ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра вищої математики

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

кафедраВ 1978 році в Сумському філіалі ХСГІ ім. Докучаєва була організована кафедра загально-технічних дисциплін і такий предмет, як вища математика входив складовою частиною до цієї кафедри.

В 1980-81 навчальних роках кафедра вищої математики та фізики починає функціювати як окрема самостійна кафедра.

З 1991 року кафедра вищої математики функціонує як самостійна кафедра, а з 1998 року кафедра вищої математики знову об'єднується з фізиками під керівництвом д.т.н., професора Кочмоли М.М.

У 2005 році кафедра вищої математики й фізики реорганізована у кафедру вищої математики.

Розуменко Анатолій Михайлович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

rozymenkoНародився у 1964 році. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка у 1986 р. за спеціальністю “математика та фізика”.

Кандидат фізико-математичних наук з 1995 року. Кандидатську дисертацію „Розподіл граничних функціоналів від сум випадково розподілених доданків” захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту математики НАН України 28 лютого 1995 року. Номер диплома КН № 007320.

У 2002 році отримав звання доцента кафедри вищої математики та фізики. Номер диплома ДЦ № 006309.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти 3-4 рівня акредитації 15 років, в тому числі у Сумському національному аграрному університеті 4 роки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка:

З 01.09.1988р. по 01.10.89р. та з 15.12.93р. по 01.09.95р. працював на посаді асистента кафедри вищої математики Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка.

З 01.10.89р. по 15.12.93р. проходив стажування та навчався в цільовій аспірантурі при Інституті математики АН України.

З 01.09.1995р. по 30.08.1999р. старший викладач кафедри вищої математики Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка.

28.02.95р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

13.11.98р. призначений заступником декана фізико-математичного факультету.

Сумський національний аграрний університет:

З 01.09.1999р. по теперішній час працюю доцентом кафедри вищої математики та фізики Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні курси: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” на денному та заочному відділеннях обліково-фінансового факультетів, інженерно-технологічного факультету та факультету харчових технологій.

Працюю над науковою темою “Розподіл граничних функціоналів від сум випадково розподілених доданків” та методичною темою “Дидактичні засоби навчання”.

Герасименко Владислав Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент

gerasumenkoНародився 12 квітня 1976 р. у райцентрі Васильківка Дніпропетровської обл., українець.

З 1983 р. по 1993 р. навчався у середній школі № 22 м. Суми, яку закінчив з відзнакою.

З 1993 р. по 1998 р. навчався у Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка на фізико-математичному факультеті. Отримав диплом з відзнакою - повну вищу освіту за спеціальністю «Математика і фізика» та здобув кваліфікацію вчителя математики і фізики .

З 1997р. по 1998 р. працював у середній школі № 7 на посаді вчителя математики.

З 1998 р. по 2001р. навчався у аспірантурі на кафедрі «Математичної фізики» Сумського державного університету.

З 2001р. по 2007р. працював на кафедрі «Вищої математики» Сумського національного аграрного університету на посаді старшого викладача.

У 2008р. отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Математичний аналіз».

З 2008 р. і по теперішній час працюю на кафедрі вищої математики Сумського національного аграрного університету на посаді доцента.

Некислих Катерина Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

НекислихЗ 2001 р. по 2007 р. навчалася у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка на фізико-математичному факультеті. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математитка” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

З 2007 р. по 2008 р. працювала вчителем математики у Сумській спеціалізованій школі № 7.

З 2008 р. по 2010 р. навчалася у аспірантурі фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, з 2010р. по 2011р – в аспірантурі механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

14. 12. 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: „Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами”.

29. 03. 2012 р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук із спеціальності „Механіка деформівного твердого тіла”. Номер диплома ДК № 005609.

З 01. 09. 2012 р. працюю доцентом кафедри вищої математики Сумського національного аграрного університету.

Баталова Алла Борисівна, старший викладач

БаталоваБазова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко.

У СНАУ працюю з 2000 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики У співпраці з Коваленко Г.П. опубліковано 6 статей у збірниках «Вісник» СНАУ.

Працюю над науковою темою: ”Розробка методології проектування електронного курсу «Вища та прикладна математика» в підсистемі вищого навчального закладу”.

 

Борозенець Наталія Сергіївна, старший викладач

borozenecБазова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко.

З 1995 по 2006 роки працювала асистентом кафедри вищої математики СНАУ. З 2006 року працює на посаді старшого викладача кафедри вищої математики СНАУ.

Тема наукової роботи: Методика викладання теорії вірогідності й математичної статистики для студентів аграрних університетів.

Видані 3 методичних вказівки. Опубліковано більше 10 публікацій.

 

Головченко Галина Степанівна, старший  викладач

golovchenkoБазова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко,

У СНАУ працюю з 2008 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики. Основні дисципліни — вища математика.

Наукова робота

Основний напрямок наукової роботи — розробка параметрів та режимів роботи технічних засобів для очищення насіння цукрового буряка від домішок, які важко видаляються.

Маю 21 науково – методичну працю, із яких 10 наукових праць (у тому числі одне авторське свідоцтво на винахід), а також 11 методичних розробок.

Пугач Валентина Іванівна, старший викладач

pygachНародилася 27 березня 1958 року в с. Сіробабине Лебединського району Сумської області.

В 1975 році закінчила Штепівську середню загальноосвітню школу Лебединського району.

В цьому ж році вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка, який закінчила в 1979 році.

В СНАУ працюю з 1997 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики.

У співавторстві видано 8 методичних посібників та опубліковано в збірниках “Вісник” СНАУ 7 наукових статей.

Працюю над науковою темою ”Методи теорії функцій та їх застосування”.

Річкаль Наталія Миколаївна, старший викладач

РічкальНародилася в м.Суми. Закінчила: середню загальноосвітню школу №4 м.Суми; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “математика та інформатика”. Захистила дипломну роботу з теми "Організація діяльності студентів при вивченні теми "Методи математичної статистики в педагогічному дослідженні".

З 2008 року працюю в СНАУ на кафедрі вищої математики.

Основні учбові курси: “Вища математика”, “Теорія вірогідності і математична статистика”.

 

Пінчукова Л.Д. , старший лаборант

ПинчуковаНародилась 27 січня 1976 року в Будапешті (Угорщіна). В 1993 році закінчила   гімназію №1 в м. Суми. З 1993 по 1996 рік навчалась в СДПУ ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “Хімія та біологія”. З 1996 по 2000 рік навчалася в СНАУ на заочному відділенні за спеціальністю «Менеджмент організації». З 1996 року працює в СНАУ. На кафедрі «Вищої математики» з 2005року.

 

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, аудиторія 417, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ

Телефон: (0542) 62-78-34

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 

Борозенець Н.С. , Пугач В.І.( подано до друку) Щодо реалізації прикладної спрямованості курсу вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів // Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямків: Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма).- Полтава: ПДАА, 2017.– Вип. 2.–53 с. – С. 16-18.

Борозенець Н.С., Пугач В.І. ( подано до друку) Особливості чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (19-21 квітня 2017 р.). Том ІІІ. – С. 41-42

Восстановления поверхностей стальных и чугунных деталей электроэрозионным легированием и армированным металополимерным материалом / В.А. Герасименко, А.А. Саржанов, А.Г. Павлов, Т.П. Волошко, Б.А. Саржанов // Компрессорное и энергетическое машиностроение.– №1(47). – 2017. – С.31-38

Обґрунтування основних параметрів та режимів роботи лабораторної установки по очищеннюнасіння цукрового буряка від дикої редьки у похилому повітряному потоці/ Головченко Г.С.,Калнагуз О.М. // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей Луцького НТУ, випуск 32 (2), 2017. (С.77-82)

Головченко Г. С. , Калнагуз О. М. Побудова варіаційної кривої розподілу насіння за розміром. // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу с.г. машин і знарядь. (29-30 березня 2017 року).- Житомир, 2017.-с.291. (с. 209-212).

Борозенець Н.С., Пугач В.І. Щодо реалізації прикладної спрямованості курсу вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів // Вісник СНАУ. - 2017. - с

Борозенець Н.С., Пугач В.І. Особливості чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини // Вісник СНАУ. - 2017. - Подано до друку.

Борозенець Н.С. , Пугач В.І.( подано до друку) Щодо реалізації прикладної спрямованості курсу вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів // Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямків: Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма).- Полтава: ПДАА, 2017.– Вип. 2.–53 с. – С. 16-18.

Борозенець Н.С., Пугач В.І. ( подано до друку) Особливості чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (19-21 квітня 2017 р.). Том ІІІ. – С. 41-42

Пугач В.І. “Щодо чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини”. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2017 р.), том 3, с. 42.

Пугач В.І. “Роль прикладних задач з вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів”. // Збірник тез за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (20 квітня 2017 р.), Полтавська державна аграрна академія, том 1, с. 27 - 30.

Шандиба О. Б., Артюхова Н.,О., Думанчук М.Ю., Річкаль Н.М. Підвищення енерго-ефективності тепломасообмінних процесів // VII Міжнародна науково-практична конференціяпам’яті І. І. Мартиненка та знагоди 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету «Енергозабезпеченнятехнологічних процесів» (8-9 червня 2017 року). м. Мелітополь

Річкаль Н. М. Організація діяльності студентів при вивченні курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» // Збірник тез за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції з проблем вищої освіти і науки (20 квітня 2017) / Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2017. – с. 35.

Річкаль Н. М. Дистанційна освіта – крок у майбутнє // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (19-21 квітня 2017 р.) / Том 3 – Суми: СНАУ, 2017. – с. 40

Розуменко А.М. Елементи математичної статистики: навчальний посібник / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 92 с. 

 

 

Баталова А.Б., Некислих К.М. Приклади використання диференціальних рівнянь для моделювання реальних процесів // Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 3(28), 2016, с. 219-224

Некислих К.М., Баталова А.Б. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів при вивченні математики на підготовчому відділенні // Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 3(28), 2016, с. 209-213

Баталова А.Б. Формування мотивації навчання на прикладі вивчення диференціальних рівнянь // Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма) (16 березня 2016 р.) // ЗБІРНИК ТЕЗ «Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямків», Полтавська державна аграрна академія - Полтава, 2016. - с.6-8.

Баталова А.Б. Застосування апарату диференційних рівнянь в соціально-економічній сфері // Збірник тез за матеріалами 22-ї міжнародної наукової конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХI СТОЛІТТЯ» (12-18 вересня 2016) / Ч.2. - Суми: СНАУ, 2016. - с. 69.

4. Баталова А.Б. Можливості застосування диференціальних рівнянь в різних сферах науки // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2016) / -Умань: УНУС, 2016. – с. 233.

5. Баталова А.Б. Сучасні інформаційні технології в аграрному секторі //ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ XVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17-18 жовтня 2016 року) присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка / Суми: СНАУ, 2016 – с. 247.

Баталова А.Б. Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2016 р.) – c. 89

Борозенець Н.С. «МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ–АГРАРІЇВ: ПРИЧИНИ НЕСПРИЙНЯТТЯ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ» Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямків» Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма).- Полтава: ПДАА, 2016.– Вип. 1.– С. 8-10.

Борозенець Н.С. «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ» Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 - 21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – С. 90-91.

N.O.Artukhova, D.M.Shpetny, O.B.Shandyba, G.A.Smolarov, A.V.Tolbatov, N.S.Borozenets. Investigation of granulated phosphate fertilizers cooling. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, 2016, №3 (56), - 243 с., С 33-39

Борозенець Н.С. Використання нових інформаційних технологій як необхідна умова оптимізації вивчення студентами елементів математичної статистики // Збірник тез за матеріалами 22-ї міжнародної наукової конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХI СТОЛІТТЯ» (12-17 вересня). - Суми: СНАУ, 2016, ІІ ч., С. 196-197.

Борозенець Н.С. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ // Людина, природа, техніка у ХХІ столітті: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2016 р.: Збірник матеріалів. –Полтава: ФОП О.І.Кека., 2016. – 171 с., С. 23-26.

Борозенець Н.С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2016): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 р., м. Суми у 2-х томах. – Суми:ВВП «Мрія», 2016. – Т. І. – С. 112-114.

Пугач В.І., Борозенець Н.С. Подана до друку у збірнику “Вісник СНАУ” стаття “Застосування проблемного підходу до вивчення вищої математики”.

Пугач В.І., Борозенець Н.С. Подана до друку у збірнику “Вісник СНАУ” стаття “Щодо алгоритму побудови замкнених моделей турбулентності при відривному обтіканні тіл”.

Герасименко В.О. Технологічно-організаційні методи забезпечення надійності експлуатації автоматизованих виробничих систем / Коноплянченко Є.В., Герасименко В.О., Колодненко В.М., Ребрій А.М., Рибенко І.О.// Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. – № 5. - С. 38-42.

Герасименко В.А Обеспечение качества ремонта и модернизации сложных машин применением формализованной методики поиска ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А., Яременко В.П. // Вісник Сумського національного аграрногоуніверситету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. - Вип. 10/3(31). – С. 10-16.

Герасименко В.А Формализация поиска ресурсосберегающих технологий ремонта и модернизации сложных машин/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А., Яременко В.П.// Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.1. – Сумы: СНАУ, 2016.- С.38-40

Gerasimenko V.Problems of heavy-duty equipment reengineering/ Konoplianchenko Ie., Gerasimenko V., Kolodnenko V.// Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С.170-171.

Герасименко В.О. Гідродинамічні умови виробництва гранульованих мінеральних добрив пролонгованої дії / Шандиба О.Б., Герасименко В.О., Толбатов А.В.//Контроль і управління в складних системах: Сборник научных статей по материалам XII міжнародній конференції ( 3-6 жовтня 2016 року ) –Вiнниця:Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2016.

Герасименко В.О. Аналіз структурного стану поверхневого шару при електроерозійному легуванні твердими зносостійкими матеріалами / Тарельник В.Б., Думанчук М.Ю., Герасименко В. О. .//  Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . – 2016. – Вип. 3(28). – С. 61-66

Подано до друку: Герасименко В.О. Гідродинамічні умови виробництва гранульованих мінеральних добрив пролонгованої дії / Шандиба О.Б., Герасименко В.О., Толбатов А.В.//Контроль і управління в складних системах: Сборник научных статей по материалам XII міжнародній конференції ( 3-6 жовтня 2016 року ) –Вiнниця:Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2016.

Головченко Г.С. Наукова стаття.. «Теоретические исследования по очищению семян сахарнойсвеклы от вредных примесей дикой редьки» / Г.С. Головченко, А.Н.Калнагуз // Механизация и электрификациясельского хозяйства: межвед. Тематич. Сб. в 2 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск, 2016. – Вып. 52. – Т1. – стр 49…60. (червень 2016 року).

Головченко Г. С., Калнагуз А. Н. Исследование закономерностей относительного движения ввертикальном воздушном потоке компонентов семенной смеси: сахарная свекла – дикая редька //Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17 –18жовтня 2016 р.) Випуск 10/2 (30). – Суми, с.89 – 93

Головченко Г. С. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ВИЗНАЧЕННЮ СЕРЕДНЬОЇ ТОВЩИНИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ // Материалы 22-й международной конференции «Технологии 21 века» (12 – 17 сентября 2016 г). –Одесса, с. 30 – 33

Головченко Г. С. ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ВІД ДИКОЇ РЕДЬКИ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ НАСІННЄОЧИСНИХ МАШИНАХ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ// Материалы 22-й международной конференции «Технологии 21 века» (12 – 17 сентября 2016 г). –Одесса, с. 33 -34

Головченко Г. С. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ПО ОЧИСТКЕ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТ ДИКОЙ РЕДЬКИ Матеріали // IV Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки (17 листопада 2916р.). – Умань, с.159 – 161.

Калнагуз О.М., Головченко Г.С. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НАПОКАЗНИКИ РОБОТИ РІЗАЛЬНОГО АПАРАТА // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17 – 18жовтня 2016 р.) – Суми, с.46 -48

Участь на XVII Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17 – 18жовтня 2016 р.). Теоретические исследования по очищению семян сахарной свеклі от вредніх примесей дикой редьки URL: http://sau.sumy.ua/images/nayka/zaprow_konf/2016/tom_2_meh.pdf Суми, 2016

Щодо визначення властивостей стебел при перерізанні / Калнагуз О.М., Головченко Г.С. // Технологии ХХІ века: сборник тезисов по материалам 22-й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.) - Сумы, Одесса, 216. – С. 61-62.

Розуменко А.М. Розвиток критичного мислення студентів при вивченні теорії ймовірностей (на прикладі теми «Геометрична ймовірність»)/ В зб.: Актуальні питання природничо-математичної освіти:/ зб. наук. пр. № 7-8/ Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка.-Суми: 2016р.-258с. - С.105-113

Розуменко А.М. Розвиток мислення студентів у процесі вивчення курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика»/ В зб.: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетенцій майбутнього фахівця: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 грудня 2016р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : 2016.–Ч.1.–154с. - С.73-75

Головченко Г.С. Наукова стаття у Вісник Сумського 3 (28) НАУ.A.B. Shandyba, G.S. Golovchenko. Hydraulic resistance of bodies in water flow. Вісник Сумського НАУ, випуск 3 (28), с. 252- 256.

Головченко Г. С. Управління процесом навчання вищої математики студентів аграрних вузів задопомогою опорних конспектів. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Системний підхід у професійній підготовці фахівцівгалузевих напрямків» (16 березня 2016 р.). – Полтава, 2016. –с. 23 – 26. [Електронний ресурс].URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/conference/20160322/sbornyk_konferencyy_2016_god.pdf

Головченко Г.С., Калнагуз О.М. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПООЧИЩЕННЮ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ВІД ДИКОЇ РЕДЬКИ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХНАСІННЄОЧИСНИХ МАШИНАХ.//Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин ізнарядь. (7-8 квітня 2016 року).- Житомир, 2016.-с.230. (с. 97-99).

Головченко Г.С., Калнагуз О.М. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ВІД ДИКОЇ РЕДЬКИ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТИЧНИХ НАСІННЄОЧИСНИХ МАШИНАХ. // Материалы международного форума. ХІ-й Международныйфорум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» посвященный 85-тилетию образования университета. (7–8 апреля 2016 р.). – Харьков, 2016. – с. 4.

Калнагуз О.М., Головченко Г.С. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛИПКОСТІ ҐРУНТУ ПІД ЧАС ВІДРИВАННЯ. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – с. 73.

Головченко Г.С., Калнагуз О.М. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ПРИЛАДУ ДЛЯ ОБМОЛОЧУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. // Збірник тез доповідейтвсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва». (20 – 22 квітня 2016 року),- Кіровоград: КНТУ, 2016.- с. 23.

Некислих К.М., Баталова А.Б. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів при вивченні математики на підготовчому відділенні // Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 3(28), 2016, с. 209-213

Баталова А.Б., Некислих К.М. Приклади використання диференціальних рівнянь для моделювання реальних процесів // Вісник СНАУ, серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 3(28), 2016, с. 219-224

Пугач В.І. “Застосування проблемного підходу до вивчення вищої математики”. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2016 р.), том 3, с. 91.

Пугач В.І. “Реалізація професійної спрямованості в курсі вищої математики для студентів економічних спеціальностей”. // Збірник тез за матеріалами 22-ї міжнародної наукової конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХI СТОЛІТТЯ» (12-17 вересня 2016). - У 2 ч. / Ч.2. - Суми: СНАУ, 2016. - с. 201.

Пугач В.І. “Щодо проблемного підходу до вивчення вищої математики студентами аграрних спеціальностей”. // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної аграрної науки” (17 листопада 2016 р.), Уманський національний університет садівництва, с. 241.

Пугач В.І.  “Щодо алгоритму побудови замкнених моделей турбулентності при відривному обтіканні тіл”. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2016 р.), том 3, с. 92.

Пугач В.І. “Щодо активізації вивчення вищої математики студентами агрономічних спеціальностей”. // Збірник тез за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (16 березня 2016 р.), Полтавська державна аграрна академія, том 1, с. 41.

Пугач В.І., Борозенець Н.С. Подана до друку у збірнику “Вісник СНАУ” стаття “Застосування проблемного підходу до вивчення вищої математики”.

Пугач В.І., Борозенець Н.С. Подана до друку у збірнику “Вісник СНАУ” стаття “Щодо алгоритму побудови замкнених моделей турбулентності при відривному обтіканні тіл”.

Пугач В.І. “Вплив експлуатаційної надійності на рівень виробничого травматизму”. // Науковий журнал “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів”. – Харків: №5 2016 р. – с. 181. (Колектив авторів.)

Річкаль Н. М. Значимість математики при підготовці студентів інженерних спеціальностей // Збірник тез за матеріалами 22-ї міжнародної конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» (12-17 вересня 2016) / Ч.2 – Суми: СНАУ, 2016. – с. 190

 

 

. 

 

 

Баталова А.Б. Деякі питання організації самостійної роботи студентів // Збірник тез за матеріалами 21-ї міжнародної наукової конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХI СТОЛІТТЯ» (8-10 вересня 2015) / Ч.2. - Суми: СНАУ, 2015. - с. 122.

Баталова А.Б. Условия существования предельных циклов в модели загрязнения окружающей среды // Міжнародна наукова Інтернет - конференція «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015). // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2015. – с. 163-164.

Борозенець Н.С. «ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ КУРСУ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ». - 21-а міжнародна наукова конференція ”ТЕХНОЛОГИИ ХХІ СТОЛІТТЯ”, Глухів, 8-10 вересня 2015 року. – С. 161-162.

Борозенець Н.С. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ» Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2015): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 грудня 2015 р., м. Суми у 2-х томах. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – Т. І. – С. 16-17.

Борозенець Н.С. «САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч. 3 / упорядн. Чашечникова О. С. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 12-13.

Герасименко В.А. Определение зависимости параметров шероховатости поверхности от технологических режимов электроэрозионного легирования /КоноплянченкоЕ.В., Яременко В.П., Герасименко В.А.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Механізація та автоматизація виробничих процесів . - 2015. - Вип. 11(27). - С. 18-21. Герасименко В.А Повышение надежности прессовых соединений/ Б. Антошевский, В.Б.Тарельник, Е.В. Коноплянченко, В.А. Герасименко// Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 21-ой межд. конф.(8-10 сентября 2015) -Ч1.- Сумы: СНАУ, 2015.- С.98-108.

Головченко Г.С., Калнагуз О.М., Семітко Я.О. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВОБМОЛОЧУВАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР . //Матеріали науково-практичноїконференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20–21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми,2016. – с. 71.

Бало П.М., Калнагуз О.М, Шутько В.А. Науковий керівник: ст. викладач Головченко Г.С.РОЗВИТОК НАУКИ ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ . //Матеріали науковоїконференції студентів СНАУ (17–19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – с. 18.Опублікування тез доповідей, всеукраїнської, університетської, міжнародної конференцій.

Головченко Г. С. Методи очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки. Сборник тезисовпо материалам 21-й междун. науч. конф. “Технологии XXI века”, 8-10 сентября 2015г., ч.1, секция:Прогрессивные технологии в промышленности; Сумы, Глухов - 2015, с. 49-50

Головченко Г. С. Розробка математичної моделі технологічного процесу роботи приладу дляобмолочування сільськогосподарських культур. Сборник тезисов по материалам 21-й междун. науч.конф. “Технологии XXI века”, 8-10 сентября 2015г., ч.1, секция: Прогрессивные технологии впромышленности; Сумы, Глухов - 2015, с. 53-55

Пугач В.І.“Самостійність при вивченні вищої математики - важливий компонент інженерного мислення”. // Збірник тез за матеріалами 21-ї міжнародної наукової конференції «ТЕХНОЛОГІЇ ХХI СТОЛІТТЯ» (8-10 вересня 2015). - У 2 ч. / Ч.2. - Суми: СНАУ, 2015. - с. 122

Розуменко А.М. Знамениті задачі математики / В зб.: Фізико – математична освіта. – 2015.-Випуск 3(6).- С.51-65.

Розуменко А.М. Історичні задачі з математики як засіб розвитку пізнавальної мотивації студентів/ В зб.: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ* - 2015»: матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ( 3-4 грудня 2015 р., м. Суми) : Ч.2.- Суми : «Мрія», 2015.-С.101 – 103.

Розуменко А.М. Підготовка тез доповідей на наукову конференцію. Елементи історизму в змісті лекцій з вищої математики/ В зб.: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III всеукраїнської науково – практичної конференції ( 2 -3 грудня 2015 р., м. Суми): Том I.- Суми : «Мрія», 2015.-С.60 –61.

 

 

1 Розуменко А.М., Розуменко А.О. Підготовка до друку навчального посібника: Повторюємо і систематизуємо шкільний курс математики.-Суми: СНАУ, 2014р.-176с. 
 2  Борозенец Н. С. Математика. Часть 2. Уравнения и неравенства. Методическое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения. – Сумы: СНАУ, 2014. – 40 с., рис. 15, библ. 6.
 3  Некислих К.М., Геєнко М.Ю., Пугач В.І. Методичні вказівки щодо прискореного повторення деяких розділів шкільного курсу математики. (Протокол № 5 від 10.03.2014 року.)
 4  Некислих К.М., Пугач В. І. Практикум щодо проведення практичних занять для студентів 1 курсу спеціальності “Геодезія, картографія та землеустрій”. (Протокол №5 від 10.03.2014 року.)
 5  Малютин К.Г., Боженко О.А. Задача кратной интерполяции в классе аналитических функций нулевого порядка в полуплоскости. Уфимскийматематическийжурнал. Том 6. № 1, 2014. – С. 18-29.
 6  Борозенець Н.С., Пугач В.І. Щодо застосування методу найменших квадратів в осередненні параметрів потоку при переході від рівнянь Нав’є-Стокса до рівнянь Рейнольдса // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – 286 с., с. 40-41.
 7  Ресурсосберегающие технологии реинжиниринга средств транспорта специального назначения / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin, 2014. Vol. 16. No 3. 279-286 (SCOPUS)
 8  CALS - стратегии реинжиниринга сложного производственного оборудования/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 51
 9 Головченко Г.С., Калнагуз О. М. «Визначення довжини дуги різання робочими органами ротаційних ґрунтообробних машин» // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.).
 10  Некислих К.М. Рівновага пружного клина зі скінченною тріщиною при вершині // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – 286 с, стор. 40-41.

 

1  Розуменко А. М., Головченко Г. С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з теми «Диференціальні рівняння. Системи диференціальних рівнянь» для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання. Протокол № 2 від 4 листопада 2013 р.
 2  Баталова А.Б. Методичні вказівки з дисципліни «Прикладна математика» по темі «Чисельні методи» для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання.
 3  Головченко Г. С. Методичні вказівки з теми « Диференціальні рівняння, Системи диференціальних рівнянь» Лекції. Для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання. Протокол № 2 від 4 листопада 2013 р.
 4  Малютин К.Г., Боженко О.А. Задача кратной интерполяции в классе целых функций нулевого порядка.Збiрник праць Iн-ту математики НАН України. 2013. T. 10, № 4-5. С. 412–423.
 5  Малютин К.Г., Козлова И.И. Канонические функции допустимых мер в полуплоскости. ДАН Украины. 2013. № 8. С. 11 - 16.
 6  Малютин К.Г., Малютина Т.И. Приложения неравенства Чебышева к оценке рисков. Сборник научных статей IV Международной науч-но-практической конфе-ренции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математи-ки», Курск, 14-16 ноября 2013. – С. 110-114.
 7  Malyutin K.G., Malyutin A.K. Model of Speculative Strategy of Currency Department of Bank. İstanbul University Science Faculty the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy. Vol. 4 (2013).– P.33 – 38.
 8  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Weakly Regular Sets. İstanbul University Science Faculty the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy. Vol. 4 (2013).–P.1– 8.
 9  Малютин К.Г., Боженко О.А. The problem of multiple interpo-lation in a class of functions of a zero order in the half-plane. Тезисы международной научной конференции «Спектральный анализ и нелинейные задачи»,Уфа, Июнь 18–22, 2013. – С. 81.
 10  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Interpolation problems in the classes of entire functions of zero order. Thesises of International mathematical conference “Bogolyubov readings DIF-2013. Differential equations, theory of functions and their applications” on the occasion of the 75th anniversary of academician A.M. Samoilenko, June 23 – 30, 2013, Sevastopol. P. 208 – 209.
 11  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Interpolation problems in the classes of entire functions of zero order. Thesises of 9th International ISAAC Congress, August 5 to August 9, 2013 in Krakow. P. 139.
 12  Malyutin K.G. Interpolation problems in the classes of analytical functions of zero order. Complex Analysis and Related Topics, Lviv, September 23-28, 2013. P. 47-48.
 13  Розуменко А.М. Раціональне та ірраціональне в математиці В зб.: Актуальні питання природничо-математичної освіти:/ зб.наук.пр. випуск 2/ Сум.держ.пед.ун-т ім. А.С.Мака-ренка. - Суми: ВВП «Мрія», 2013р.-240с. - С.12-19
 14  Розуменко А.М., Власенко В.Ф. Узагальнення матриць Сільвермана-Сасса В зб.: Вісник СНАУ, наук.-метод. журнал, Вип. 10(25), 2013р. С. 174-176
 15  Розуменко А.М. Підготовлено доповідь та надруковано тези доповіді «Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь опрацьовувати математичний текст» в збірнику матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики – сьогодення і перспективи ”, 29-31 жовтня 2013 року, Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. - 234 с. - с.104-105.
 16 Баталова А.Б., Пугач В.І. «Модель економіки з врахуванням запізнення» // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", 14-17 травня 2013 р., стор. 11-12. 
 17  Коваленко Г.П., Баталова А.Б. «Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення», // Вісник СНАУ, серія «Економіка і менеджмент», випуск 12(58), 2013, стор.262-265
 18  Борозенець Н.С. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення елементів математичної статистики // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особисто орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», 29-31 жовтня 2013р.- Полтава: ТОВ «АСМІ»,2013 – 234с., с 124-125.
 19  Борозенець Н.С. Профільна диференціація в навчанні вищої математики студентів аграрних університетів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті», 21-22 листопада 2013 р.: Збірник матеріалів. – Полтава: ФОП О.І.Кека., 2013. – 171 с., с. 23-26.
 20 Борозенець Н.С.Участь в ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особисто орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», 29-31 жовтня 2013р.- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 
21  Обеспечение качества реинжиниринга сложной техники внедрением ресурсосберегающих CALS-технологий в ремонтном производстве/ Коноплянченко Е.В.,Герасименко В.А., Колодненко В.Н.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134 – С.80-86.
22  Адаптация метода «распространяющейся волны» в ресурсосберегающих технологиях ремонта средств транспорта специального назначения/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 19-ой межд. конф.(9-14 сентября 2013) -Сумы: СНАУ, 2013.- С.48-54.
23  Калнагуз О.М., Головченко Г.С. «Дослідження впливу частоти обертання шнека туковисівного апарата на норму внесення добрив». Наукова стаття до збірника наукових праць університету. Збірник наукових статей. Сільськогосподарські машини. Луцький національний технічний університет. (стор. 145 – 152).
24  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Головченко Г.С. Локальні установки систем оборотного водопостачання з очищенням циркуляційної води.( Материалы 19й международной научно – практической конференции «Технологии XXI века» (9-14 сентября 2013г.) Алушта, с.84-88)
25  Головченко Г.С. «Визначення траєкторії руху компонентів суміші цукрового буряка та дикої редьки» Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Людина, природа,техніка у ХХІ столітті», 21-22 листопада 2013 р.: Збірник матеріалів. – Полтава: ФОП О.І.Кека., 2013. – 171 с.(!33-135с.)
1 Войтюк Д. Г. ,Головченко Г. С. Дослідження можливості з очищення цукрового буряка у повітряному потоці. (Збірник наукових праць «Техніко – технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». Випуск 16(30). Книга 1.Сільськогосподарська техніка-ХХI: Конструювання, випробування, прогнозування дослідницьке – 2012. Державно – наукова установа УкрНДИПЕТ. ін. ім.. Погорілова, с. 287-292).