Ukrainian English Russian Turkish

Кафедра вищої математики

 • Викладачі кафедри
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

obscheeВ 1978 році в Сумському філіалі ХСГІ ім. Докучаєва була організована кафедра загально-технічних дисциплін і такий предмет, як вища математика входив складовою частиною до цієї кафедри.

В 1980-81 навчальних роках кафедра вищої математики та фізики починає функціювати як окрема самостійна кафедра.

З 1991 року кафедра вищої математики функціонує як самостійна кафедра, а з 1998 року кафедра вищої математики знову об'єднується з фізиками під керівництвом д.т.н., професора Кочмоли М.М.

У 2005 році кафедра вищої математики й фізики реорганізована у кафедру вищої математики.

Розуменко Анатолій Михайлович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

rozymenkoНародився у 1964 році. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка у 1986 р. за спеціальністю “математика та фізика”.

Кандидат фізико-математичних наук з 1995 року. Кандидатську дисертацію „Розподіл граничних функціоналів від сум випадково розподілених доданків” захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту математики НАН України 28 лютого 1995 року. Номер диплома КН № 007320.

У 2002 році отримав звання доцента кафедри вищої математики та фізики. Номер диплома ДЦ № 006309.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти 3-4 рівня акредитації 15 років, в тому числі у Сумському національному аграрному університеті 4 роки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка:

З 01.09.1988р. по 01.10.89р. та з 15.12.93р. по 01.09.95р. працював на посаді асистента кафедри вищої математики Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка.

З 01.10.89р. по 15.12.93р. проходив стажування та навчався в цільовій аспірантурі при Інституті математики АН України.

З 01.09.1995р. по 30.08.1999р. старший викладач кафедри вищої математики Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка.

28.02.95р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

13.11.98р. призначений заступником декана фізико-математичного факультету.

Сумський національний аграрний університет:

З 01.09.1999р. по теперішній час працюю доцентом кафедри вищої математики та фізики Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні курси: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” на денному та заочному відділеннях обліково-фінансового факультетів, інженерно-технологічного факультету та факультету харчових технологій.

Працюю над науковою темою “Розподіл граничних функціоналів від сум випадково розподілених доданків” та методичною темою “Дидактичні засоби навчання”.

Герасименко Владислав Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент

gerasumenkoНародився 12 квітня 1976 р. у райцентрі Васильківка Дніпропетровської обл., українець.

З 1983 р. по 1993 р. навчався у середній школі № 22 м. Суми, яку закінчив з відзнакою.

З 1993 р. по 1998 р. навчався у Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка на фізико-математичному факультеті. Отримав диплом з відзнакою - повну вищу освіту за спеціальністю «Математика і фізика» та здобув кваліфікацію вчителя математики і фізики .

З 1997р. по 1998 р. працював у середній школі № 7 на посаді вчителя математики.

З 1998 р. по 2001р. навчався у аспірантурі на кафедрі «Математичної фізики» Сумського державного університету.

З 2001р. по 2007р. працював на кафедрі «Вищої математики» Сумського національного аграрного університету на посаді старшого викладача.

У 2008р. отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Математичний аналіз».

З 2008 р. і по теперішній час працюю на кафедрі вищої математики Сумського національного аграрного університету на посаді доцента.

Баталова Алла Борисівна, старший викладач

batalovaБазова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко.

У СНАУ працюю з 2000 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики У співпраці з Коваленко Г.П. опубліковано 6 статей у збірниках «Вісник» СНАУ.

Працюю над науковою темою: ”Розробка методології проектування електронного курсу «Вища та прикладна математика» в підсистемі вищого навчального закладу”.

Борозенець Наталія Сергіївна, старший викладач

Базова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко.

З 1995 по 2006 роки працювала асистентом кафедри вищої математики СНАУ. З 2006 року працює на посаді старшого викладача кафедри вищої математики СНАУ.

Тема наукової роботи: Методика викладання теорії вірогідності й математичної статистики для студентів аграрних університетів.

Видані 3 методичних вказівки. Опубліковано більше 10 публікацій.

 

Головченко Галина Степанівна, ст. викладач

golovchenkoБазова вища освіта: фізико-математичний факультет СДПУ ім. Макаренко,

У СНАУ працюю з 2008 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики. Основні дисципліни — вища математика.

Наукова робота

Основний напрямок наукової роботи — розробка параметрів та режимів роботи технічних засобів для очищення насіння цукрового буряка від домішок, які важко видаляються.

Маю 21 науково – методичну працю, із яких 10 наукових праць (у тому числі одне авторське свідоцтво на винахід), а також 11 методичних розробок.

Ліцман Наталія Миколаївна, асистент

Народилася в м.Суми. Закінчила: середню загальноосвітню школу №4 м.Суми; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “математика та інформатика”. Захистила дипломну роботу з теми "Організація діяльності студентів при вивченні теми "Методи математичної статистики в педагогічному дослідженні".

З 2008 року працюю в СНАУ на кафедрі вищої математики.

Основні учбові курси: “Вища математика”, “Теорія вірогідності і математична статистика”.

Некислих Катерина Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

З 2001 р. по 2007 р. навчалася у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка на фізико-математичному факультеті. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математитка” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

З 2007 р. по 2008 р. працювала вчителем математики у Сумській спеціалізованій школі № 7.

З 2008 р. по 2010 р. навчалася у аспірантурі фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, з 2010р. по 2011р – в аспірантурі механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

14. 12. 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: „Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами”.

29. 03. 2012 р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук із спеціальності „Механіка деформівного твердого тіла”. Номер диплома ДК № 005609.

З 01. 09. 2012 р. працюю доцентом кафедри вищої математики Сумського національного аграрного університету.

Пінчукова Л.Д. , старший лаборант

Народилась 27 січня 1976 року в Будапешті (Угорщіна). В 1993 році закінчила   гімназію №1 в м. Суми. З 1993 по 1996 рік навчалась в СДПУ ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “Хімія та біологія”. З 1996 по 2000 рік навчалася в СНАУ на заочному відділенні за спеціальністю «Менеджмент організації». З 1996 року працює в СНАУ. На кафедрі «Вищої математики» з 2005року.

Пугач Валентина Іванівна, старший викладач

pygachНародилася 27 березня 1958 року в с. Сіробабине Лебединського району Сумської області.

В 1975 році закінчила Штепівську середню загальноосвітню школу Лебединського району.

В цьому ж році вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка, який закінчила в 1979 році.

В СНАУ працюю з 1997 року. На сьогоднішній день - старший викладач кафедри вищої математики.

У співавторстві видано 8 методичних посібників та опубліковано в збірниках “Вісник” СНАУ 7 наукових статей.

Працюю над науковою темою ”Методи теорії функцій та їх застосування”.

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, аудиторія 417, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ

Телефон: (0542) 62-78-34

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2015
 • 2016
1 Розуменко А.М., Розуменко А.О. Підготовка до друку навчального посібника: Повторюємо і систематизуємо шкільний курс математики.-Суми: СНАУ, 2014р.-176с. 
 2  Борозенец Н. С. Математика. Часть 2. Уравнения и неравенства. Методическое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения. – Сумы: СНАУ, 2014. – 40 с., рис. 15, библ. 6.
 3  Некислих К.М., Геєнко М.Ю., Пугач В.І. Методичні вказівки щодо прискореного повторення деяких розділів шкільного курсу математики. (Протокол № 5 від 10.03.2014 року.)
 4  Некислих К.М., Пугач В. І. Практикум щодо проведення практичних занять для студентів 1 курсу спеціальності “Геодезія, картографія та землеустрій”. (Протокол №5 від 10.03.2014 року.)
 5  Малютин К.Г., Боженко О.А. Задача кратной интерполяции в классе аналитических функций нулевого порядка в полуплоскости. Уфимскийматематическийжурнал. Том 6. № 1, 2014. – С. 18-29.
 6  Борозенець Н.С., Пугач В.І. Щодо застосування методу найменших квадратів в осередненні параметрів потоку при переході від рівнянь Нав’є-Стокса до рівнянь Рейнольдса // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – 286 с., с. 40-41.
 7  Ресурсосберегающие технологии реинжиниринга средств транспорта специального назначения / Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin, 2014. Vol. 16. No 3. 279-286 (SCOPUS)
 8  CALS - стратегии реинжиниринга сложного производственного оборудования/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 51
 9 Головченко Г.С., Калнагуз О. М. «Визначення довжини дуги різання робочими органами ротаційних ґрунтообробних машин» // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014 р.).
 10  Некислих К.М. Рівновага пружного клина зі скінченною тріщиною при вершині // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – 286 с, стор. 40-41.

 

1  Розуменко А. М., Головченко Г. С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з теми «Диференціальні рівняння. Системи диференціальних рівнянь» для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання. Протокол № 2 від 4 листопада 2013 р.
 2  Баталова А.Б. Методичні вказівки з дисципліни «Прикладна математика» по темі «Чисельні методи» для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання.
 3  Головченко Г. С. Методичні вказівки з теми « Диференціальні рівняння, Системи диференціальних рівнянь» Лекції. Для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» денної та заочної форми навчання. Протокол № 2 від 4 листопада 2013 р.
 4  Малютин К.Г., Боженко О.А. Задача кратной интерполяции в классе целых функций нулевого порядка.Збiрник праць Iн-ту математики НАН України. 2013. T. 10, № 4-5. С. 412–423.
 5  Малютин К.Г., Козлова И.И. Канонические функции допустимых мер в полуплоскости. ДАН Украины. 2013. № 8. С. 11 - 16.
 6  Малютин К.Г., Малютина Т.И. Приложения неравенства Чебышева к оценке рисков. Сборник научных статей IV Международной науч-но-практической конфе-ренции «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математи-ки», Курск, 14-16 ноября 2013. – С. 110-114.
 7  Malyutin K.G., Malyutin A.K. Model of Speculative Strategy of Currency Department of Bank. İstanbul University Science Faculty the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy. Vol. 4 (2013).– P.33 – 38.
 8  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Weakly Regular Sets. İstanbul University Science Faculty the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy. Vol. 4 (2013).–P.1– 8.
 9  Малютин К.Г., Боженко О.А. The problem of multiple interpo-lation in a class of functions of a zero order in the half-plane. Тезисы международной научной конференции «Спектральный анализ и нелинейные задачи»,Уфа, Июнь 18–22, 2013. – С. 81.
 10  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Interpolation problems in the classes of entire functions of zero order. Thesises of International mathematical conference “Bogolyubov readings DIF-2013. Differential equations, theory of functions and their applications” on the occasion of the 75th anniversary of academician A.M. Samoilenko, June 23 – 30, 2013, Sevastopol. P. 208 – 209.
 11  Malyutin K.G., Bozhenko O.A. Interpolation problems in the classes of entire functions of zero order. Thesises of 9th International ISAAC Congress, August 5 to August 9, 2013 in Krakow. P. 139.
 12  Malyutin K.G. Interpolation problems in the classes of analytical functions of zero order. Complex Analysis and Related Topics, Lviv, September 23-28, 2013. P. 47-48.
 13  Розуменко А.М. Раціональне та ірраціональне в математиці В зб.: Актуальні питання природничо-математичної освіти:/ зб.наук.пр. випуск 2/ Сум.держ.пед.ун-т ім. А.С.Мака-ренка. - Суми: ВВП «Мрія», 2013р.-240с. - С.12-19
 14  Розуменко А.М., Власенко В.Ф. Узагальнення матриць Сільвермана-Сасса В зб.: Вісник СНАУ, наук.-метод. журнал, Вип. 10(25), 2013р. С. 174-176
 15  Розуменко А.М. Підготовлено доповідь та надруковано тези доповіді «Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь опрацьовувати математичний текст» в збірнику матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики – сьогодення і перспективи ”, 29-31 жовтня 2013 року, Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. - 234 с. - с.104-105.
 16 Баталова А.Б., Пугач В.І. «Модель економіки з врахуванням запізнення» // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", 14-17 травня 2013 р., стор. 11-12. 
 17  Коваленко Г.П., Баталова А.Б. «Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення», // Вісник СНАУ, серія «Економіка і менеджмент», випуск 12(58), 2013, стор.262-265
 18  Борозенець Н.С. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення елементів математичної статистики // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особисто орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», 29-31 жовтня 2013р.- Полтава: ТОВ «АСМІ»,2013 – 234с., с 124-125.
 19  Борозенець Н.С. Профільна диференціація в навчанні вищої математики студентів аграрних університетів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті», 21-22 листопада 2013 р.: Збірник матеріалів. – Полтава: ФОП О.І.Кека., 2013. – 171 с., с. 23-26.
 20 Борозенець Н.С.Участь в ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особисто орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», 29-31 жовтня 2013р.- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 
21  Обеспечение качества реинжиниринга сложной техники внедрением ресурсосберегающих CALS-технологий в ремонтном производстве/ Коноплянченко Е.В.,Герасименко В.А., Колодненко В.Н.// Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс машин для рослинництва – Харків: ХНТУСГ. – 2013. – Вип. 134 – С.80-86.
22  Адаптация метода «распространяющейся волны» в ресурсосберегающих технологиях ремонта средств транспорта специального назначения/ Коноплянченко Е.В., Колодненко В.Н., Герасименко В.А.// Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 19-ой межд. конф.(9-14 сентября 2013) -Сумы: СНАУ, 2013.- С.48-54.
23  Калнагуз О.М., Головченко Г.С. «Дослідження впливу частоти обертання шнека туковисівного апарата на норму внесення добрив». Наукова стаття до збірника наукових праць університету. Збірник наукових статей. Сільськогосподарські машини. Луцький національний технічний університет. (стор. 145 – 152).
24  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Головченко Г.С. Локальні установки систем оборотного водопостачання з очищенням циркуляційної води.( Материалы 19й международной научно – практической конференции «Технологии XXI века» (9-14 сентября 2013г.) Алушта, с.84-88)
25  Головченко Г.С. «Визначення траєкторії руху компонентів суміші цукрового буряка та дикої редьки» Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Людина, природа,техніка у ХХІ столітті», 21-22 листопада 2013 р.: Збірник матеріалів. – Полтава: ФОП О.І.Кека., 2013. – 171 с.(!33-135с.)
1 Войтюк Д. Г. ,Головченко Г. С. Дослідження можливості з очищення цукрового буряка у повітряному потоці. (Збірник наукових праць «Техніко – технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». Випуск 16(30). Книга 1.Сільськогосподарська техніка-ХХI: Конструювання, випробування, прогнозування дослідницьке – 2012. Державно – наукова установа УкрНДИПЕТ. ін. ім.. Погорілова, с. 287-292).