілля. Закінчила: середню загальноосвітню школу № 2смт. Краснопілля; Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю “інженер-механік ”.

Після закінчення СФ ХПІ, згідно направлення Мінвузу УРСР, була прийнята на роботу на посаду інженера кафедри хімічної техніки та промислової екології цього ж вузу. З 2001 року працювала на посаді провідного інженера лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання Сумського державного університету.

З 2010 року працює в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі «Трактори та сільськогосподарські машини».

 

 

 

Адреса: м. Суми, вул. Г.  Кондрат'єва 160, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ аудиторія 216

Телефон: (0542) 62-78-34

Науковий напрямок роботи кафедри - це проведення наукових досліджень по механіко-технологічним властивостям сільськогосподарських матеріалів з метою створення нових і вдосконалення існуючих робочих органів сільськогосподарських машин, також вдосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур і підвищення ефективності використання тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин в складі агрегатів для умов Сумської області.

Наукова тематика кафедри відповідає спеціалізації і профілю підготовки спеціалістів за фахом 7.091.902. “Вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, технологій їх подальшого використання і підвищення ефективності використання тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин в складі агрегатів для умов Сумської області.”

Робота ведеться за такими напрямками:

1. Дослідження механіко-технологічних властивостей с.-г. культур. 

2. Дослідження технологій та технічних засобів регенерації відпрацьованих моторних масел. 

3. Дослідження вібраційних робочих органів бурякозбиральних машин. 

4. Підвищення економічності та зниження токсичності шкідливих викидів автотракторних двигунів. 

5. Дослідження процесу дозування важкосипких матеріалів. 

6. Дослідження нанопроцесів у сільськогосподарських матеріалах. 

Працюють чотири гуртки:

Студентський науково-дослідний гурток №1: «Основні тенденції розвитку автотракторних двигунів».

Студентський науковий гурток №2: «Дослідження переробки зерна штифтовим подрібнювачем»

Студентський науковий гурток №3: «Ентузіаст»

Студентський науковий гурток № 4: «Дослідження відпрацьованих моторних масел та способи їх відновлення»

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2015
 • 2016
1 Корж Н.Д. Качественная послеуборочная подсушка зерна – залог высокой эффективности зернопроизводства, улучшение благополучия и здоровья населения/ Н.Д. Корж, Ю.В. Сиренко // Научно-техничный прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-тех. конф.: в 3 т./ РУП«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».- Минск, 2014. – Т.2 - С.38-42
 2  Кудря В.А., Калнагуз А.Н. Наукова стаття до збірника наукових праць національної академії наук Білорусії. Межведомственный тематический сборник основан в 1968 году. Национальная академия наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. Выпуск 47. в 2 томах. Том 1. Результаты исследований енергозатрат агрегата для внесения твердых органических удобрений с боковым выбросом. 2014. С. 152 – 156.
 3  Довжик М.Я. Оценка уплотнения грунта под следом колеса транспортного средства / М.Я. Довжик, Б.Я.Татьянченко, А.А. Соларев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 145. «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2014. – С. 149-155.
 4  Зубко В.М. Аналіз етапів росту і розвитку рослини як основа для проектування комплексів машин та їх робочих органів / В.М. Зубко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2014. – Вип. 148. – С. 204-208.
 5  публікацій у Scopus, Web of Science:
  Колодненко В.М. Ресурсосберегающие технологии реинжиниринга средств транспорта специального назначения / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// MOTROL. CommissionofMotorizationandEnergeticsinAgricultureLublin, 2014. Vol. 16. No 3. 279-286 (SCOPUS)
  Довжик М.Я. Расчет уплотнения грунта под колесами транспортных средств с помощью программного обеспечения ms office / М.Я. Довжик, Б.Я. Татьянченко, А.А. Соларев // Motrol. Випуск vol 16 7, 2014. – С. 131-133.
  Патенти
  Патент на корисну модель UA 91111. 25.06.2014. «Спосіб сушіння зерна». Павлюченко А.М.,Довжик М.Я., Плавинський В.І.,
  Патент на корисну модель UA №90332.

від. 26.05.2014.  «Пристрій для мікронізації бобів сої». Плавинська С.В., Павлюченко А.М., Саєнко А.В., Плавинський В.І.

  Науково-дослідні теми
 1

Розробка і впровадження екологобезпечних енергоощадних технічних засобів та методів експлуатації в умовах зони лісостепу

Етап 2. Поліпшення динаміки гальмування автомобілів з АБС.

Керівник-доц.

Довжик М.Я.

Виконавець- доц. Шелудченко В.В. 

Мета дослідження

полягає у підвищенні ефективності гальмування та курсової стійкості руху автомобіля з АБС шляхом удосконалення алгоритмів функціонування АБС.


 2  Наукові основи обґрунтування параметрів і вимог до машин у відповідності агровимогам рослин. Керівник доц. Зубко В.М. Дослідити агробіологічні особливості с.-г. культур, дослідити робочі органи с.-г. машин та їх вплив на врожайність, оцінити строки та кратність виконання механізованих технологічних операцій
   студентські наукові публікації
   Темченко І.І. Екологічна оцінка ущільнюючої діі на грунт ходових систем машинно-тракторних агрегатів / Д.С.Малашенко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С. 3.
   Темченко І.І.Фактори техногенного навантаження на природу/ І.І.Темченко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С. 4.
  Ткачев І.С.Показники взаємодіі ходових систем машин з грунтом / І.С. Ткачев // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.5.
  Ткачев І.С.Реологічні рівняння деформування грунтів / І.С. Ткачев // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.6.
  Жаден М.Ю. Огляд та аналіз міні-тракторів/ М.Ю.Жаден // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.52.
  Михайліченко А., Онопрієнко Є., Охріменко К. Огляд та аналіз конструкцій сучасних антиблокувальних систем/ А Михайліченко, Є Онопрієнко,К. Охріменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.54.
  Голуб В.І., Гедвілов О.П., Коновалов В.О. Дослідження динаміки гальмування з анти блокувальними системами / В.І.Голуб, О.П.Гедвілов, В.О.Коновалов // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.55
  Голуб В.І., Коновалов В.О., Гедвілов О.П., Експериментальне дослідження впливу антиблокувальних системам на динаміку гальмування / В.І.Голуб, В.О.Коновалов, О.П.Гедвілов // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.56
  Гончарук В.П., Толкачев В.О. Огляд та аналіз конструкцій сучасних модуляторів тиску анти блокувальних систем / В.П. Гончарук, В.О.Толкачев // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.57
  Толкачев В.О.,Гончарук В.П. Дослідження роботи модулятора тиску зі змінними прохідними перетинами на базі прискорювального клапану / В.О.Толкачев, В.П. Гончарук // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.58
  Михайліченко А., Онопрієнко Є., Охріменко К. Алгоритми функціонування сучасних анти блокувальних систем / А Михайліченко, Є Онопрієнко,К. Охріменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – Суми, 2014. – Том ІІІ. – С.59.
  сумісно з викладачами
  Соколік С. П., Мачула О. І. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014р Т.III –Суми, 2014.-C.41
  Соколік С. П.,Мачула О. І. Обробіток ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014р Т.III –Суми, 2014.-C.42
  Соколік С. П., Остапенко С. В. Механізація внесення добрив при вирощуванні соняшнику// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014р. Т.III –Суми, 2014.-C.43
  Соколік С. П., Остапенко С. В., Обробіток ґрунту при вирощуванні соняшнику// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014р. Т.III –Суми, 2014.-C.44
  Соколік С. П., Сорока О. В. Обробіток ґрунту при вирощуванні озимої пшениці// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014р.Т.III –Суми, 2014.-C.45
  Колодненко В.М. Оптимизационные модели разборки ответственных изделий машиностроения/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 49
  Колодненко В.М. CALS - стратегии реинжиниринга сложного производственного оборудования/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 51
  Гнилокозов Р.І., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Визначення режиму роботи транспортного апарата розкидачів. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 19.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В., Гнилокозов Р.І. Основні параметри дискових знарядь. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 20.
  Олексенко Ю.М., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Енергетика в АПК. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 25
  Кузьменко О.Ю., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Історія грунтознавства. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 28.
  Горовий М.В.. Бараненко Є.В. Механізація підготовки грунту до сівби та сівба озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 73
  Горовий М.В., Голік О.А. Механізація підготовки грунту до сівби та сівба кукурудзи на зерно // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 74.
  Горовий М.В., Дмитрео В.А. Механізація збирання ранніх зернових// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 75.
  Горовий М.В., Мигаль О.В. Механізація підготовки грунту до садіння та садіння картоплі //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 76.
  Горовий М.В., Ромась І.В. Механізація вирощування кукурудзи на силос//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 77.
  Горовий М.В., Сокол Р.Б. Механізація підготовки грунту під сівбу та сівба цукрових буряків//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 78.
  Горовий М.В., Шалинін М.О. Ммеханізація вирощування соняшника//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 79
  Горовий М.В., Шутько В.А. Технічне забезпечення збирання сіна//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 79
  Жабко А.І., Погребняк С.А. Комплексна механізація підготовки ґрунту до сівби та сівба кукурудзи на силос // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 14 – 18 квітня 2014 р. – В 3 т./Т. ІІІ. – Суми 2014. – С. 90
  Жабко А.І., Погребняк А.А. Комплексна механізація підготовки ґрунту до сівби та сівба кукурудзи на зерно // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 14 – 18 квітня 2014 р. – В 3 т./Т. ІІІ. – Суми 2014. – С. 91
  Сіренко Ю.В., Бивалін С.М. Сушіння зерна-найголовніший процес при зберіганні якісного продукту // Матеріали наукова-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014 р.- Суми 2014.-С.91
  Сіренко Ю.В., Журба Я.Г. Вибір зерносушильної техніки // Матеріали наукова-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014 р.- Суми 2014.-С.92
  Сіренко Ю.В., Стецій Р.О. Все про сушку зерна // Матеріали наукова-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 7-11 квітня 2014 р.- Суми 2014.-С.93
  Калнагуз О.М., Кудря В.О., Гнилокозов Р.І. Аналіз розкидачів органічних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14–18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 18.
  Гнилокозов Р.І., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Визначення режиму роботи транспортного апарата розкидачів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 19.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В., Гнилокозов Р.І. Основні параметри дискових знарядь // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 20.
  Клименко М.І., Калнагуз О.М., Кудря В.О. Дослідження коефіцієнтів тертя добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 21.0,05
  Кузьменко О.Ю., Калнагуз О.М., Кудря В.О. Технологічний процес – основний обробіток грунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 22.
  Кузьменко О.Ю., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. Фізичні властивості грунтів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 23.
  Мирошник Є.В., Калнагуз О.М. Різновиди і призначення робочих органів зубових борін // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 24.
  Олексенко Ю.М., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Енергетика в АПК // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 25.
  Омельченко О.А., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. Проблеми вітчизняної енергетики // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 26.
  Павленко О.В., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. головні етапи розвитку грунтознавства // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 27.
  Кузьменко О.Ю., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Історія грунтознавства // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14–18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. –С. 28.
  Марченко І.В., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. видатні вчені в вивченні грунтознавства// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 29.
  Снітко А.О., Калнагуз О.М., Кудря В.О. розкидальні пристрої розкидачів органічних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 30.
  Ткаченко О.Ю., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. Фази грунтів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 31.
  Калнагуз О.М., Головченко Г.С. визначення довжини дуги різання робочими органами ротаційних грунтообробних машин // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 38.
  Кількість студентських наукових робіт, поданих на конкурси
  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з технічних наук у 2014/2015 навчальному році. Шумило Є.О. Соларьов О.О.
  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з технічних наук. 2 тур.  Заїка В.О. Зубко В.М.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1 Гецович Е.М. Критерий оценки вариантов организации дорожного движения в АСУ ДД. /Гецович Е.М., Казакова М.А. // Материалы XIX Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской) науч.-практ. конф. (16–17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ.- 2013. – С. 285 - 290 
 2  Семирненко С. Л. Усовершенствование технологии изготовления топливных брикетов из соломенной биомассы / С. Л. Семирненко, Ю. И. Семирненко, М. Я. Довжик // Молодой ученый. − 2013. − №10 (57). − С. 190-193.
 3  Гецович Е.М. Обоснование критерия оценки снижения выбросов вредных веществ от транспортного потока / Гецович Е.М., Казакова М.А. // Белорусский НТУ: сб. науч. тр / М-во образования Республики Беларусь – Минск, 2013. – С. 102-105.
 4  Методика технологической и технико-экономической оценки машинных агрегатов при проведении предпосевной обработки почвы и посева озимой пшеницы / В. Зубко, В. Онычко, Т. Хворост, В. Чуба MOTROL Commission of Motorization and energetics in Agriculture, Vol. 15, No 3. – LUBLIN-RZESZOW, 2013. С. 150-156.
 5  Технологічна та техніко-економічна оцінка машинних агрегатів при виконанні основного обробітку грунту / В.М. Зубко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2013. – Вип. 135. – С. 32-39.
 6  На посівах ріпака кращої техніки нема / І.І. Мельник, В.М. Зубко // Сучасні аграрні технології. – К., 2013. – Вип. 3. – С. 54-59.
 7  Коноплянченко Е.В. Особенности внедрения и пути решения проблемы информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий на этапе их ремонта и модернизации/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., ГерасименкоВ.А.// Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: Материалы Всеукраинской научно-технической конференции, посвященной 60-летию ДГМА (17–21 декабря 2012 г.). – Краматорск: ДГМА, 2013. – С.120-122.
 8  Коноплянченко Е.В. Обеспечение качества реинжиниринга сложной техники внедрением ресурсосберегающих CALS-технологий в ремонтном производстве/ Коноплянченко Е.В., Герасименко В.А., Колодненко В.Н.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134 – С.80-86.
 9  Коноплянченко Е.В. Адаптация метода «распространяющейся волны» в ресурсосберегающих технологиях ремонта средств транспорта специального назначения/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А. .// Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 19-ой межд. конф.(9-14 сентября 2013) -Сумы: СНАУ, 2013.- С.48-54.
 10  Є.М. Гецович. Method of a comparative assessment of roads environment performance options (Методика порівняльної оцінки екологічних характеристик варіантів ОДР). / Є.М. Гецович, Я.О. Мельникова // Збірник наук. пр.- Харків: ХНАДУ.- 2013.- С. 171-174
 11  Гецович Є.М. Integraction of traffic flows on multi-lane highways (Взаємодія транспортних потоків на багатосмугових магістралях)./ Гецович Є.М., Маслов Д.В. // Збірник наук. пр.- Харків: ХНАДУ.- 2013.-С. 82-84
 12  Гецович Є.М. Коригування матриці транзитних транспортних кореспондецій у центральних частинах міста / Гецович Є.М., Засядько Д.В., Панін В.М. Вісник ХНАДУ: Харьков, 2013.- Випуск 61-62.- С.60-63
 13  Довжик М.Я., Зубко В.М., Калнагуз О.М., Жабко А.І. Патент№ UA 7906010 «Пристрій для визначення механіко-технологічних властивостей рослинних матеріалів» виданий 10 квітня 2013 року.
 14  Плавинський В.І., Плавинська С.В. Патент№ 78817 «Мікронізатор насіння зернобобових культур» виданий 10.04.2013 р.
 15  Гецович Є.М. Коригування матриці транзитних транспортних кореспондецій у центральних частинах міста / Гецович Є.М., Засядько Д.В., Панін В.М. Вісник ХНАДУ: Харьков, 2013.- Випуск 61-62.- С.60-63
  Науково-дослідна тема:  Наукові основи обґрунтування параметрів і вимог до машин у відповідності агровимогам рослин. 0111U008027. 2011-2015. Зубко В.М. Дослідити агробіологічні особливості с.-г. культур, дослідити робочі органи с.-г. машин та їх вплив на врожайність, оцінити строки та кратність виконання механізованих технологічних операцій. Раціональний комплекс машин для вирощування с.-г. культур
   Наукова робота студентів
  студентські наукові публікації
  Малашенко Д.С. Дослідження технології механізованого вирощування картоплі / Д.С.Малашенко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 18.
  Годованик А.І. Технічні засоби для збирання коренеплодів / А.І. Годованик // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 20.
  Волков І.В. Застосування комплексів машин при вирощуванні кукурудзи на зерно / І.В. Волков // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 21.
  Деревський А.О Технологічний комплекс машин для вирощування та збирання озимих культур / А.О. Деревський // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 22.
  Копаниця В.М. Догляд за посівами ріпаку при технології mini-till / В.М. Копаниця // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 23.
  Кузіна Т.В. Елементи точного землеробства при проведенні посіву / Т.В. Кузіна // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 24.
  Мужецький Д.С. Передпосівний обробіток ґрунту і сівба озимого ріпаку при класичній технології / Д.С. Мужецький // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 25.
  Софієнко Д.І. Технічна характеристика енергетичного засобу виробництва ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" ХТЗ-17021 / Д.І. Софієнко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 26.
  Дудукаленко Т.В. Технологія виробництва кукурудзи на зерно в зоні лісостепу України / Т.В. Дудукаленко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 48.
  Копаниця В.М. Основний обробіток ґрунту при вирощуванні озимого ріпаку / В.М. Копаниця // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 48.
 

Мужецький Д.С. Передпосівний обробіток ґрунту, сівба та догляд за посівами

при вирощуванні озимого ріпаку за класичною технологією / Д.С. Мужецький // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 50.
  Деревський А.О Технології вирощування озимої пшениці / А.О. Деревський // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 51.
  Софієнко Д.І. Значення культури в сільськогосподарському виробництві / Д.І. Софієнко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми, 2013. – Том ІІІ. – С. 52.
  Горунов А.О. Технічне обгрунтування коробки передач автомобіля камаз-53215 // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 58
 

Голуб В.І. Аналіз використання гідродинамічної трансмісії на тракторах// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С 59

 

сумісно з викладачами

 

Плавинський В.І.., Душин С.О. Вдосконалення конструкції дозатора важко сипких матеріалів // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. с. 85

 

Калнагуз О.М., Олійник Г.М. Енергозатрати і вплив фізико-механічних властивостей сільськогосподарських матеріалів при їх обробітку. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 3.

 

Калнагуз О.М., Бартош С.Г., Кудря В.О. Властивості добрив як об’єкта механізованого внесення в грунт. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 4.

 

Калнагуз О.М., Бартош С.Г. Аеродинамічні та теплофізичні властивості твердого гною. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 5.

 

Калнагуз О.М., Радченко Д.В., Горовий М.В. Кукурудза як основна силосна культура // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). –В 3 т./Т.ІІІ. –Суми, 2013. –с. 6

 

Калнагуз О.М., Горовий М.В., Клименко М.І. Основні завдання і види обробітку грунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). –В 3 т./Т.ІІІ. –Суми, 2013.– с. 7

 

Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Бойко Є.І. Модель грунту як суцільного пружного середовища // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 8.

 

Калнагуз О.М., Бойко Є.І. Властивості грунту як об’єкта обробітку // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 9.

 

Калнагуз О.М., Горовий М.В., Кабанов М.Ю. Механіко-технологічні властивості продуктів обмолоту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 10.

 

Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Царьков А.С. Визначення показників обмолочуваності сільськогосподарських культур // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 11.

 

Калнагуз О.М., Горовий М.В., Ткаченко Д.В. Стійкість насіння проти пошкодження висівними апаратами сівалок // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 12.

 

Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Ткаченко Д.В. Вплив механічних пошкоджень насіння на посівні і продуктивні якості // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 13.

  Калнагуз О.М., Кудря В.О., Гнилокозов Р.І. Механіко-технологічні властивості мінеральних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 14.
  Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Гнилокозов Р.І. Прилади для визначення механіко-технологічних властивостей мінеральних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 15.
  Калнагуз О.М., Мирошник Є.В., Горовий М.В. Догляд за посівами озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). –В 3 т./Т.ІІІ.–Суми, 2013.–с. 16.
  Калнагуз О.М., Мирошник Є.В., Головченко Г.С. Властивості робочих матеріалів для хімічного захисту рослин // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 17.
  Калнагуз О.М., Іллєнко І.О., Горовий М.В. Властивості зерна як посівного матеріалу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.).–В 3 т./Т.ІІІ.–Суми, 2013. –с. 18
  Калнагуз О.М., Іллєнко І.О., Головченко Г.С. Фрикційні властивості насіння посівного матеріалу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 19.
  Калнагуз О.М., Снітко А.О., Кудря В.О. Прилади для дослідження властивостей органічних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 20.
  Калнагуз О.М., Бартош С.Г., Кудря В.О. Технічне забезпечення внесення твердих органічних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 21.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В., Іванов Д.С. Механізація вирощування кукурудзи на силос // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 24.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В., Гуцева М.О. Технічне забезпечення підготовки грунту під сівбу та сівба соняшника // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 27.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В., Мацуєв С.М. Механізація вирощування кукурудзи на зерно // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 29.
  Ващенко В.Ю., Руденко В.А.Енергозатрати і вплив фізико-механічних властивостей сільськогоспо- дарських матеріалів при їх обробітку. //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. с.93.
  Ващенко В.Ю., Руденко В.А. Теплове навантаження шин //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. с.28
  Шевченко О.А., Руденко В.А. Оцінка роботи ходових систем гусеничних тракторів//Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013.с.14
  Шевченко О.А., Руденко В.А. Вплив розташування центра тяжіння і центра тиску гусеничного трактора на параметри рушія // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013 с.27
  Горький О.В., Руденко В.А. Використання транспортних тракторних агрегатів у с.-г. виробництві // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013 С.103
  Горький О.В., Руденко В.А. Вплив несталого характеру газового навантаження на експлуатаційні показники транспортного агрегату // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013 с.13
  Соловей В.В., Руденко В.А. Вплив ходових систем с.-г. техніки на грунт// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013 с.92
  Довжик М.Я., Царегородцева І. О.Дослідження основних характеристик ґрунту від використання різних технологій його обробітку // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 12.
  Довжик М.Я., Ніколаєнко С.М.,Переваги систем паралельного водіння в сучасних умовах у господарювання// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 17 
  Довжик М.Я., Мокренко С.В.,Аналіз технологій первинної обробки та зберігання зерна // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 16
  Довжик М.Я., Царегородцева І. О.Дослідження основних характеристик ґрунту від використання різних технологій його обробітку // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 63.
  Горовий М.В., Артеменко Б.В., Бало П.М. Технічне забезпечення підготовки грунту під сівду ярого ячменю //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с.25
  Ващенко М.М., Горовий М.В., Батюк Л.М. Підготовка грунту під сівбу і сівба ячменю //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 –19 квітня 2013 р.).–В 3 т./Т.ІІІ.–Суми, 2013.– с. 26
  Горовий М.В., Дудка С.А., Батюк Л.М. Механізація вирощування озимої пшениці //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.).–В 3 т./Т.ІІІ. –Суми, 2013.–с.28
  Горовой М.О., Горовий М.В. Удосконалення технологічних засобів і технології регенерації відпрацьованих моторних масел. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 30
  Горовий М.В., Орапко Р.В.,Колодненко В.М.,АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО РІПАКУ.//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 22
  Горовий М.В., Горовой М.О. Підвищення ефективності відцентрового очищення масла струминевими насоси. // Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ(11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 100
  Горовий М.В., Шалинін М. О. Підготовка грунту під сівбу та сівба соняшнику.//Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ(11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – с. 101
  Жабко А.І., Нечай І.Ю. Робочий орган культиватора // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 23
  Жабко А.І., Копил Ю.Ю. Технологія збирання озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 44
  Жабко А.І., Нечай І.Ю. Підготовка ґрунту до сівби та сівба кукурудзи на зерно // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 45
  Жабко А.І., Нерозя С.В. Технологія підготовки ґрунту до сівби та сівба гороху // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 46
  Жабко А.І., Нерозя С.В. Вдосконалення робочого органу культиватора // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 47
  Жабко А.І., Сіренко С.Б. Технологія сівби озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 101
  Жабко А.І., Сіренко С.Б. Технологія підготовки грунту до сівби озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 102
  Ромась О.С.,Сердюк В.В. Аналіз та оцінка прогнозів щодо врожаю// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.31
  Лисач О.В., Сердюк В.В. Технологія посіву цукрових буряків // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.33
  Ромась О.С., Сердюк В.В. Рівень технічного і технологічного забезпечення господарства .// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.32
  Зінченко В.А., Сердюк В.В. Технологія та методи виконання прогнозування врожаю.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.34
  Вінніченко Д.М., Сердюк В.В. Агротехнічні вимоги до посіву кукурудзи на зерно .// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.35  
  Оліцький С.І., Сердюк В.В. Вплив мікроорганізмів на якісні показники насіння .// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С.36
  Лисач О.В., Сердюк В.В. вплив механічних пошкоджень на якісні показники насіння .// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 37
  Оліцький С,І., Сердюк В.В. Вплив травмування і мікроорганізмів на якісні показники насіння .// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 38
  Вязовець А.Ю., Сердюк В.В. Вплив чергування культур в сівозміні.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 39
  Зінченко В.А., Сердюк В.В. Технологія посіву сої // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 40
  Вязовець А.Ю., Сердюк В.В. Ефективність способів сівби озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 41
  Маник Н.В, Нікеєнко О.І., Руденко В.А., Сердюк В.В. Дослідження якості критерію модуля помелу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 42
  Саєнко А.В., Саєнко А.В. Передпосівний обробіток грунту під овес// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 53
  Саєнко А.В., Перепічай Б.О. Передпосівний обробіток грунту під озиму пшеницю// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 54
 

Саєнко А.В., Шаповал С.О. Технологія підготовки грунту під посів та посіву

озимої пшениці // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 55
 

Шелудченко В.В., Горунов А.О. Аналіз конструкцій п’ятиступінчатих коробок

передач вантажних автомобілів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С 57
 

Шелудченко В.В., Голуб В.І. Обгрунтування блокувальної гідропідтискної муфти на

прикладі гідродинамічної муфти трактора т-150 // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 60
  Шелудченко В.В. , Чирва А.В. Обгрунтування та проектування роздавальної коробки трактора хтз-16131// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 61
  Шелудченко В.В., Кулик О.О. Проектування планетарного редуктора трактора т-150 // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С. 62
 

Стародуб Я.І., Плавинський В.І. Технічне забезпечення виготовлення кормових

сумішей в тваринництві// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 15 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІІ. – Суми 2013. – С .64

 

 

 

1 Зубко В. Повышение эффективности механизированного технологического процесса выращивания и уборки озимой пшеницы / В. Зубко // TEROTECHNOLOGIA 2011 Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi - Kielce, 29-30.09.2011. – Kielce, 2012. С. 231-240. 
 2  Зубко В.М. Вплив тривалості виконання основних механізованих технологічних операцій на врожайність озимої пшениці / В.М. Зубко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2012. – Вип. 124. – С. 101-107.
 3  Мельник І.І. Обгрунтування критерію оптимізації МТА / І. І. Мельник, В. М. Зубко /Вісник Луганського національного аграрного університету, вип. 30. – Луганськ:ЛНАУ, 2012. С. 113-119.
 4  Г. Барабаш, В. Зубко,О. Строколіс, Т. Щур. Обгрунтування оптимальних параметрів використання зернозбиральних комбайнів у різних умовах роботи.// Вісник Львівськго національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження №15.-Л.,2011.-С.118.
 5  Сердюк В.В., Максимов Ф.Є., Руденко В.А. Визначення оптимальних конструктивних параметрів ударно-сепараційного подрібнювача. // Вісник СНАУ. – 2011.- №8 (23). – С. 42-45.
 6  Гецович Є.М. Экспериментальные исследования распределения временных интервалов в транспортном потоке городов / Гецович Є.М.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий, –Х., 2012. –Вып. 2/3(56) . –С.52-54
 7  Гецович Є.М. Обоснование выбора режимов движения транспортного потоку в городских условиях по экологическому критерию / Гецович Є.М.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий, –Х., 2012. –Вып. 2/3(56) . –С.57-62
 8  Гецович Є.М. Etudes des parametres de la circulation des vehicules en flux (Дослідження параметрів руху транспортних засобів в потоці) / Гецович Є.М.// Integration Processes And Innovative Technologies. Achievements And Prospects Of Engineering Sciences (Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)): зб.наук.праць. – Х.,2012. –ХНАДУ . –Вип. №1, С.23-26
 9  Гецович Є.М. Effect of traffic flow on pollution (Вплив режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення навколишнього середовища) / Гецович Є.М.// Integration Processes And Innovative Technologies. Achievements And Prospects Of Engineering Sciences (Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)): зб.наук.праць. – Х.,2012. –ХНАДУ . –Вип. №1, С.90-93
 10  Гецович Є.М. Разработка информационной системы исследования параметров транспортных потоков / Гецович Є.М. // Труды Международной научно-практической конференции "Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения", с. 15-18
 11  Гецович Є.М. Оценка влияния стесненности потока на скорость движения транспортных средств / Гецович Є.М. // Труды Международной научно-практической конференции "Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения", с.11-14
 12  Гецович Є.М. Апробация методики расчета параметров системы паркингов на примере г. Харькова / Гецович Є.М. // Труды Международной научно-практической конференции "Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения", с.99-108
 13  Гецович Є.М. Методика експериментального визначення розподілу ймовірностей значень параметрів транспортних потоків / Гецович Є.М. // Труды Международной научно-практической конференции "Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения", с.18-20
 14  М.К. Лінник. Визначення змінних геометричних характеристик поперечних перерізів стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень в процесі перерізання / М.К. Лінник, В.Ф. Сіренко, А.І. Жабко // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2012. – № 96. – С. 35 – 46
 15  М.К. Лінник. Шляхи зниження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами / М.К. Лінник, В.Ф. Сіренко, А.І. Жабко // Вісник Снау. Серія „Механізація сільського господарства”. – 2012. – № 6 (24). –С.
 16  Коноплянченко Е.В. Практические аспекты применения временных технологических цепей в ремонтных методах обеспечения надежности сложной техники / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А. // Вісник ХНТУСГ. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 128 – С.152- 156.
 17  Коноплянченко Е.В. Формализованный подход к информационной поддержке процессов жизненного цикла изделий на этапе их ремонта и модернизации / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н. //Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 18-ой межд. конф.(10-15 сентября 2012) -Сумы: СНАУ, 2012.- С.26-27.
 18  Сердюк В.В. Визначення оптимальних конструктивних параметрів ударно-сепараційного подрібнювача/ Сердюк В.В., Максимов Ф.Є., Руденко В.А. // Вісник СНАУ. – 2011.- №8 (23). – С. 42-45.
19 Плавинська С.В., Радчук О.В., Кіндя В.І., Плавинський В.І. Патент на винахід № 99680 «Пристрій для термічної обробки бобів сої» виданий 10.09.2012 р

 

 

1 Яцун С. С., Калнагуз О.М. Порівняльна оцінка Фізико-механічних властивостей стебел кукурудзи і соняшнику при перерізанні / Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 264 – 271. 
 2  Жабко А.І. Експериментальні дослідження геометричної структури стебел ріпаку // Вісник ІМЕСГ. Серія „Механізація та електрифікація сільського господарства”. – Вип. № 95, 2011 (в редакції).
 3  Мельник І.І. Обґрунтування критерію оптимізації машинно-тракторного парку / І.І. Мельник, В.М. Зубко / Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ, 2011. – Вип. 30. С. 113-119.
 4  Зубко В.М. Обґрунтування вибору ефективного машинного агрегату для виконання механізованої технологічної операції / В.М. Зубко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2011. – Вип. 107. – С. 45-54.
 5  Жабко А.І., Сіренко В.Ф. Теоретичне обґрунтування процесу перерізання стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень / Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 90 – 101.
 6  Горовий М.В. До питання про регенерацію відпрацьованих масел / Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 264 – 271.
 7 Довжик М.Я, Мельник І.І., Зубко В.М., Сергієнко О.С.. Чепіжний А.В. Патент № 63264 «Боковий подільник жатки» виданий 10.10.2011р.
 8  Наукова стаття до збірника наукових праць. „Теоретичне обґрунтування процесу перерізання стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень ”/Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 21. – Том ІІ. – Луцьк: Ред. вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 90 – 101.

 

 

1  Харьков М.А., Головченко Г.С., Калнагуз О.М , Яцун С.С. Вплив рівня ґрунтових вод на поливний режим дерев плодового саду першого року посадки. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2010р.). Том 3. – Суми: 2010. - С. 78.
 2  Габенко О.М., Яцун С.С. Порівняльна техніко-економічна оцінка технологій передпосівного обробітку ґрунту під сівбу овочевих культур. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2010р.). Том 3. – Суми: 2010. - С. 79.
 3  Думал Ю.М., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Вивчення показників обмолочуваності сільськогосподарських культур. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів . «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ.- 2010. - С. 28-30.
 4  Ларічкін О.С., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Визначення норм і строків поливу дерев плодового саду. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів . «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ.- 2010. - С. 31-32.
 5  Сулига С.П., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Тарування пружин приладів з визначення механічних характеристик сільськогосподарських матеріалів. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів . «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ. - 2010. - С. 33-35.
 6  Харьков М.А., Калнагуз О.М , Яцун С.С., Вплив рівня ґрунтових вод на поливний режим дерев плодового саду першого року посадки та залежність поливного режиму дерев від віку насаджень. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С . 38-40.
 7  Руденко В.А. Вибір факторів і рівнів варіювання при подрібнені зерна. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С.180-182.
 8  Руденко В.А. Планування експерименту при дослідженні подрібнення зерна. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 182-183.
 9  Головченко Г.С. Застосування еліптичних інтегралів II роду в формі Лежандра для визначення довжини дуги різання робочими органами ротаційних ґрунтообробних машин. Матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції , м. Суми, СумДУ (19 – 23 квітня 2010 р.) - Суми :2010р.- С. 106.
 10  Головченко Г.С. Математична модель очищення насіння цукрового буряка від важко видаляємих домішків. Матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції , м. Суми, СумДУ (19 – 23 квітня 2010 р.) - Суми :2010р.- С. 9.
 11  Сердюк В.В., Руденко В.А. Визначення ступеня подрібнення зерна при повно факторному експерименті. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2010р.) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 69
 12  Саєнко А.А., Плавинська С.В., Плавинський В.І., Радчук О.В. Аналіз технологічно-конструктивних рішень термічної обробки бобів сої. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2010р. . Том 3. - Суми: 2010. - С.71.
 13  Головченко Г.С., Слугінов В.М. Експериментальні дослідження по очищенню насіння цукрового буряку від дикої редьки на електромагнітних насіннєочисних машинах. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 85.
 14  Слугінов В.М., Головченко Г.С. Залежність якості очищення насіння цукрового буряку від дикої редьки на електромагнітних насіннєочисних машинах від зволоження вихідного матеріалу. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С.89.
 15  Головченко Г.С. Теоретичні дослідження з очищення насіння цукрового буряка від важко видаляємих домішок за зміною парусності. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ ( 20-29 квітня 2010 р.) . Том 3. - Суми: 2010. - С.86.
 16  Головченко Г. С. Визначення траєкторії руху компонентів суміші цукрового буряка та дикої редьки. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ ( 20-29 квітня 2010 р.) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 89.
 17  Коростель А.В.,Горовий М.В., Калнагуз О.М., Корж М.Д. Вплив забрудненості   масел на працездатність техніки. Матеріали науково-практично конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 року), Том 3. - Суми :2010. - С. 72.
 18  Думал Ю.М., Горовий М.В. Аналіз   впливу обробітку ґрунту   на ефективність вирощування сільськогосподарських культур. Матеріали науково-практично конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 року), Том 3. - Суми :2010. - С.75.
 19  Галушка С.О., Горовий М.В. Розвиток методів   і технічних засобів   регенерації масел. Матеріали науково-практично конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 76.
 20  Будник А.М., Горовий М.В. Передумови   зниження енергомісткості обробітку грунту під зернові культури. Матеріали науково-практично конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 77.
21  Гурняк М.О., Калнагуз О.М., Том ІІІ. Вплив ходових систем тракторів на урожайність сільськогосподарських культур. «Матеріали науково-практично конференції студентів Сумського НАУ» (9–13 листопада 2009 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 30–31.
22  Гурняк М.О., Калнагуз О.М. Особливості ущільнення ґрунту гусеничними тракторами при русі на схил. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 31–32.
 23  Кульша О.М., Калнагуз О.М. Визначення енергетичної оцінки використання машинно-тракторних агрегатів. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 32 – 33.
 24  Левенок О.І.,Калнагуз О.М., Горовий М.В., Корж М.Д., Том ІІІ. Аналіз викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 65.
 25  Кліщ І.В., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Том ІІІ. Аналіз процесу сушіння зернових культур. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 67.
 26  Левченко О.С., Думал Ю.М., Горовий М.В., Корж М.Д. Калнагуз О.М, Том ІІІ. Аналіз технологій та засобів механізації збирання льону. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 74.
 27  Калнагуз О.М.,Горовий М.В., Том ІІІ. Передумови зниження енергомісткості обробітку ґрунту під зернові культури. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 77.
 28  Харьков М.А., Головченко Г.С., Калнагуз О.М., Яцун С.С. Вплив рівня ґрунтових вод на поливний режим дерев плодового саду першого року посадки. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 78.
 29  Харьков М.А., Головченко Г.С., Калнагуз О.М., Яцун С.С. Залежність поливного режиму дерев плодового саду від віку насаджень. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 79.
 30  Кадацький М.О. «Головні заходи технічного забезпечення АПК області». «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 73.
 31  Харьков М.А., Головченко Г.С., Калнагуз О.М., Яцун С.С. Вплив рівня ґрунтових вод на поливний режим дерев плодового саду першого року посадки. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року). Том 3. - Суми: 2010. - С. 78.
 32  Харьков М.А., Головченко Г.С., Калнагуз О.М., Яцун С.С. Залежність поливного режиму дерев плодового саду від віку насаджень. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року). Том 3. - Суми:2010 - С .79.
 33  Габенко О.М., Яцун С.С. Аналіз застосування машин з пасивними та активними робочими органами при підготовці ґрунту під сівбу овочевих культур. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року). Том 3. - Суми: 2010. - С. 88.
 34  Габенко О.М., Яцун С.С. Порівняльна техніко-економічна оцінка технологій передпосівного обробітку ґрунту під сівбу овочевих культур. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року). Том 3. - Суми: 2010. - С. 79.
 35  Харьков М.А., Боярська М.В., Сіренко Ю.В., Головченко Г.С. Результати тарування силових ланок приладу для визначення механічних характеристик сільськогосподарських матеріалів. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 82.
 36  Пустовіт О.О., Слугінов В.М. Обґрунтування оптимальної ширини захоплення агрегатів. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 64.
 37  Лавренко В.В., Слугінов В.М. Експлуатоційно-економічні показники сівалок в умовах П.С. зони України. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 83.
 38  Прирогов О.П., Головач М.М., Мартиненко С.В., Сердюк В.В., Руденко В.А. Регресивний аналіз експерименту. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 70.
 39  Головченко С.О., Гамалей Д.В., Какуша В.М., Сердюк В.В., Руденко В.А. Дисперсійний аналіз експерименту «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 68.
 40  Будник А.А., Горовий М.В., Калнагуз О.М. Передумови зниження енергомісткості обробітку ґрунту під зернові культури . «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 77.
41  Думал Ю.М., Горовий М.В.,Калнагуз О.М. Аналіз впливу обробітку ґрунту на ефективність вирощування сільськогосподарських культур. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 75.
 42  Левенок О.І., Горовий М.В., Калнагуз О.М.   Аналіз викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 65.
 43  Галушка С.О., Горовий М.В. Розвиток методів і технічних засобів регенерації масел. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 76.
 44  Коростєль А.В., Горовий М.В. Вплив забрудненості масел на працездатність техніки. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 72.
 45  Горпинченко С.М., Саєнко А.В., Корж М.Д. Дослідження характеристик ДВЗ, що працюють на генераторному газі. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 66.
 46  Бєляєва В.М., Саєнко А.В., Корж М.Д. Ще раз про шкідливість викидів ДВЗ. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 81.
 47  Савченко С.В., Саєнко А.В., Корж М.Д. Економічність роботи ДВЗ і шляхи її підвищення. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 80.
 48  Галушка С.О., Саєнко А.В., Корж М.Д.   Дослідження показників економічності і токсичності дизельного ДВЗ. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 84.
 49  Кліщ І.В., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Том ІІІ. Аналіз процесу сушіння зернових культур. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 67.
 50  Плавинська С.В., Саєнко А.А., Плавинський .В.І. Аналіз технологічно-конструктивних рішень термічної обробки бобів сої. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 71.
 51  Левченко О.С., Думал Ю.М., Горовий М.В., Корж М.Д. Калнагуз О.М, Том ІІІ. Аналіз технологій та засобів механізації збирання льону. .«Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року). Том 3. - Суми: 2010. - С. 74.
 52  Калнагуз О.М.,Горовий М.В., Том ІІІ. Передумови зниження енергомісткості обробітку ґрунту під зернові культури. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С.   77.
 53  Кульша О.М., Калнагуз О.М. Визначення енергетичної оцінки використання машинно-тракторних агрегатів. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 32 – 33.
 54  Гурняк М.О., Калнагуз О.М., Том ІІІ. Вплив ходових систем тракторів на урожайність сільськогосподарських культур. «Матеріали науково-практично конференції студентів Сумського НАУ» (9–13 листопада 2009 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 30–31.
 55  Гурняк М.О., Калнагуз О.М. Особливості ущільнення ґрунту гусеничними тракторами при русі на схил. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 31–32.
 56  Сулига С.П., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Тарування пружин приладів з визначення механічних характеристик сільськогосподарських матеріалів. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів . «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ.-2010. - С.33-35.
 57  Харьков М.А., Калнагуз О.М , Яцун С.С., Вплив рівня ґрунтових вод на поливний режим дерев плодового саду першого року посадки та залежність поливного режиму дерев від віку насаджень. «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» (20 – 29 квітня 2010 року) . Том 3. - Суми: 2010. - С. 38-40.
 58  Думал Ю.М., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Вивчення показників обмолочуваності сільськогосподарських культур. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів . «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ.- 2010. - С. 28-30.
 59  Ларічкін О.С., Яцун С.С., Калнагуз О.М. Визначення норм і строків поливу дерев плодового саду. Тези доповідей наукових досліджень студентів та магістрів. «Консутруювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки» (15 квітня 2010 року).- Кіровоград: КДТУ.- 2010. - С. 31-32.
60 Плавинський В.І. Патент№ 56020 «Дозатор важко сипких матеріалів» виданий 27.12.2010р.

 


1

ПЕРЕЛІК наукових робіт надрукованих в ЗАРУБІЖНИХ виданнях

в країнах СНД
 2  Головченко Г.С.Теоретические исследования по очищению семян сахарной свеклы от вредных примесей дикой редьки/ Г.С. Головченко, А.Н.Калнагуз // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. Тематич. Сб. в 2 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск, 2015. – Вып. 51. – Т2. – стр 89…95. (подано до друку, дата випуску грудень 2015 року).
   в країнах дальнього зарубіжжя
   статей
   Зубко В.Н. Оценка качества механизированных технологических операций в растениеводстве /В. Н. Зубко // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol. 17. No 3.- C. – 259–264.
   Соколик С. Перспективы использования стеблей конопли в качестве альтернативного топлива / Соколик С // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol. 17. No 3.- C. – 244–250.
   Довжик М.Я. Способы построения линий постоянного давления в грунте под колесом трактора / М. Я. Довжик, Б. Я. Татьянченко, О. О. Соларьов // Motrol. Випуск vol 17 #3 , 2015. – С. 287-293.
   тез доповідей
   Коноплянченко Є.В. Формалізація ресурсозберігаючих технологій розбирання машин на етапі їх ремонту та модернізації/ Коноплянченко Є.В., Колодненко В.М., Прокопенко Ю.А.//Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 21-ой межд. конф.(8-10 сентября 2015) -
   Сиренко Ю.В.Получение зерна, отвечающего требованиям мировых стандартов – важнейшая задача агропромышленного комплекса //Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 21й международной научной кон-ференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2015.- С.7,
   Сиренко Ю.В. Создание небольших малогабаритных зерносушилок – актуальная задача послеуборочной обработки зерна.//Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 21й международной научной кон-ференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2015.- С.11
   Сиренко Ю.В. Способы реализации сушки зернових культур //Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 21й международной научной кон-ференции (8-10 сентября 2015 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2015.- С.15
   Сиренко В.Ф. Калнагуз О.М. Механіко-технологічні властивості рідких комплексних добрив // Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 156 С. (С. 19-21)
   Сердюк В.В. Дослідження витрат енергії на подрібнення зерна /Сердюк В.В., Руденко В.А.//Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ // (20-24 квітня 2015) -Суми: СНАУ, 2015.- С.78.
   Плавинська О.В., Плавинський В.І. Вимоги до якості підготовки магістрів інженерних спеціальностей //Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). – Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- С. 128-129.
  Плавинська О.В.,Плавинськмй В.І. Розвиток інноваційного підходу до інженерної освіти//Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 21й международной научной конференции (8-10 сентября 2015 г.). – Сумы,Глухов: СНАУ, 2015.- С. 153-154.
  Головченко Г.С., Калнагуз О.М. Теоретичні дослідження з очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 28.  
  Головченко Г. С. Математична модель з очищення насіння цукрового буряка від домішків дикої редьки у похилому повітряному потоці з початковою швидкістю компонентів. Сборник тезисов по материалам 21-й междун. науч. конф. “Технологии XXI века”, 8-10 сентября 2015г., ч.1, секция: Прогрессивные технологии в промышленности; Сумы, Глухов - 2015.- С.63.
  Горовий С.О., Головченко Г.С., Калнагуз О.М. спосіб очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки // Материалы международного форума. ХІ-й Международный форум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» посвященный 85-ти летию образования университета. (9–10 апреля 2015 р.). – Харьков, 2015. – С. 6.
  Сиренко Ю.В., Калнагуз О.М. Подсушка зерна – залог высокой еффективности зернопроизводства // Материалы международного форума. ХІ-й Международный форум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» посвященный 85-ти летию образования университета. (9–10 апреля 2015 р.). – Харьков, 2015. – С. 72.
  Головченко Г.С., Калнагуз О.М. Теоретичні дослідження з очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки// Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі С.г. виробництва». (15–17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 28.
  Калнагуз О.М., Горовий М.В. Дослідження частоти обертання шнека туковисівного апарата // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі С.г. виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 58.
  Калнагуз О.М., Бало П.М. Зернова маса як об’єкт очищення// Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 156 С. (С. 4-6)
  Калнагуз О.М. ІСТОРІЯ Досліджень властивостей грунту// Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 156 С. (С. 8-11)
   Горовий М.В., Батюк Л.М., Результати дослідження регенерації відпрацьованих масел // Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 22 С. (С. 22-25).
  Горовий М.В., Батюк Л.М., Регенерація відпрацьованих масел // Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 18 С.
  Руденко В.А. Техніко-економічне обґрунтування удосконалення машинно-тракторних агрегатів. / Руденко В.А., Саєнко А.В. //Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ // (20-24 квітня 2015) -Сумы: СНАУ, 2015.- С.88.
 

ПЕРЕЛІК публікацій у Scopus, Web of Science:

 

Sheludchenko V.Improvement of the automatic control system of the deceleration of the physical object under conditions of uncertainty /

V. Sheludchenko, E. Getsovich, S. Selevich // JournalofNano- andElectronicPhysics.– Vol.7 № 3, 03038(7pp)(2015).
 

Кількість науково-дослідних тем:

 

Науковий керівник Довжик М.Я.

Виконавці 3 етапу: к.т.н., доценти Зубко В.М., Руденко В.А., старші викладачі Калнагуз О.М., Горовий М.В., Сіренко Ю.В.,

Бало П.М., Головченко Г.С., асистент Сердюк В.В.

Розробка і впровадження екологобезпечних, енергоощадних технічних засобів та методів експлуатації в умовах зони лісостепу України

Етап3. Обґрунтування машин для внесення добрив та енергозбереження при подрібненні та сушінні зерна/

0113U008229.

   

Науковий керівник доцент Зубко В.М.

Виконавці: доцент Хворост Т.В., асистент Батюк Л.М.

Наукові основи обґрунтування параметрів і вимог до машин у відповідності агровимогам рослин. 0111U008027

   студентські наукові публікації
   Гайдук Р.В. Обробіток ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-24 квітня 2015р.) – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми . 2015.- С. 10
   Дмитришин Р.В. Особливості підготовки насіння та сівби озимої пшениці// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-24 квітня 2015р.) – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми . 2015.- С. 13
   Козлов В. П. Обробіток ґрунту при вирощуванні озимої пшениці// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-24 квітня 2015р.) – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми. 2015.- С.16
   Стадник Я.І. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-24 квітня 2015р.) – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми. 2015.- С. 29
   Тарнопольський К. Ю. Аналіз наявної технології і організації вирощування озимої пшениці// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-24 квітня 2015р.) – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми. 2015.- С.30.
   сумісно з викладачами
   Гецович Є.М., Голубенко В.Л. Експериментальне дослідження впливу антиблокувальних систем на динаміку гальмування // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.45
   Мачула О.І., Головченко Г.С., Калнагуз О.М. Вплив показника кінематичного режиму на роботу мотовила жатки // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.12.
   Балабонов М.Ю., Горовий М.В., Батюк Л.М., Калнагуз О.М. Передпосівний обробіток ґрунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 42.
   Кириленко В.Ю., Горовий М.В., Калнагуз О.М., Батюк Л.М. Обробіток ґрунту після збирання просапних культур // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.43.
   Міждоріжний В.В., Горовий М.В., Калнагуз О.М. Обробіток ґрунту після культур суцільного посіву // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 44.
   Олексютенко С.В., Горовий М.В., Калнагуз О.М. Регулювання культиваторів для суцільного обробітку // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 45.
   Тішалович О.С., Горовий М.В., Калнагуз О.М., Сіренко Ю.В. культиватори для суцільного обробітку грунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.46.
  Кліпач М.І., Калнагуз О.М., Бало П.М. Розміщення зубів на рамі борони // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 47.
  Гончаренко Ю.Ю., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Сівба кукурудзи // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 48.
  Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Кудря В.О., Кузьменко О.Ю. Визначення коефіцієнтів тертя добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 49.
  Омельченко О.А., Калнагуз О.М., Бало П.М. Визначення норми внесення мінеральних добрив туковисівним апаратом пружинного типу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 50.
  Завгородній О.Р., Кудря В.О., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Визначення коефіцієнтів тертя добрив// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 51.
  Павленко О.В., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Головченко Г.С. Способи внесення добрив в грунт та апарати для їх дозування // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 52.
  Семітко Я.О., Калнагуз О.М., Бало П.М. Теплові властивості грунтів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 53.
  Клименко Я.О., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Колодненко В.М. Склад грунту// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 54.
  Горболис В.В., Калнагуз О.М., Бало П.М., Колодненко В.М. Вплив на родючисть грунту// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 55.
  Стецій Р.О., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Сіренко Ю.В. Робочі органи культиваторів// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 56.
  Журба Я.Г., Кудря В.О., Калнагуз О.М., Сіренко Ю.В. теплофізичні властивості рідких органічних добрив // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 57.
   Бондаренко Д.О., Калнагуз О.М., Колодненко В.М., Горовий М.В. Грунт. Родючисть. гумус в родючості грунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.58.
  Бивалін С.М., Калнагуз О.М., Сіренко Ю.В., Кудря В.О. лабораторне обладнання для дослідження туковисівного апарата пружинного типу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 59.
  Олексенко Ю.М., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Аналіз жниварок для збирання кукурудзи на зерно // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 60.
  Олексенко Ю.М., Калнагуз О.М., Горовий М.В., Бало П.М. подрібнювальний механізм жниварок // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 61.
  Новіков О.О., Калнагуз О.М., Колодненко В.М., Горовий М.В. структура та родючисть ґрунтів україни // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 62.
  Бірюков Б.О., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Властивості грунту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 63.
  Козачок О.О., Сіренко Ю.В., Горовий М.В., Калнагуз О.М. Сівба, її строки та способи// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 64.
  Киселевич В.В., Сіренко Ю.В., Горовий М.В., Калнагуз О.М. післяпосівний обробіток // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 65.
  Небеський С.Ю., Сіренко Ю.В., Калнагуз О.М. Вирощування кукурудзи в лісостепі // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 66.
  Шевченко М.Р., Сіренко Ю.В., Калнагуз О.М. опір ґрунту дії клина // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 66.
  Гнилокозов Р.І., Калнагуз О.М., Бало П.М. Дослідження властивостей стебел кукурудзи при перерізанні // Материалы международного форума. ХІ-й Международный форум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» посвященный 85-ти летию образования университета. (9–10 апреля 2015 р.). – Харьков, 2015. – С. 5.
  Зубко В.М., Горовий М.В., Батюк Л.М., Голік О.А. Щодо визначення режимів роботи транспортерного апарата розкидача добрив // Матеріали наукової конференції   студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 14.
  Шутько В.А., Калнагуз О.М., Головченко Г.С. Визначенняпараметрів і режимів роботи відцентрового апарата. // Материалы международного форума. ХІ-й Международный форум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» посвященный 85-ти летию образования университета. (9–10 апреля 2015 р.). – Харьков, 2015. – С. 14.
  Горовий М.В., Батюк Л.М.,Семітко Я.О. Регенерація відпрацьованих масел// Матеріали наукової конференції   студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 20.
  Шутько В.А., Калнагуз О.М., Бало П.М. Механіко-технологічні властивості добрив // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі С.г. виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 20.  
  Мирошник Є.В., Калнагуз О.М., Семерня О.В. Результати досліджень властивостей стебел кукурудзи // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі С.г. виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 37.  
  Шевченко М.Р., Калнагуз О.М., Сіренко Ю.В. Якісне післязбиральне підсушування зерна - запорука високої ефективності зерновиробництва, поліпшення благополуччя і здоров'я населення// Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі С.г. виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- С. 50.
  Калнагуз О.М., Кудря В.О. Історичні етапи розвитку добрив// Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 156 С. (С. 13-15)
  Сиренко В.Ф. Калнагуз О.М. Механіко-технологічні властивості рідких комплексних добрив // Сборник тезисов по материалам 21-й международной научной конференции. Ч.1. Секции: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Прогрессивные технологии в строительстве», «Прогрессивные технологии в промышленности» (8-10 сентября 2015 г.), Сумы, Глухов: СНАУ, 2015.- 156 С. (С. 19-21)
  Калнагуз О.М., Бало П.М., Гнилокозов Р.І. Науковий керівник: доц.. Довжик М.Я. Основні технологічні та фізичні властивості ґрунтів // Матеріали наукової конференції   студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 12.
  Сіренко Ю.В., Калнагуз О.М., Шутько В.А., Науковий керівник: ст. викл. Горовий М.В. Щодо визначення характеристик сільськогосподарських матеріалів//Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 13.
  Горовий М.В., Калнагуз О.М., Дмитренко В.А.,Науковий керівник: доц. Сіренко В.Ф. Щодо визначення технологічних властивостей добрив //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 15.
  Мирошник В.А., Горовий М.В., Калнагуз О.М. Науковий керівник: доц. Зубко В.М. Визначення параметрів валкоутворювача-розкидача //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 16.
  Бало П.М., Калнагуз О.М, Шутько В.А. Науковий керівник: ст. викладач Головченко Г.С. Розвиток науки про сільськогосподарські машини //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 18.
  Калнагуз О.М., Сіренко Ю.В., Гончаренко А. М. Науковий керівник: ст. викладач Горовий М.В. Розрахунок основних параметрів лемішно-полицевої поверхні //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 19.
  Сиренко Ю.В., Бало П.Н. Научные руководители: ст. преподаватели Горовой М.В., Калнагуз А.Н. Послеуборочная подсушка зерна – залог высокой эффективности зернопроизводства //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 19
  Сердюк В.В., Геращенко С.В. Аналіз беззмінного посіву сільськогосподарських культур//Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 46.
  Сердюк В.В., Саєнко О.В. Вплив ходових систем мобільних агрегатів на ґрунт //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 47.
  Сердюк В.В., Васюченко О.В. Ефективне застосування чорного пару у сівозміні //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 48.
  Сердюк В.В., Поповський І.С. Система точного землеробства //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 51.
  Сердюк В.В., Зубко С.А. Технологія обробітку ґрунту за системою STRIPTILL //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 54.
  Руденко В.А., Муха С.С. Вплив гусеничних рушіїв на грунт //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 22.
  Руденко В.А., Капець О.О. Значення та роль транспорту в технологічних процесах агропромислового виробництва //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 22.
  Руденко В.А., Капець О.О. Формування транспортних витрат господарства //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 49.
  Руденко В.А., Капець О.О. Формування транспортних витрат господарства //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 50.
  Руденко В.А., Сіренко С.Б. Удосконалення системи обслуговування автомобілів //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 52.
  Руденко В.А., Сіренко С.Б. Методи корегування періодичності технічних впливів //Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 53.
  Будакова А.Ю., Руденко В.А Дослідження зміни питомої площі поверхні зерна при подрібненні //Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ //. (20-24 квітня 2015) -Суми: СНАУ, 2015.- С.77.
  Зубко В.М., Заїка В.О. Особливості вирощування озимої пшениці // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.5
   Зубко В.М., Шалинін М.О. Обгрунтування норм виробітку і витрати палива на сільськогосподарські роботи // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 6
  Зубко В.М., Солошенко А.В. Оцінка показників якості при виконанні дискування // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 7
  Зубко В.М., Солошенко А.В. Оцінка показників якості виконання оранки // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.8
  Волошко Т.П., Кропивний О.І. Основні технології вирощування зернових культур // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 23
  Шелудченко В.В.,Скубиря О.О. Дослідження характеристик та синтез модулятора тиску АБС // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 41
  Шелудченко В.В., Павлюк Я.В. Дослідження динаміки гальмування з антиблокувальними системами // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.42
  Шелудченко В.В., Римар С.С. Експериментальне дослідження контуру гальмівної системиз АБС // Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.43
  Шелудченко В.В., Губа І.В. Аналіз особливостей експлуатації, які впливають на керованість та стійкість руху автомобілів з АБС// Матеріали наукової конференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С.44