Ukrainian English Russian Turkish

Адреса деканату: 40021, Україна м.Суми, вул.Г. Кондратєва, 160, корпус інженерно-технологічного факультету

Телефон деканату: (0542) 62-78-30

Загальна інформація

Інженерно-технологічний факультет розпочав підготовку інженерів-механіків з 1.09.1978 року, ще в якості факультету механізації сільського господарства. Сьогодні факультет є самостійним структурним підрозділом навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ.

Очолює факультет кандидат технічних наук, доцент Довжик Михайло Якович.

Заступники декана:

- з навчальної роботи – Волошко Т.П.

- з наукової роботи – Шелудченко В.В.

- з виховної роботи – Плавинська О.В.

До складу факультету входять 8 кафедр, на яких працює 67 викладачів, серед них 15 професорів, докторів наук і 45 кандидатів наук, доцентів. Факультет розміщений в сучасному навчальному корпусі. Для занять обладнані сучасними технічними засобами 3 лекційних амфітеатри, 43 лабораторії, обчислювальний центр, ангари для с.-г. техніки, бібліотека з читальною залою. Діють науково-дослідні лабораторії, де розробляються конструкції, технології та виготовляються експериментальні установки та машини.